>> Moduł zarządzania ryzykiem pomaga kontrolować cały proces związany z zarządzaniem ryzykiem, już od chwili zgłoszenia ryzyka poprzez jego obsługę w rejestrze, aż do momentu wygenerowania mapy ryzyka.

>> Placówka medyczna może sama definiować rejestr ryzyk, a także go modyfikować poprzez dopisywanie nowych pozycji i ukrywanie widoczności nieaktualnych. Istnieje możliwość zgłaszania ryzyka przez każdego pracownika.

>>  Ryzyko jest oceniane na etapie ryzyka pierwotnego oraz rezydualnego. Użytkownik może zaplanować kolejne oceny ryzyka. Może także zlecić zadania korygujące i naprawcze, a także określić mechanizmy kontrolne względem każdego ryzyka. Dzięki temu szpital lub przychodnia minimalizuje ryzyko.

>> W systemie można w prosty sposób wygenerować raport m.in. ze zleconych i wykonanych zadań z danego obszaru co ułatwia przygotowanie się do kontroli, akredytacji lub certyfikacji w szpitalu lub POZ.
Moduł Zarządzania ryzykiem:
Moduł Zarządzania ryzykiem w ProgMedica
zarządzanie ryzykiem z Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top