Wybierz wariant ProgMedica najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb:

ProgMedica ZN

Wersja systemu do wsparcia procesu zgłaszania, obsługi i analizy zdarzeń niepożądanych.

  • Jeśli jesteś placówką ubiegającą się o akredytację dla szpitala / POZ lub posiadającą certyfikat akredytacyjny (Standardy Poprawa Jakości i Bezpieczeństwa Pacjenta);
  • Zamierzasz wdrażać systemy do zarządzania jakością etapowo i chcesz zrobić to szybko;
  • Twój personel medyczny dopiero odkrywa zalety wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań i chcesz unowocześniać placówkę metodą małych kroków.

ProgMedica

Wersja rozbudowana dla jednostek o większych potrzebach, które potrzebują systemowego wdrożenia narzędzi wspierających zarządzanie jakością.

  • Chcesz zautomatyzować procesy monitorowania zgodności z prawem oraz zarządzania jakością i ryzykiem;
  • Chcesz bardziej zaangażować pracowników na każdym szczeblu w procesy podnoszenia i utrzymywania jakości świadczonych usług w Twojej placówce;
  • Potrzebujesz narzędzi informatycznych do zdalnej komunikacji oraz prowadzenia codziennych czynności.

ProgMedica PREMIUM

Najwyższa wersja ProgMedica Premium zawiera wszystkie funkcje ProgMedica wraz z modułami ZN i RODO.

  • Innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu placówką ochrony zdrowia to Twoja codzienność;
  • Chcesz monitorować pracę placówki w obszarach zarzadzania jakością, ryzykiem, procesami ochrony danych osobowych oraz zdarzeniami niepożądanymi;
  • Oczekujesz, że Twoja placówka będzie wyróżniać się na tle innych jakością, organizacją pracy i sprawnym przepływem informacji.
DOSTĘPNE MODUŁY ProgMedica ZN ProgMedica ProgMedica PREMIUM

MODUŁ PODSTAWOWY

Możliwość:

zlecania zadań pracownikom oraz bieżące monitorowanie stopnia ich realizacji,

przeprowadzania badań ankietowych wewnętrznych i zewnętrznych wraz
z automatycznym podsumowaniem nawet kilku tysięcy ankiet,

wysyłanie komunikatów z informacją o nowym regulaminie, zarządzeniu, czy procedurze,
z otrzymaniem informacji o przeczytaniu.

tak tak tak

ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE

Ułatwia systemowe zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi – od zgłoszenia, poprzez analizę, monitorowanie działań korygujących i naprawczych, aż po szybkie wygenerowanie raportów.

tak opcjonalnie tak

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Umożliwia monitorowanie procesu zarządzania ryzykiem – od zgłoszenia ryzyka, wprowadzenia do rejestru, po wygenerowanie mapy ryzyka.


tak tak

LISTY
KONTROLNE

Korzystanie z ponad 700 gotowych list pytań kontrolnych przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny i na bieżąco aktualizowanych. Możliwość opracowania własnych list pytań kontrolnych do procedur i regulacji wewnętrznych.


tak tak

PLAN DZIAŁALNOŚCI

Prowadzenie dokumentacji standardów systemu kontroli zarządczej – przygotowanie planu działalności szpitala oraz generowanie sprawozdań z wykonania tego planu.


tak tak

INCYDENTY MEDYCZNE

Możliwość zgłaszania incydentów medycznych (dotyczy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz tworzenie rejestru zgłoszonych incydentów medycznych.


tak tak

MODUŁ RODO

Umożliwia przeprowadzenie badań zgodności z prawem z obszaru ochrony danych osobowych. Automatyzuje proces zgłaszania i zarządzania naruszeniami, a także pozwala na prowadzenie rejestrów wymaganych przez RODO.


opcjonalnie tak
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top