System ProgMedica umożliwia przeprowadzanie badań satysfakcji pacjenta w formie elektronicznej. Opinia pacjentów o przebiegu procesu leczenia jest jednym na istotniejszych czynników wpływających na podnoszenie jakości udzielanych świadczeń.

W ProgMedice użytkownik ma możliwość stworzenia badań ankietowych zawierających pytania jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte. Formularz ankiety może być przesłany na adresy mailowe pacjentów lub umieszczony w formie linku np. na stronie internetowej placówki opieki zdrowotnej lub w mediach społecznościowych.

Pacjenci wypełniają ankietę bez konieczności logowania.

Badania są anonimowe.

System podsumowuje w czasie rzeczywistym wyniki badań w formie wykresów oraz daje możliwość wygenerowania zestawienia odpowiedzi.

Moduł Ankiet daje również możliwość przeprowadzania samooceny np. w procesie kontroli zarządczej lub przygotowania do akredytacji szpitala lub POZ.

Za pomocą modułu Ankiet w ProgMedica możesz przeprowadzić badania satysfakcji pacjenta lub samoocenę:
Screeny-ProgMedica-1328px-badanie-ankietowe-2
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top