>> Rozszerzona wersja systemu – ProgMedica Premium wspiera procedury związane z ochroną danych osobowych w zakresie zgłaszania naruszeń, prowadzenia rejestrów oraz przeprowadzania badań zgodności z zakresu RODO.

>> Listy pytań kontrolnych (tzw. checklisty) w ProgMedica Premium zostały przygotowane przez ekspertów specjalizujących się w ochronie danych osobowych. Umożliwiają one przeprowadzenie analizy implementowania RODO i ciągłe monitorowanie zgodności z RODO.

Kolejną zaletą systemu jest Generator checklist, dzięki któremu użytkownik może opracować własne listy pytań kontrolnych do nowych wewnętrznych procedur wynikających z RODO.

>> ProgMedica Premium umożliwia zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych za pomocą specjalnego formularza. Zgłoszone incydenty automatycznie tworzą „Rejestr naruszeń”.

>> System zawiera zestaw rejestrów opracowanych przez ekspertów ochrony danych osobowych i wymaganych przez rozporządzenie (np. rejestr czynności przetwarzania, dokumentów powierzenia, zgód, udostępnień i zapytań, ocen skutków wpływu na prywatność, incydentów).

Moduł RODO
Moduł RODO w Porgmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top