>> System umożliwia prowadzenie bieżącego badania zgodności z przepisami prawa, normami i innymi regulacjami (np. standardami akredytacyjnymi dla szpitali i POZ).

>> Użytkownik ma możliwość tworzenia własnych list pytań kontrolnych lub skorzystania z ponad 7oo gotowych list przygotowanych przez ekspertów z danej dziedziny (np.: obowiązków podmiotów leczniczych, akredytacji dla szpitali lub POZ, autoryzacji, epidemiologii, świadczeń psychiatrycznych, dokumentacji medycznej, praw pacjenta, BHP czy ochrony danych osobowych).

>> Listy pytań kontrolnych są zintegrowane z Systemem Informacji Prawnej LEX. Dzięki temu pytania są powiązane z jednostką redakcyjną podstawy prawnej, do której odwołują się poszczególne pytania w checklistach.

System usprawnia bieżące monitorowanie zgodności z prawem poprzez listy pytań kontrolnych (tzw. checklisty), które są: 
Listy kontrolne w ProgMedica
badanie zgodności w Progmedica
ProgMedica

Oprogramowanie do prowadzenia Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością.

Back To Top