INLEIDING

Wolters Kluwer N.V. en haar verschillende gelieerde ondernemingen (gezamenlijk “Wolters Kluwer", “wij", “ons” of “onze”) willen u informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens verwerken. In dit Privacy & Cookiebeleid leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, gebruiken en openbaar maken. Dit is ons wereldwijde Privacy & Cookiebeleid. Als u in Californië, Quebec of Canada woonachtig bent, kunt u hieronder specifieke informatie vinden die op uw locatie van toepassing is.

Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens over een persoon waarmee die persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Dit kan informatie omvatten zoals namen, contactgegevens, (online) identificatiegegevens, online identificatiemiddelen of andere specifieke kenmerken van die persoon. 

Dit Privacy & Cookiebeleid is van toepassing wanneer u onze websites, oplossingen en andere diensten bezoekt, met inbegrip van evenementen en webchatcommunicatie, die verwijzen naar of een link weergeven naar dit beleid (“Diensten”). Dit Privacy & Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden aangevuld met of vervangen door aanvullende privacyverklaringen of voorwaarden die aan u worden verstrekt. 

 • WIE ZIJN WIJ?

  Wolters Kluwer is een wereldwijde organisatie die bestaat uit vele bedrijven wereldwijd. Onze bedrijfswebpagina's bevatten, afhankelijk van de webpagina's die u bezoekt, informatie over ons hoofdkantoor, Wolters Kluwer N.V., en haar verscheidene gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. Persoonlijke informatie die aan Wolters Kluwer wordt verstrekt of door Wolters Kluwer wordt verzameld via onze bedrijfswebpagina's, wordt beheerd door Wolters Kluwer N.V., P.O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, onder bepaalde omstandigheden gezamenlijk met een van haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen. De gegevens met betrekking tot het gebruik van een productspecifieke webpagina kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt door zowel Wolters Kluwer N.V. als de gelieerde onderneming of dochteronderneming van Wolters Kluwer die het betreffende product aanbiedt. De bijbehorende verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van een gezamenlijke verwerkingsregeling van Wolters Kluwer N.V. en haar relevante gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. Binnen deze overeenkomst zal Wolters Kluwer N.V. te allen tijde beschikbaar zijn voor betrokkenen om hun vragen en zorgen te behandelen en/of hen toestaan hun rechten uit te oefenen die van toepassing zijn op hun lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Sommige webpagina's voor specifieke producten kunnen communicatiefuncties bevatten die specifiek zijn voor de gelieerde onderneming of dochteronderneming van Wolters Kluwer die verantwoordelijk is voor het product dat aan die webpagina is gekoppeld, zoals contactformulieren en online chatfuncties. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonlijke gegevens die via dergelijke communicatiefuncties worden verzameld, is de partij die daarin wordt genoemd.

  • Wij zetten ons in om de persoonlijke gegevens van onze klanten, gebruikers, medewerkers en andere belanghebbenden te beschermen en tegelijkertijd onze klanten, medewerkers, investeerders en de maatschappij te helpen een diepere impact te creëren en de juiste beslissingen te nemen.
  • Als u contact met ons wilt opnemen in verband met vragen over uw persoonlijke gegevens, inclusief de identiteit van de specifieke gegevensbeheerders die uw persoonlijke gegevens hebben verwerkt in het kader van dit privacybeleid, verwijzen wij u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN’ hieronder.
 • WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

  Het soort persoonlijke gegevens dat wij verzamelen hangt af van uw relatie met ons en de diensten die wij u leveren. Daartoe kunnen wij de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen:

  • Naam en contactgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
  • Werkgerelateerde informatie, zoals functietitel en andere werkgelegenheids- of opleidingsinformatie
  • Accountgegevens, zoals wachtwoorden en andere beveiligingsinformatie voor verificatie en toegang.
  • Financiële informatie, zoals bankrekeningnummers en credit- en betaalkaartnummers voor de verwerking van betalingen
  • Gebruiksinformatie, zoals gedragsinformatie over hoe u binnen onze Diensten navigeert en welke elementen van onze Diensten u het meest gebruikt en informatie over de goederen en/of diensten die u wenst te bestellen, verlanglijstjes, voorkeuren, interesses, enz.
  • Computer-, apparaat- en verbindingsinformatie, zoals IP-adres, browsertype en -versie en -locatie, advertentie-identificators, cookie- of tracker-identificators en gerelateerde informatie.
  • Audio- en visuele informatie, zoals uw stem en beeld zoals vastgelegd op foto's, video- of audio-opnamen als u onze evenementen bijwoont of een bericht bij ons achterlaat.  
  • Alle andere informatie die u deelt via onze websites, apps, webwinkels en andere producten en diensten, met inbegrip van online chatcommunicatie.

  Als u jonger bent dan 13 jaar, gelieve dan geen gebruik te maken van of toegang te verkrijgen tot de Diensten. Wolters Kluwer verzamelt of bewaart niet bewust persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd door de Amerikaanse Children's Online Privacy Protection Act) van personen jonger dan 13 jaar. Indien Wolters Kluwer verneemt dat op of via de Diensten persoonlijke gegevens van personen jonger dan 13 jaar zijn verzameld, zullen wij passende maatregelen nemen om deze gegevens te verwijderen.

 • HOE VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Wij en onze externe dienstverleners kunnen persoonlijke gegevens verzamelen uit de volgende bronnen:

  • Directe interacties, zoals wanneer u zich registreert voor onze Diensten, een aankoop doet of met ons communiceert, waaronder via onze webchatfuncties
  • Gegevens van derden, zoals informatie op websites van derden of andere informatie die u openbaar beschikbaar hebt gemaakt, of informatie die wordt verstrekt door bronnen van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot overheidsinstanties en wederverkopers van gegevens 
  • Geautomatiseerde traceringstechnologieën, zoals informatie die automatisch wordt verzameld over uw interactie met onze Diensten en websites, door gebruik te maken van verschillende technologieën zoals cookies, weblogbestanden en -bakens en internettags.
 • HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

  Persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en kunnen verder alleen worden gebruikt voor wettelijke of andere legitieme doeleinden. Als u bijvoorbeeld gebruikmaakt van het contactformulier of de chatfuncties op onze website, gebruiken we de informatie die u in eerste instantie hebt verstrekt om te reageren op uw verzoek om te worden geholpen. We kunnen deze informatie verder gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening aan klanten te verbeteren.

  De rechtmatigheid van de verwerking is een van de belangrijkste principes met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Wij passen de volgende wettelijke verwerkingsgronden toe: 

  • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor het nemen van maatregelen voorafgaand aan het sluiten van een contract; 
  • de verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, bijvoorbeeld om de kwaliteit van onze producten en Diensten te verbeteren; 
  • de verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming;
  • met uw toestemming.

  Afhankelijk van hoe u met ons en de Dienst omgaat, kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden: 

  • Het beheren van onze relatie met u en ons bedrijf, zoals het verlenen en beheren van uw toegang tot en gebruik van onze Diensten. Deze verwerking is noodzakelijk om een contract tot uitvoer te kunnen brengen; 
  • Het ontwikkelen en verbeteren van onze nieuwe en bestaande producten en Diensten, bijvoorbeeld door u uit te nodigen om deel te nemen aan enquêtes of door het analyseren van websiteverkeer om onze websites te optimaliseren of om uw ervaring met onze Diensten te personaliseren. Deze verwerking is noodzakelijk voor onze legitieme belangen; 
  • Marketing en reclame, zoals klantsegmentatie en het aanbieden van marketing- of reclamecommunicatie waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent. Deze verwerking vindt plaats met uw toestemming of voor onze legitieme belangen; 
  • Werving, zoals de beoordeling van sollicitanten. Deze verwerking dient om stappen te ondernemen voorafgaand aan het afsluiten van een contract of met uw toestemming; 
  • Het aanbieden van online community's, zoals het beschikbaar stellen van chatrooms, webchats, forums, message boards of nieuwsgroepen. Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract of voor onze legitieme belangen. Vergeet niet dat alle informatie die in chatrooms en op forums, message boards en andere online groepen wordt bekendgemaakt, openbaar is. We raden u aan om voorzichtig te zijn met het openbaar maken van persoonlijke informatie op deze forums, aangezien deze informatie beschikbaar wordt gesteld aan andere gebruikers. Maak in deze openbare forums geen informatie openbaar die als vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk kan worden beschouwd of die u niet openbaar wenst te maken of die u niet openbaar mag maken. 
  • Andere algemene bedrijfsondersteunende doeleinden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot inkoop, financieel en fiscaal beheer, risico- en nalevingsbeheer en externe rapportage. Deze verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting die op ons van toepassing is of die anderszins wettelijk is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of voor onze legitieme belangen. 
 • UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DELEN

  Om u de best mogelijke Diensten te kunnen leveren en onze bedrijfsvoering te bevorderen, kunnen wij bepaalde informatie intern of met geselecteerde derden delen. Er kan ook een bepaalde wettelijke verplichting zijn waarvan wij te goeder trouw geloven dat wij uw persoonlijke informatie van buitenaf openbaar moeten maken. Partijen waarmee we gegevens kunnen delen zijn onder andere: 

  • andere gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen van Wolters Kluwer, bijv. voor het leveren van ondersteunende technologie ter ondersteuning van de Diensten die wij leveren; 
  • onze dienstverleners, bijv. voor het beheer of de hosting van diensten en/of de ondersteuning van technologie voor de Diensten die wij leveren; 
  • onze zakelijke partners en adverteerders, bijvoorbeeld wanneer u een product of dienst van een dergelijke zakelijke partner hebt gekocht, belangstelling hebt getoond in een product of dienst van een dergelijke zakelijke partner, een advertentie van een dergelijke zakelijke partner hebt ontvangen of bekeken of met hen hebt gecommuniceerd of anderszins toestemming hebt gegeven voor het delen van uw persoonlijke gegevens met een dergelijke zakelijke partner;
  • abonnerende, accrediterende of professionele organisaties, bijv. voor het verstrekken van gebruiksinformatie aan organisaties die u toegang geven tot onze Diensten en/of het delen van tracking en het inwisselen van credits voor professionele accreditatie; 
  • organisaties die betrokken zijn bij bedrijfsoverdrachten, bijv. aan een koper of opvolger in het geval van een verkoop of een andere bedrijfstransactie waarbij een deel van of al onze activiteiten betrokken zijn;
  • andere partijen, bijv. als dat nodig is voor externe audit, naleving, risicobeheer, aan bedrijfsontwikkeling en/of corporate governance gerelateerde zaken; of 
  • overheidsinstanties, regelgevende instanties en andere derden, in antwoord op een juridisch verzoek, gerechtelijke bevelen en/of indien anderszins noodzakelijk om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving. 

  Wanneer we persoonlijke gegevens intern of met derden in andere landen delen, beschikken we over de nodige waarborgen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van, indien van toepassing, de EU-modelclausules of andere overdrachtswaarborgen die zijn gespecificeerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals bindende bedrijfsvoorschriften, een wederzijdse overeenstemming of derogaties. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zijn derden verplicht passende waarborgen te gebruiken om persoonlijke gegevens te beschermen en hebben zij alleen toegang tot de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun specifieke taken. 

 • HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  Uw persoonlijke gegevens zullen worden verwerkt voor zover dat nodig is voor de uitvoering van onze verplichtingen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld, in overeenstemming met ons beleid inzake het bewaren van gegevens en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, zullen wij alle redelijke stappen ondernemen om deze uit onze systemen en archieven te verwijderen of stappen ondernemen om ze naar behoren te anonimiseren, zodat u er niet langer mee geïdentificeerd kunt worden. 
 • HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?
  We hebben in al onze bedrijven een intern kader van beleidslijnen en minimumnormen ingevoerd om uw gegevens veilig te houden. Daarnaast beperken we de toegang tot persoonlijke gegevens voor onze medewerkers, zakenpartners, dienstverleners en externe dienstverleners tot een ‘need-to-know’ basis. Meer specifiek en in overeenstemming met de wet nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging en andere) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens en de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen. 
 • WAT ZIJN UW RECHTEN?

  Als wereldwijde organisatie zijn wij actief in verschillende rechtsgebieden die aan personen verschillende niveaus van bescherming bieden met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens. Wij zullen uw rechten onder de toepasselijke wetgeving respecteren. Voor zover uw lokale toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming indien van toepassing, voorziet, omvatten uw rechten onder meer het volgende: 

  • Recht van toegang (‘een overzicht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om een overzicht te krijgen van uw persoonlijke gegevens die wij verwerken. 
  • Recht op correctie (‘corrigeer uw persoonlijke gegevens’): als uw persoonlijke gegevens onjuist of onvolledig zijn, het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren of aan te vullen. 
  • Recht om te wissen (‘recht om te worden vergeten’): het recht om te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen voor zover dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. In sommige gevallen zijn uw persoonlijke gegevens nodig om de Diensten te kunnen leveren en als u dergelijke informatie niet aan ons verstrekt, kan het zijn dat u de toegang tot en het gebruik van de Diensten of het gebruik van bepaalde functies van de Diensten wordt ontzegd. 
  • Recht op gegevensportabiliteit (‘overdracht van uw persoonlijke gegevens’): het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens rechtstreeks aan u over te dragen. Dit geldt voor bepaalde persoonlijke gegevens indien deze automatisch en met uw toestemming of op basis van een contract dat u met ons hebt afgesloten, worden verwerkt. Op uw verzoek, en indien technisch mogelijk, zullen wij uw persoonlijke gegevens aan een andere partij van uw keuze doorgeven.
  • Recht om de verwerking te beperken: het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd in ons bezit hebben, beperken of stopzetten. In bepaalde omstandigheden is het voor ons niet mogelijk om uw verzoek in te willigen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen of wanneer wij kunnen aantonen dat we dwingende legitieme gronden hiervoor hebben. 
  • Recht van verzet: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. De redenen voor het bezwaar moeten verband houden met uw specifieke situatie en met een verwerking op basis van de voorwaarde van het legitieme belang. Wij zullen de persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aantonen om daar niet aan te voldoen. In bepaalde omstandigheden heeft u het onvoorwaardelijke recht om bezwaar aan te tekenen, bijvoorbeeld in het kader van direct marketing activiteiten. 
  • Intrekking van de toestemming: het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde in te trekken. Nadat u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven om u op de hoogte te houden van onze Diensten, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking. 

  Om uw rechten uit te oefenen (indien van toepassing) en/of voor andere vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens verwijzen wij u naar de rubriek ‘HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN hieronder. 

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of als u het niet eens bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, kunt u ook een klacht indienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

 • HET GEBRUIK VAN COOKIES EN OP INTERESSES GEBASEERDE RECLAME

  Cookies zijn kleine tekstbestanden of pixels die op uw computer of mobiele apparaat kunnen worden opgeslagen. Soortgelijke technologieën kunnen pixels, bakens, tags, ingesloten scripts, plug-ins voor sociale media of andere tracers of soortgelijke technologieën zijn. Deze trackingtechnologieën worden vaak samen met cookies gebruikt, maar kunnen op een andere manier worden opgeslagen.   

  We gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (gezamenlijk “Cookies” genoemd) voor verschillende doeleinden, waaronder het optimaliseren van onze websites, het vergemakkelijken van het surfen op websites en het analyseren van websiteverkeer. Met cookies kunnen gegevens worden verzameld om persoonlijk surfgedrag te analyseren, u en uw voorkeuren te onthouden, onze Diensten te personaliseren en advertenties (inclusief op interesses gebaseerde reclame) aan te bieden en te meten. 

  We kunnen gebruikmaken van cookies die behoren tot een van de vier onderstaande categorieën. 

  • Strikt noodzakelijke cookies - Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Ze worden doorgaans ingesteld naar aanleiding van handelingen van uw kant die een verzoek om diensten betreffen, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing ontvangt. Dit kan gevolgen hebben voor de correcte functionering van (delen van) de site.
  • Functionele cookies - Deze stellen de website in staat om een verbeterde functionaliteit, gebruikerservaring en personalisatie te bieden, en kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers waarvan we diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet accepteert, werken sommige van deze diensten of alle diensten mogelijk niet correct.
  • Prestatiecookies - Deze ondersteunen analytische diensten die ons helpen de functionaliteit en gebruikerservaring van onze website te verbeteren.
  • Reclamecookies - Deze kunnen worden toegepast om inzichten te verzamelen zodat we gepersonaliseerde inhoud en reclame op onze en andere websites kunnen verstrekken.

  Als u niet wilt dat Cookies worden opgeslagen, kunt u dit in de meeste moderne browsers aangeven in de opties of voorkeuren onder de browserinstellingen.  

  Met de tool voor het beheer van cookies op onze website kunt u ook uw voorkeuren voor Cookie-categorieën beheren (behalve de categorieën die strikt noodzakelijk zijn). De tool geeft ook een overzicht van alle gebruikte Cookies onder de hierboven beschreven categorieën. Voor meer informatie over Cookies en/of het wijzigen van uw Cookie-instemmingsvoorkeuren, kunt u hier naar het voorkeurencentrum gaan. 

  We maken gebruik van de diensten van derden, waaronder Google, voor onze eigen marketingdoeleinden en om advertenties aan te bieden (waaronder op interesses gebaseerde reclame), en deze derden kunnen ook Cookies gebruiken voor deze doeleinden en om bezoekers op onze websites en elders op het internet te volgen. Als u het gebruik van Cookies of apparaat-identifcators door Google wilt uitschakelen, kunt u naar de advertentie-instellingen van Google gaan of naar de afmeldingspagina van het Google Marketing Platform. U kunt zich ook afmelden voor bepaalde op interesses gebaseerde reclame door naar de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative te gaan en naar de afmeldingspagina van de Digital Advertising Alliance. Wij onderhouden of controleren deze afmeldingssystemen niet. Ze worden aangeboden door niet-gelieerde derden. We hebben bovendien geen controle over welke derden ervoor kiezen om deel te nemen aan deze afmeldingssystemen. Als u zich afmeldt voor op interesses gebaseerde reclame, betekent dit niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt op de diensten, maar de advertenties die u ziet zijn mogelijk minder relevant voor uw interesses.

 • LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

  Onze websites kunnen links bevatten naar andere websites van Wolters Kluwer of van derden, die een ander privacy- en cookiebeleid kunnen hebben dan de onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of openbaar maken van persoonlijke gegevens die via dergelijke andere websites zijn verzameld.

  Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor enige informatie of inhoud op dergelijke websites. Links naar andere websites worden uitsluitend voor het gemak aangeboden. Uw gebruik van en browsen op een dergelijke website is onderworpen aan het eigen beleid van die website. Bekijk de privacyverklaringen die op andere websites zijn geplaatst en die u via onze website kunt bezoeken.

  Wolters Kluwer kan u in specifieke gevallen aanvullende of andere privacyverklaringen verstrekken over hoe uw persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt voor een specifieke Dienst. 

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

  Naast de informatie in dit privacybeleid, vindt u hier aanvullende informatie voor inwoners van Californië.

 • AANVULLENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN QUEBEC EN CANADA
  Naast de informatie in dit privacybeleid, vindt u hier aanvullende informatie voor inwoners van Quebec en Canada. 
 • HOE U CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

  Als u vragen heeft over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken of als u een van uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via het formulier ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN'. U kunt ook contact opnemen met onze Data Privacy Officer via het formulier ‘VRAGEN EN ANDERE VERZOEKEN'.

  Als u van mening bent dat wij niet reageren of het niet eens bent met onze praktijken op het gebied van gegevensbescherming, heeft u ook het recht, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, om een klacht in te dienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

  In antwoord op een verzoek kunnen wij u vragen om uw identiteit te verifiëren indien nodig, en om informatie te verstrekken die ons helpt om uw verzoek beter te begrijpen. Als wij uw verzoek niet of slechts gedeeltelijk inwilligen, zullen wij u uitleggen waarom.

 • UPDATES VAN DEZE VERKLARING

  Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacy & Cookiebeleid of een andere specifieke privacyverklaringen bijwerken. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in dit Privacy & Cookiebeleid, zullen we een nieuwe datum toevoegen aan deze Privacyverklaring. Deze versie is van kracht met ingang van januari 2024.


  Versie 1.3, 2024