man laadt elektrische auto op
Fiscaal en AccountingFinancieel10 oktober, 2023

Fiscale mobiliteit on the move: alles over autobelastingen

We vroegen Heleen Elbert van Elbert Fiscaal naar de belangrijkste zaken rond autobelastingen. Tja, durf ik het aan om een voorspelling te geven over het fiscale mobiliteitsbeleid de komende jaren? Als goed fiscalist is mijn antwoord natuurlijk “Nee”. Je weet fiscaal al niet hoe de regelingen morgen zijn (ik overdrijf), dus over de verdere toekomst durf ik helemaal geen voorspellingen te doen. Over het uiten van vermoedens doe ik overigens niet moeilijk, dus hierbij volgen er een aantal onder de nodige voorbehouden.

Een menselijke maat

Zoals je misschien wel weet, zijn de ‘echte’ autobelastingen keihard. Met echte autobelastingen bedoel ik de motorrijtuigenbelasting en de bpm. Mocht je een keer betrapt zijn achter het stuur van een geschorste auto of een buitenlandse auto, dan weet je ongetwijfeld waar ik het over heb. Ook als bij een controle blijkt dat jouw bestelauto niet helemaal aan de afmetingen voldoet, heb je daar ongetwijfeld hinder van gehad. Het goede nieuws is dat men ook bij dit soort strenge wetgeving aandacht gaat besteden aan de menselijke maat. Er is al een goede stap gezet door per 1 juli 2023 een groot aantal 100% boetes te halveren tot 50%. Tip: deze halvering is ook van toepassing op zaken van voor die tijd, mits de aanslag per 1 juli 2023 nog niet onherroepelijk vaststond. Loopt de zaak nog bij de Belastingdienst, dan gaat de inspecteur hier zelf actief achteraan. In andere gevallen is het verstandig dat je zelf even nagaat of je daar toevallig nog recht op heeft. Verder heeft de overheid bekend gemaakt dat ze in de toekomst wat soepeler om zullen gaan met een aantal door jou onbedoeld gemaakte foutjes op dit terrein (let op het verkleinwoord, bij grote fouten heb je pech) en dat sommige wettelijke regels wat duidelijker worden opgeschreven. Een voorbeeld daarvan is de apk-keurig van een geschorste auto: je mag alleen op de dag van die apk-keuring met die auto rondrijden, maar soms is het niet helemaal duidelijk dat dit echt letterlijk wordt bedoeld: van 0.00 ’s ochtends tot en met 23.59 uur ’s avonds en geen minuut langer.

Bijtelling

Over de bijtelling valt vermoedelijk niet zo heel veel spannends te melden. Deze zal volgend jaar ook 22% zijn, met een korting van 6% voor EV-auto’s (elektrische auto’s enzovoorts). Per 2025 zal de korting een procent minder zijn en daarna is het helemaal uit met de bijtellingspret, tenzij er door het volgende kabinet weer een nieuwe voordeelregeling wordt aangekondigd natuurlijk. We gaan het zien. Bovendien is er nog de mogelijkheid dat men het “Hand aan de Kraan”-principe toepast. Dat wil zeggen dat de kortingskraan qua bijtelling wat meer open of dichtgedraaid wordt naarmate er meer of minder EV-auto’s in Nederland rijden dan gewenst. 

Fiscale subsidies

Naast een korting op de bijtelling, zijn er nog diverse andere fiscale subsidies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de MIA (milieu-investeringsaftrek) en de EIA (energie-investeringsaftrek). Deze via www.rvo.nl aan te vragen subsidies zijn natuurlijk geen echte subsidies maar fiscale aftrekposten. Zo krijg je bijvoorbeeld een aftrekpost van 45% bij de aanschaf van een EV-bestelauto over de waarde van die bestelauto min 11.000 euro. Die MIA en EIA stonden op de nominatie om afgeschaft te worden, maar zeer waarschijnlijk worden ze alleen versoberd. Hoe ze er volgend jaar precies uit gaan zien, weten we overigens pas tussen Kerst en Oudjaar. Afwachten dus maar. In dit kader heb ik trouwens ook een leuk voordeel voor je waar je als ondernemer in ieder geval dit jaar nog gebruik van kunt maken: de tijdelijke willekeurige afschrijving 2023 Deze regeling kun je bijvoorbeeld gebruiken bij de aanschaf van een bestelauto of een taxi. Bijzonder is dat deze zelfs kan gelden bij de aanschaf van een EV personenauto van de zaak.

Fiscale subsidies waar we volgend jaar wel gebruik van kunnen maken zijn onder meer de SEBA (subsidie voor de aanschaf van een EV bestelauto) en de SEPP (subsidie voor de aanschaf van een EV personenauto door een particulier). De SEPP kom je bijna dagelijks tegen in de diverse autoreclames. Inmiddels is overigens duidelijk geworden dat de SEBA alleen nog tot en met 2024 te gebruiken is.

Versobering speciale regelingen

In het Belastingplan voor 2024 staat een aantal vereenvoudigingen die de regelgeving weliswaar makkelijker maken, maar niet altijd leuker. Het bijzondere tarief voor particulier paardenvervoer gaat het loodje leggen. De motorrijtuigenbelasting voor campers kent in de toekomst nog maar een tarief: het 50% tarief. Het nu voor veel particulieren geldende 25% tarief komt te vervallen. In de praktijk betekent dit voor veel camperbezitters dus een verdubbeling van de motorrijtuigenbelasting. Een andere versobering is het beperken van de oldtimerregeling, de motorrijtuigenbelastingvrijstelling voor oudere auto’s. Deze versobering komt er in principe op neer dat je deze vrijstelling kunt vergeten wanneer jouw toekomstige oldtimer uit het jaar 1988 of later komt.

Fiscaal ontmoedigingsbeleid

Ik zie in het algemeen een verschuiving optreden van het bemoedigen van het milieuvriendelijke rijden naar het ontmoedigen van het niet-milieuvriendelijk rijden. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van de grijskentekenregeling, het invoeren van zero emissiezones en de rapportageplicht voor personenmobiliteit.

Afschaffing grijskentekenregeling

Als ondernemer kun je – natuurlijk onder voorwaarden – tegen een schappelijk tarief in een bestelauto rijden. Je krijgt 75% korting op de motorrijtuigenbelasting (het zogenoemde kwarttarief) en je hoeft geen bpm te betalen bij de aanschaf van de bestelauto. Dit is de grijskentekenregeling. In tegenstelling tot eerdere berichten, blijft dat kwarttarief voor bestelauto’s in de toekomst bestaan. De bpm-vrijstelling gaat er echter per 2025 af. Dat betekent dat je voor elke bestelauto uit 2025 of later, gewoon bpm moet betalen. Het huidige wagenpark wordt met rust gelaten. Op een EV-bestelauto zit tegen die tijd heel weinig bpm, maar voor een diesel- of benzinebestelauto betekent dit waarschijnlijk een flinke aderlating. Het precieze tarief is nog niet bekend, maar toch… Een ‘gewone’ bestelauto wordt hierdoor mogelijk even duur of zelfs een flink stuk duurder dan een EV-exemplaar.

Zero Emissiezones

Denk je dat je geen last hebt van de afschaffing van de grijskentekenregeling omdat jouw bestelauto niet uit 2025 komt? Kijk dan nog even goed na in welke gemeentes de Zero Emissiezones worden ingevoerd. Per saldo betekent dit namelijk dat je niet mag laden of lossen in die zones, tenzij je een EV-bestelauto hebt. Zitten jouw klanten daar? Of zit jouw bedrijf daar? Dan heb je dus mogelijk een probleem.

Rapportageplicht

Hoewel dit eigenlijk geen fiscale maatregel is, wil ik mijn column afsluiten met de Normerende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. Een hele mond vol, dat geef ik toe. Deze gaat vermoedelijk per 1 januari 2024 al in. Heb je als bedrijf meer dan 100 werknemers met contracten van 20 uur of meer? Dan mag je aan de overheid rapporteren hoe jouw mensen hun zakelijke - en woonwerk kilometers afleggen. Ja, dat lees je goed. Het gaat om de personenmobiliteit, dus het goederenvervoer kun je skippen, net als de buitenlandse kilometers. Wel moet je van alles en nog wat rapporteren aan de overheid over de vervoersmodaliteit waarmee ze deze kilometers hebben gereden, gelopen of wat dan ook. Het lijkt mij persoonlijk een vreselijk karwei, maar gelukkig kom ik bij lange na niet aan die 100 werknemers. Jij wel? Dan is het hoog tijd om daar in te duiken. Ik wens je veel succes! Als pleister op de wonde: er staat op dit moment nog geen boete op als je niet rapporteert, maar dat kan natuurlijk snel veranderen.

Is dat alles wat ik hierover te melden heb? Natuurlijk niet, maar ik hoop je hiermee alvast wat bijgepraat te hebben over een aantal onderwerpen dat er op dit moment speelt. Lees ook mijn blog over fiscale wijzigingen 2023. De fiscale mobiliteit is namelijk altijd on the move.

 
Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Heleen Elbert fiscaal-jurist
Fiscaal-jurist, specialist autobelastingen
Fiscaal-jurist en mediator | Geeft veel, graag, en met de nodige humor, lezingen over allerlei belastingzaken | Heeft jarenlange praktijkervaring als belastinginspecteur en -adviseur.
Back To Top