An engineer in hard-hat inspecting fuel and power generation machines
ComplianceFinancieelJuridischFiscaal en AccountingCorporate20 februari, 2023

Betere ESG-prestaties leiden tot betere bedrijfsprestaties

Grote bedrijven over de hele wereld staan onder grote druk om transparant te zijn over hun ESG-praktijken (environmental, social en governance – oftewel: milieu, maatschappij en goed bestuurderschap). ESG-gegevens verzamelen en rapporteren over ESG-inspanningen is een belangrijke eerste stap. Maar om meer waarde te creëren, moeten bedrijven niet alleen aan de geldende regelgeving voldoen, maar ook ESG-risico’s beheren en hun ESG-prestaties verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat goede ESG-prestaties leiden tot betere bedrijfsprestaties. Het loont dan ook om hier aandacht aan te besteden.  

In dit artikel leggen we uit waarom ESG-factoren, en met name ESG-rapportage, tegenwoordig hoog op de agenda staan bij grote bedrijven en welke kansen ESG op langere termijn biedt om de financiële resultaten te verbeteren. Ontdek wat grote bedrijven nodig hebben om hun ESG-inspanningen in goede banen te leiden en hoe Wolters Kluwer hierbij kan helpen. 


Waarom ESG steeds hoger op de agenda komt te staan

Overal ter wereld merken grote bedrijven dat hun ESG-prestaties aan een kritische blik worden onderworpen.

 • 87% van de investeerders vraagt zich af of bedrijven hun activiteiten groenwassen in rapportages, en 82% zegt dat hun klanten vragen om ook naar ESG-factoren te kijken (PwC)  
 • 64% van de consumenten kiest voor een merk, stapt over naar een ander merk of vermijd of boycot een merk vanwege zijn standpunt over maatschappelijke kwesties, en verandert het koopgedrag vanwege de manier waarop een merk omgaat met klimaatverandering (Edelman)  
 • In 2029 bestaat 72% van de wereldwijde beroepsbevolking uit millennials en gen-Z’ers. Deze generaties hechten nog meer belang aan ESG-kwesties dan voorgaande generaties (WEF and Marsh McLennan)
 • Regelgevers worden steeds actiever op het gebied van ESG. Ze verplichten bedrijven informatie hierover openbaar te maken en zich te conformeren aan normen om vergelijken beter mogelijk te maken en de transparantie voor beleggers te vergroten.  

Door het groeiende belang van de ESG-prestaties van een bedrijf, aangejaagd door beleggers, consumenten, medewerkers en regelgevers, houden bestuurders zich vaker bezig met ESG en staat ESG hoog op de bedrijfsagenda. 

De directe focus: ESG-verslaglegging om naleving te waarborgen

Grote bedrijven gaan gebukt onder een enorme toename van ESG-regelgeving en in de komende jaren zal er alleen maar meer regelgeving komen. De Europese Unie (EU) heeft momenteel de meest uitgebreide ESG-regelgeving, die zich zowel op de E als de S als de G richt op basis van dubbele materialiteit. Dit houdt in dat bedrijven niet alleen moeten kijken naar de impact van externe factoren (zoals klimaatverandering) op hun financiële waarde, maar ook naar de impact van hun activiteiten op de planeet en de maatschappij als geheel. Via de richtlijn inzake niet-financiële informatie (NFI) verplicht de EU al jaren zo'n 11.700 organisaties van openbaar belang (beursgenoteerde ondernemingen, banken en verzekeraars) om ESG-rapportages te publiceren. Volgend jaar worden de eisen verder uitgebreid en aangescherpt met de invoering van de richtlijn inzake duurzaamheidsrapportage door ondernemingen (CSRD), die in 2026 zal gelden voor zo'n 49.000 bedrijven. Krachtens de EU-Taxonomie moeten bedrijven belangrijke financiële indicatoren classificeren op basis van hun milieuduurzaamheid. Zo worden ze gedwongen hun duurzaamheidsgegevens en financiële gegevens naast elkaar te leggen.

In andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk en de VS, geldt de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), een kader dat zich richt op een reeks milieufactoren op basis van enkele materialiteit (de impact van externe factoren op de waarde van een bedrijf). Het Verenigd Koninkrijk stelde het TCFD-kader in 2022 verplicht voor zo'n 1.300 grote bedrijven en financiële instellingen, maar de voorgestelde klimaatregeling van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) zal naar verwachting pas in de komende jaren in werking treden. Deze zal gaan gelden voor zo’n 4.000 bedrijven.  

De mogelijkheden op langere termijn: ESG als aanjager van bedrijfsprestaties

ESG-gegevens verzamelen en rapporteren over ESG-inspanningen is een belangrijke eerste stap, maar zal op zichzelf niet leiden tot betere financiële resultaten. Volgens McKinsey, blijkt uit onderzoek dat goede ESG-prestaties positief correleren met hogere beleggingsrendementen en een lager neerwaarts risico. Tevens blijkt uit een analyse van NYU Stern Center for Sustainable Business’s van ruim 1000 onderzoeken die zijn gepubliceerd sinds 2015, dat een goed beheer van ESG verband houdt met betere resultaten op het gebied van rendement op eigen vermogen, rendement op activa, beurskoers, operationele efficiëntie en risicobeheer. Dit maakt duidelijk waarom het waardevol kan zijn voor bedrijven om niet alleen verslag te doen van ESG-praktijken, maar ook ESG-risico’s te beheren en de ESG-prestaties te verbeteren. Hieronder staan enkele voorbeelden van hoe het beheren van ESG-risico’s en het verbeteren van de ESG-prestaties kan leiden tot betere financiële resultaten:

 • CO2-uitstoot: prioriteer middelen voor ontkoling op basis van de uitstootintensiteit (focus op activiteiten met de meeste uitstoot) en het potentieel om de bedrijfsvoering te verstoren (bijdrage aan bedrijfsopbrengst);  
 • Fysiek klimaatrisico: evalueer de impact van klimaatgerelateerde risico’s op locatiebeslissingen (bijv. activa in regio’s die vatbaar zijn voor extreme weersomstandigheden, zoals orkanen en overstromingen); 
 • Transitierisico’s: denk na over de risico’s voor de bedrijfsstrategie die de transitie naar een koolstofarme economie met zich meebrengt (bijv. kwantificeer de impact van stijgende energiekosten en koolstofheffingen op koolstofintensieve industrieën);  
 • Groene producten: ontwikkel groenere producten en investeer in het verkleinen van de voetafdruk van het bestaande portfolio om de omzet te verhogen (meer dan 70% van de consumenten is bereid meer te betalen voor groenere producten als ze voor de rest gelijk zijn, zie (McKinsey);
 • Operationeel risico: zet sterke programma’s voor operationeel risicobeheer op die incidenten tot een minimum beperken en bijdragen aan gezondere werknemers, om stilstand te voorkomen en de productiviteit te verhogen;  
 • DEIB-voordelen: besteed aandacht aan diversiteit, gelijkheid, inclusie en erbij horen om de werktevredenheid en productiviteit van medewerkers te verhogen en de beste talenten aan te trekken;  
 • Programma’s voor ondernemingsbestuur: ontwikkel effectieve programma’s om regelgevings- en juridische interventies te verminderen om ethisch gedrag, effectieve besluitvorming en naleving van wet- en regelgeving te waarborgen.

Wat bedrijven moeten doen om hun ESG-inspanningen in goede banen te leiden naarmate dubbele materialiteit steeds belangrijker wordt

1. ESG is een teamsport waarvoor meerdere functies moeten samenwerken om gegevens te verzamelen en te rapporteren, risico’s vast te stellen en te beheren, en de prestaties te verbeteren. In het verleden hielden met name EHS (klimaat, gezondheid en veiligheid)- of mvo-functies zich hiermee bezig, maar door de toenemende ESG-eisen staat dit onderwerp tegenwoordig vaak op de agenda van bestuurders en houden onder andere CSO’s, CFO’s, CRO’s en CCO’s zich hiermee bezig. 

2. Om een ESG-programma te doen slagen, moet een holistisch beeld worden gecreëerd van voor beleggers geschikte gegevens en moeten ongelijksoortige gegevens, zoals milieu- en financiële gegevens, worden samengebracht via goede gegevensverzamelings- en gegevensbeheeractiviteiten. Het is essentieel om een ‘single source of truth’ te hebben voor het opstellen van de verschillende verplichte en vrijwillige rapportages om voor consistentie te zorgen en betrouwbaar over te komen (en het risico van groenwassen te vermijden). 

Kom meer te weten over toonaangevende praktijken voor ESG-rapportage in dit webinar met experts van CDP, EY en Enablon. 

3. Ontwikkel degelijke processen en investeer in software die helpt om silo’s af te breken en verschillende zakelijke stakeholders op een georganiseerde manier te laten samenwerken. Naarmate de betrouwbaarheidseisen toenemen, is het essentieel om te zorgen dat processen en gegevens traceerbaar en controleerbaar zijn om juridische en reputatierisico’s te voorkomen (waaronder beschuldigingen van groenwassen). 

4. Rapporteer niet alleen over ESG, maar werk ook aan risico- en prestatiebeheer, zodat er niet alleen over ESG-inspanningen wordt gerapporteerd ten behoeve van naleving, maar deze inspanningen ook echt financiële en operationele waarde opleveren. Haal bijvoorbeeld inzichten uit gegevens en software, breng de belangrijkste risico’s en kansen in kaart, kwantificeer de potentiële impact van ESG-inspanningen en stel doelen op basis van een realistisch actieplan.  

Ontdek waarom je volgens David Metcalfe – CEO van Verdantix en een van de belangrijkste thought leaders op het gebied van ESG – van ESG een topprioriteit moet maken binnen je bedrijf. 

Hoe bedrijven de unieke oplossingen van Wolters Kluwer kunnen gebruiken om hun ESG-activiteiten te verbeteren

De ESG-softwaremarkt is sterk gefragmenteerd en telt honderden afzonderlijke nicheoplossingen voor kleine onderdelen van de waardeketen, meestal van kleine bedrijven met een groter financieel risico. Wolters Kluwer bevindt zich in de unieke positie om te voldoen aan de behoeften van grote bedrijven via een meer holistische en toekomstbestendige aanpak met zijn gespecialiseerde oplossingen van wereldklasse:  

Enablon is een platform op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) en operationeel risicobeheer (ORM) met diepgaande functies voor milieu- en koolstofbeheer om ESG-activiteiten mogelijk te maken voor bedrijven in diverse sectoren, waaronder activa-intensieve industrieën, de productiesector, de levensmiddelenindustrie, nutsbedrijven en banken, door functies die zich bezighouden met EHS, duurzaamheid, operationele activiteiten en risico’s te ondersteunen. Het platform wordt door toonaangevende sectoranalisten zoals Verdantix beschouwd als toonaangevend op het gebied van EHS- en Enterprise Carbon Management-software. Lees meer over Enablon ESG.

CCH Tagetik is een Corporate Performance Management-platform dat de financiële afdeling van grote bedrijven helpt financiële workflows te stroomlijnen, een meer geïntegreerde bedrijfsplanning mogelijk te maken en aan rapportagevereisten te voldoen, onder andere via een ESG-rapportagemodule.

OneSumX is een geïntegreerd platform om banken te ondersteunen bij rapportageverplichtingen over hun financiële situatie, risico’s en regelgeving die voortdurend veranderen, met name bij bankautoriteiten in grote economieën (zoals MAS en EBA), die nieuwe ESG-eisen stellen en klimaatrisico opnemen in stresstests, zoals OneSumX for ESG.

TeamMate is een auditmanagementplatform dat interne auditafdelingen en auditorganisaties in de publieke sector helpt de automatisering van auditworkflows, samenwerking en auditgedreven analyse te beheren. Door de opkomst van betrouwbaarheidseisen wordt de controleerbaarheid van ESG-gegevens en -programma’s steeds belangrijk om succesvol te zijn als bedrijf. TeamMate helpt interne auditors ontwikkelende ESG-initiatieven en rapportagevereisten beter te begrijpen en helpt hen de bijbehorende risico’s vast te stellen.    

Transparant zijn over ESG-praktijken is geen optie meer, maar een noodzaak voor grote bedrijven om concurrerend en relevant te blijven in het huidige zakelijke landschap. Door niet alleen aan de geldende regelgeving te voldoen, maar ook ESG-risico’s te beheren en de ESG-prestaties te verbeteren, kunnen bedrijven aanzienlijke waarde ontsluiten voor al hun stakeholders en op de lange termijn succesvol blijven.   

De oplossingen van Wolters Kluwer ondersteunen belangrijke zakelijke stakeholders op het gebied van ESG, waaronder medewerkers op het gebied van finance, EHS, duurzaamheid, risico’s en naleving, operationele activiteiten en audits, en verbinden de belangrijkste mensen, processen en technologieën die nodig zijn om de ESG-prestaties te versnellen met elkaar. Zo zorgen ze voor een diepgaande impact wanneer die er het meest toe doet

Maria Montenegro Bio 2023
Senior Vice President, Strategy & Innovation, Wolters Kluwer
Maria Montenegro is the Senior Vice President of Strategy & Innovation for Wolters Kluwer. Her portfolio spans Corporate Strategy, North America Mergers & Acquisitions, Global Separations and Integrations, and a Sales Transformation Center of Excellence.
Wolters Kluwer
kan dankzij zijn unieke positie in de sterk gefragmenteerde ESG-softwaremarkt grote bedrijven helpen bij hun ESG-inspanningen.
Back To Top