ESG rapportage
Fiscaal en Accounting25 februari, 2024

Niet-financiële gegevens steeds belangrijker in de keten

Naast de traditionele financiële verslaglegging moeten corporate organisaties volgens de CSRD vanaf dit jaar ook rapporteren over duurzaamheids- en sociaal beleid. Omdat deze rapportage gaat over de hele bedrijfsketen, gaat dit óók toeleveranciers raken. Zij zullen steeds vaker de vraag krijgen in welke mate zij maatschappelijk ondernemen en of zij dit aan kunnen tonen. Daarom wordt het steeds belangrijker om ook niet-financiele gegevens zoals bijvoorbeeld liters en kilogrammen in je boekhouding te kunnen verwerken.

Duurzaamheidsrapportage: impact op de hele keten

Als een corporate onderneming moet rapporteren over de hele keten, heeft dat óók impact op de mkb-onderneming die zijn leverancier is. Neem bijvoorbeeld een grote supermarktketen.  Zo’n onderneming heeft een partnership met 1150 boeren. Deze boeren zullen dus ook niet-financiële gegevens omtrent hun bedrijfsvoering moeten aanleveren. Als je dan geen gegevens over onder andere je uitstoot kunt oplepelen, kan je opdrachtgever zeggen: 'ik heb een duurzamere partij gevonden die daar wel mee bezig is. Dat verbetert mijn strategie om te verduurzamen.'


Niet financiële gegevens in de boekhouding

In Twinfield Boekhouden is het nu ook mogelijk om ook op niet-financiële gegevens te kunnen budgetteren en rapporteren. Met het opnemen van niet-financiële gegevens in de boekhouding, zetten ondernemers een forse stap richting een onderdeel van CSRD, namelijk ESG-vereisten (environment, social, governance). Een voorbeeld uit de agrosector is een boer die de “omzet melk” kan begroten in de boekhouding, waarbij de productie in kilogrammen melk wordt aangevuld met het eiwit- en vetpercentage. Dat zijn al drie labels niet-financiële gegevens. Het opnemen van niet-financiële data helpt je te sturen bij de bedrijfsvoering. Bij een bepaalde productiehoeveelheid melk hoort namelijk ook een aantal kilogram stikstofrechten die de boer moet inkopen. Als je na drie kwart jaar meer melk hebt geproduceerd dan begroot, weet je op tijd dat je extra stikstofrechten moet inkopen.

Maar ook de transportsector heeft veel te maken met CO2-uitstoot en verduurzamingseisen. Vanaf 1 juli 2024 dienen alle bedrijven met meer dan 100 medewerkers te rapporteren op de CO2-footprint van hun medewerkers. Hieronder vallen bijvoorbeeld de zakelijke kilometers, inclusief woon-werkverkeer. Van deze ritten zul je dus de kilometers en hoeveelheid en soort brandstof willen vastleggen, om zo je CO2-uitstoot te berekenen.


Veel mkb-ers nog niet klaar voor duurzaamheidsrapportage

We merken dat veel corporate ondernemingen nog niet klaar zijn om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving CSRD. Het uitvragen over de keten gebeurt nog niet altijd. Dat horen we ook van de accountants. We zien tegelijkertijd een toenemend aantal mkb-bedrijven die duurzaam ondernemen belangrijk vindt en bij hun accountant aanklopt met de vraag: hoe kun je mij helpen? De enige manier om duurzame doelen te stellen, is door het vastleggen van je niet-financiële waarden. Melkveehouders zijn hier bijvoorbeeld al veel meer op toegerust, omdat zij niet-financiële gegevens bijhouden ten aanzien van mest, bestrijdingsmiddelen en dat soort zaken. 

Nieuw: hulp bij duurzaamheidsrapportage

Duurzaamheidsrapportage is complex en verschilt per bedrijf. Het begint met het verzamelen van de juiste gegevens. En daar kunnen we onze klanten nu heel goed bij helpen. Wolters Kluwer heeft namelijk de nieuwe applicatie Twinfield DossierFlow, waarmee een accountant met behulp van gestructureerde vragenlijsten klantinformatie kan uitvragen. ‘Hierin hebben we nu ook een ESG-template beschikbaar gesteld. Hiermee kun je als accountantskantoor een ESG-vragenlijst definiëren om snel alle benodigde informatie op te halen bij de mkb’er of een groep mkb’ers. Het helpt de mkb’er om zijn niet-financiële verslaglegging op een gestructureerde manier te organiseren en veilig te delen met zijn accountant die het rapport dient op te stellen. We denken dat we met de ESG-template in DossierFlow zowel ondernemers als accountants straks echt kunnen helpen. Het zal hun veel tijd en uitzoekwerk kunnen besparen. Goed om te weten: DossierFlow is ook te gebruiken zonder het Twinfield boekhoudpakket. 
Jerry Wehrmeijer is één van de experts die als Product Manager verbonden is aan Wolters Kluwer. Regelmatig schrijft hij over onderwerpen die te maken hebben met product development en de nieuwe duurzaamheidsrapportage (CSRD).
Bijblijven? Abonneer Op De Nieuwsbrief!
Twinfield boekhouden

Budgetteren

Niet financiële gegevens meenemen in begroting

Back To Top