Financieel24 november, 2023

De vijf factoren binnen de keten die jouw prognoses maken of breken

Door:CCH® Tagetik

Lees deze blog om te ontdekken welke vijf factoren binnen de keten jouw prognose kunnen maken of breken

Vijf factoren -  Productie, Voorraad, Locatie, Transport en Informatie - zijn van invloed op het functioneren van de toeleveringsketen.  Bedrijven kunnen op deze factoren (‘drivers’) sturen om de ideale balans te vinden tussen responsiviteit en efficiëntie, afhankelijk van de (financiële) behoeften van je bedrijf. 

Responsiviteit - het kunnen inspelen op de vraag en verwachtingen van klanten - is de motor achter permanente productinnovatie en bepaalt ook de wijze waarop je je klanten bedient.  Door prioriteit te geven aan responsiviteit kun je goed inspelen op onverwachte veranderingen in de markt of in de voorkeuren van klanten.

Anderzijds is het zo dat het streven naar efficiëntie voor een hogere productiviteit en lagere prijzen zorgt, waardoor producten beschikbaar komen voor een brede laag van de bevolking.  Efficiëntie vereist echter voorspelbaarheid en stabiliteit, en die zijn sinds maart 2020 ver te zoeken.

Het optimaliseren van de responsiviteit en efficiëntie is voor de meeste bedrijven een voortdurende strijd.  In dit artikel gaan we uitvoerig in op deze vijf factoren om te zien hoe ze binnen jouw organisatie effectief op elkaar afgestemd kunnen worden. En wat de mogelijke voor- en nadelen zijn. 

Productie

Om een responsieve keten te realiseren, moet je ervoor zorgen dat je fabrieken reservecapaciteit hebben en flexibele productietechnieken hanteren om een breed scala aan artikelen te produceren.  Flexibiliteit maakt het mogelijk om de productie snel aan te passen aan schommelingen in de consumentenvraag.  Als je daarnaast over meerdere, kleinere productiefaciliteiten beschikt in de buurt van distributiecentra en klantenhubs kun je nog sneller inspelen op de vraag van de consument vanwege de kortere levertijden.;

Anderzijds verhoog je wel de efficiëntie als je productiefaciliteiten weinig reservecapaciteit hebben en geoptimaliseerd zijn voor de productie van een beperkt assortiment producten.  Centralisatie van de productie in grote centrale fabrieken om schaalvoordeel te realiseren, levert nog meer efficiëntie op, hoewel de levertermijnen voor sommige klanten dan soms wel langer zijn.

Voorraad

Als het gaat om de voorraad als factor, betekent het optimaliseren van je responsiviteit vaak dat je meer producten op voorraad moet hebben en op meer magazijnlocaties.  Met een efficiënt voorraadniveau kun je onverwachte schommelingen in de vraag meteen opvangen.  Deze aanpak brengt echter hogere opslagkosten met zich mee en moet worden afgewogen tegen het voordeel van ruime beschikbaarheid.

Voor een efficiënt voorraadbeheer moeten de voorraadniveaus van alle artikelen juist worden verlaagd, vooral van artikelen die niet vaak worden verkocht.  Als je je producten dan ook nog in een beperkt aantal centrale distributiecentra opslaat, profiteer je van schaalvoordeel en kostenbesparingen. 

Locatie

Als je responsiviteit prioriteit geeft bij de factor locatie, betekent dit vaak dat je veel locaties hebt in de buurt van klantengroepen voor maximaal gemak.  Fastfoodketens maken bijvoorbeeld van deze factor gebruik om heel dichtbij hun klanten te zijn en openen veel vestigingen in markten met hoge afzetvolumes.  Veel vestigingen betekent dat ze sneller kunnen inspelen op de vraag van de consument, maar zorgt ook voor hogere exploitatiekosten.

Efficiëntie wordt bereikt door vanuit een beperkt aantal locaties te opereren en de activiteiten te centraliseren.  Een voorbeeld van efficiency voor de factor locatie is de wijze waarop online winkels wereldwijd een breed scala aan activiteiten verrichten vanuit een handjevol centrale locaties.  Zo werken de afzonderlijke locaties efficiënter, maar ze zijn daardoor ook kwetsbaarder voor verstoringen, zoals we bij de uitbraak van het coronavirus hebben gezien. 

Transport

Snellere vervoerswijzen, zoals luchtvracht, zijn weliswaar vaak duurder, maar zorgen ook voor kortere levertijden en meer flexibiliteit. FedEx en UPS zijn twee bedrijven met een hoge responsiviteit op de 'last mile’ en bezorgen producten vaak binnen 48 uur.

Efficiëntie voor de factor transport betekent dat je producten minder vaak vervoert, en in grotere partijen, via bulkvervoerders zoals schip of trein.  Dit type vervoer is efficiënter wanneer producten afkomstig zijn van een centraal distributiecentrum in plaats van verschillende afzonderlijke locaties.

Informatie

De kracht van informatie als factor neemt steeds meer toe, nu de technologie voor informatieverzameling en -uitwisseling wijder verbreid raakt, eenvoudiger te gebruiken is en betaalbaarder wordt.  In analytics software wordt gebruikt gemaakt van interne en externe gegevens om beslissingen te nemen waardoor de prestaties van de ketenfactoren verbeteren.  Voor een optimale effectiviteit moeten de gegevens die bij de vorige vier factoren zijn gegenereerd binnen je keten accuraat en tijdig worden verzameld en uitgewisseld.

Hoewel de kosten van de eerste vier factoren binnen de keten blijven stijgen, zijn er goede supply chain tools beschikbaar voor bedrijven om optimaal gebruik te maken van informatie voor het vergroten van hun interne responsiviteit en efficiëntie via samenwerking en end-to-end zichtbaarheid.  Supply chain managers kunnen scenario's uitvoeren voor een snelle respons en een goed geïnformeerde, strategische besluitvorming, op basis van key supply chain drivers, op het moment dat zich situaties of verstoringen voordoen zoals de coronacrisis.

De juiste mix van responsiviteit en efficiëntie

Zelfs binnen een toeleveringsketen waar de nadruk ligt op responsiviteit, focussen sommige segmenten zich op efficiëntie en omgekeerd.  Met voorspellende planningssoftware kun je met veel variabelen rekening houden.  Geavanceerde, AI-gestuurde analyses maken het voor bedrijven mogelijk om een ideale balans te vinden tussen responsiviteit en efficiëntie.

CCH® Tagetik Supply Chain Planning  is de toonaangevende AI-gestuurde oplossing voor scenariomodellering en het bepalen van de beste balans tussen responsiviteit en efficiëntie voor de vijf verschillende primaire succesfactoren in supply chain planning.

CCH® Tagetik
CCH Tagetik provides a strategic & financial intelligence platform that enables CFOs to propel their strategy with faster and better-informed decisions. CCH Tagetik provides a data-driven, AI-based CPM platform for Financial Close & Consolidation, Extended Planning, ESG and Regulatory reporting, and Corporate Tax. The platform connects leading operational solutions to create enterprise-wide insights, drive growth, and navigate change for our customers to gain the greatest value.
Oplossing
CCH® Tagetik
Supply Chain Planning
Back To Top