Súbory cookie hostiteľskej domény

Pôvod 

Doména súboru cookie 

Názov súboru cookie 

Účel  

Obdobie uchovávania 

Adobe Analytics

wolterskluwer.com

s_fid

Používa sa na identifikáciu jedinečného návštevníka, ak nie je štandardný súbor cookie s_vi k dispozícii z dôvodu obmedzení súborov cookie tretích strán. Nepoužíva sa na implementácie, pri ktorých sa používajú súbory cookie hostiteľskej domény.

2 roky

Adobe Analytics

wolterskluwer.com

s_pers

Uchováva perzistentné analytické informácie, ktoré spracúva základná knižnica služby Adobe Analytics. 

2 roky

Adobe Analytics

wolterskluwer.com

s_vi

Používa sa na identifikáciu jedinečného návštevníka. 

2 roky

Application Insights

wolterskluwer.com

ai_session

Uchováva stavy používateľov naprieč požiadavkami stránok. 

1 deň

Bing Advertising

wolterskluwer.com

_uetsid

Používa sa na sledovanie. Umožňuje zapojenie používateľa, ktorý v minulosti navštívil náš web. 

1 deň

Cloudflare

wolterskluwer.com

_cfduid

Používa sa na identifikáciu jednotlivých klientov v rámci zdieľanej adresy IP a aplikovanie bezpečnostných nastavení podľa jednotlivých klientov. 

1 mesiac

Cloudflare

wolterskluwer.com

CF_Authorization

Obsahuje internetový token JSON, ktorý preukazuje vzdialenú identitu používateľa.

2 dni

Dialogtech

wolterskluwer.com

_st_bid

DialogTech – sledovanie hovorov 

7 dni

Eloqua

wolterskluwer.com

ELOQUA

Registruje jedinečné ID na identifikáciu zariadenia používateľa pri návrate. 

13 mesiacov

Facebook Advertising

wolterskluwer.com

_fbp

Poskytuje vám relevantnejšie reklamy na Facebooku. 

3 mesiace

Google

wolterskluwer.com

_gat

Používa sa na obmedzenie frekvencie požiadaviek. 

1 deň

Google Advertising

wolterskluwer.com

_uetvid

Slúži na sledovanie návštevníkov na viacerých weboch s cieľom zobrazovať im relevantné reklamy na základe preferencií návštevníkov. 

17 dni

Google Analytics

wolterskluwer.com

__utma

Používa sa na rozlíšenie používateľov a relácií. Tento súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica Javascript a neexistuje žiadny súbor cookie _utma. Tento súbor cookie sa aktualizuje vždy, keď sa do služby Google Analytics odošlú údaje. 

2 roky

Google Analytics

wolterskluwer.com

__utmz

Ukladá zdroj návštevnosti alebo kampaň, ktoré vysvetľujú, ako sa používateľ dostal na váš web. Súbor cookie sa vytvorí, keď sa spustí knižnica Javascript, a aktualizuje sa vždy, keď sa do služby Google Analytics odošlú údaje.

6 mesiacov

Google Analytics

wolterskluwer.com

DD__utmzzses

Používa sa na analytiku webu. 

relácia

Google Analytics

wolterskluwer.com

DD_initialTrafficSource

Obsahuje údaje o akvizícii návštevnosti. Ak takýto súbor cookie v prehliadači už existuje, skript ho neprepíše a ponechá bez zmien. 

relácia 

Google Analytics

wolterskluwer.com

_gid

Používa sa na sledovanie správania na weboch. Pomáha nám to lepšie porozumieť tomu, ako používatelia weby používajú. Nezbiera osobné údaje. 

2 dni

Google Analytics

wolterskluwer.com

_ga

Používa sa na sledovanie správania na weboch. Pomáha nám to lepšie porozumieť tomu, ako používatelia weby používajú. Nezbiera osobné údaje. 

2 roky

GTM

wolterskluwer.com

storedMAPParams

Používa sa na analytiku webu. 

relácia 

GTM for Google Analytics

wolterskluwer.com

DD_initialLanding

Používa sa na analytiku webu. 

relácia 

GTM for Google Analytics

wolterskluwer.com

DD_pageviewCount

Používa sa na analytiku webu. 

relácia 

GTM for Google Analytics

wolterskluwer.com

DD_previousPage

Používa sa na analytiku webu. 

relácia 

Hubspot

wolterskluwer.com

__hs_initial_opt_in

Používa sa na zabránenie tomu, aby sa návštevníkom pri prehliadaní v striktnom režime vždy zobrazoval banner. 

1 týždeň

Hubspot

wolterskluwer.com

__hstc

Používa sa na sledovanie návštevníkov. Obsahuje doménu, utk, pôvodnú časovú pečiatku (prvá návšteva), poslednú časovú pečiatku (posledná návšteva), aktuálnu časovú pečiatku (táto návšteva) a číslo relácie (prírastky pre každú následnú reláciu). 

13 mesiacov

Hubspot

wolterskluwer.com

__hssc

Používa sa na určenie toho, či má HubSpot pridať prírastok k číslu relácie a časovým pečiatkam v súbore cookie _hstc.
Obsahuje doménu, viewCount (pridá prírastok k hodnote pageView v relácii) a časovú pečiatku začiatku relácie. 

relácia 

Hubspot

wolterskluwer.com

__hssrc

Zbiera anonymné štatistické údaje týkajúce sa návštev používateľa na webe, ako je počet návštev. 

13 mesiacov

Hubspot

wolterskluwer.com

hubspotutk

Používa sa na sledovanie identity návštevníka. Odovzdáva sa službe HubSpot pri odoslaní formulára a používa sa pri odstraňovaní duplikátov kontaktov.
Obsahuje nezrozumiteľné GUID, ktoré predstavuje aktuálneho návštevníka. 

13 mesiacov

Hubspot

wolterskluwer.com

_hs_opt_out

Používajú ho pravidlá ochrany osobných údajov prihlásenia na zapamätanie toho, aby sa návštevníkovi znova nezobrazovala výzva na prijatie súborov cookie. 

13 mesiacov

LiveAgent

wolterskluwer.com

liveagent_oref

Identifikuje návštevníka na rôznych zariadeniach a počas rôznych návštev s cieľom optimalizovať funkciu četového okna na webe. 

10 rokov

LiveAgent

wolterskluwer.com

liveagent_ptid

Ukladá reťazec jedinečného ID pre jednotlivé relácie četového okna. Umožňuje to podpore webu kontrolovať minulé problémy a znova spojiť návštevníka webu s pracovníkom podpory, s ktorým v minulosti komunikoval.  

10 rokov

LiveAgent

wolterskluwer.com

liveagent_vc

Používa ho web na detekciu toho, či návštevník v minulosti interagoval s funkciou živého četu na webe. Používa sa na optimalizáciu funkcie četu na webe.

10 rokov

LiveAgent

wolterskluwer.com

liveagent_sid

Súbor, ktorý je potrebný na to, aby funkcia četového okna fungovala. 

relácia 

Marketo

wolterskluwer.com

_mkto_trk

Používa sa na prepojenie správania návštevníka na weboch s príjemcom e-mailovej marketingovej kampane s cieľom merať účinnosť kampaní.

2 roky

Mouseflow

wolterskluwer.com

mf_(userID)

Používa sa na analytiku webu 

2 mesiace

Mouseflow

wolterkluwer.com

mf_user

Určuje, či sa používateľ vracia, alebo či ide o jeho prvú návštevu. Dosahuje sa to pomocou jednoduchého prepínača áno/nie. Žiadne ďalšie informácie o používateľovi sa neuchovávajú.  

3 mesiace

Pardot

engagetax.wolterskluwer.com

Pardot

Súbor cookie relácie s názvom „pardot“ sa nastaví, len ak ste do našej aplikácie prihlásený ako používateľ (záujemcovia teda nebudú mať tento súbor cookie nastavený). 

Relácia 

SiteCore

wolterskluwer.com

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

36 mesiacov

SiteCore

wolterskluwer.com

www#lang

Ukladá zvolené nastavenie jazyka návštevníkov. 

Relácia 

SiteCore

wolterskluwer.com

sxa_site

SiteCore

Relácia 

Snapchat

wolterskluwer.com

_scid

Jedinečné ID pixelu Snapchat používateľa podobné tomu, ako súbor cookie _ga funguje v službe Google Analytics 

13 mesiacov

Snapchat

wolterskluwer.com

_sctr

Používa sa na reklamné účely. 

90 dni

User Data Trust

wolterskluwer.com

UserDataTrustConsent

Používa sa na zapamätanie vašich predvolieb súhlasu so súbormi cookie na základe banneru súborov cookie. 

1 rok

Súbory cookie tretích strán

Pôvod 

Doména súboru cookie 

Názov súboru cookie 

Účel  

Obdobie uchovávania 

Adobe

.everesttech.net

ev_sync_enc

Súbor cookie špecifický pre platformu výmeny reklám, ktorý synchronizuje ID návštevníka v službe Advertising Cloud s partnerskou platformou výmeny reklám. Vytvára sa pre nových návštevníkov a po vypršaní platnosti odosiela požiadavku na synchronizáciu. 

1 rok

Adobe

.everesttech.net

everest_g_v2

Vytvára sa po tom, ako používateľ prvýkrát klikne na reklamu klienta. Slúži na mapovanie aktuálnych a následných kliknutí k iným udalostiam na webe klienta. 

1 rok

bidr.io

.bidr.io

Bito

Používa sa na reklamné účely. 

13 mesiacov

Bidr.IO

.bidr.io

bitoIsSecure

Používa sa na reklamné účely. 

1 mesiac

Bing Advertising

.bing.com

MUID

Používa ho spoločnosť Microsoft ako jedinečný ID používateľa. Tento súbor cookie portálu bing.com umožňuje sledovanie pomocou synchronizácie identifikátora na rôznych doménach spoločnosti Microsoft. 

390 dni

Bing Advertising

.bat.bing.com

MR

Používa sa na reklamné účely. 

7 dni

Doubleclick

.doubleclick.net

IDE

Používa ho služba Google DoubleClick na registráciu a hlásenie akcií používateľa webu po prezretí jednej z reklám inzerenta alebo po kliknutí na ňu. Účelom je merať účinnosť reklamy a zobrazovať používateľovi zacielené reklamy. 

2 roky

Eloqua

.eloqua.com

ELQSTATUS

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

13 mesiacov

Facebook Advertising

.facebook.com

fr

Používa ho Facebook na zobrazovanie radu reklamných produktov, ako sú ponuky v reálnom čase od inzerentov tretích strán. 

3 mesiace

Google Advertising

.hubspot.com

_gcl_au

Používa sa ako značka nástroja na prepojene konverzií v kontajneroch internetu a AMP, ktorú možno nakonfigurovať na prepojenie v rámci viacerých domén pre prípady, keď máte vstupnú stránky a stránky konverzií na viacerých doménach pre službu Google Adsense. 

3 mesiace

Google Advertising

.google.com

1P_JAR

Používa sa na reklamné účely. 

1 mesiac

Google Advertising

.google.com

ANID

Používa sa na reklamné účely. 

2 roky

Google Analytics

.google.com

NID

Registruje jedinečné ID na identifikáciu zariadenia vracajúceho sa používateľa. ID sa používa na zacieľovanie reklám a vytváranie publík používateľov s podobnými vlastnosťami. 

6 mesiacov

Google Analytics

www.google.com

DV

Používa sa na reklamné účely. 

6 hodín

Hubspot

.hubspot.com

_hluid

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

1 rok

LinkedIn

.linkedin.com

bcookie

Používa ho sociálna sieť LinkedIn na sledovanie používania vložených služieb. 

2 roky

LinkedIn

.linkedin.com

lang

Slúži na zapamätanie nastavenia jazyka používateľa. 

relácia

LinkedIn

.linkedin.com

li_sugr

Používa sa na spárovanie identity používateľa na základe odhadu.  

3 mesiace

LinkedIn

.linkedin.com

lidc

Používa ho sociálna sieť LinkedIn na sledovanie používania vložených služieb. 

1 deň

LinkedIn

.linkedin.com

lissc

Používa ho sociálna sieť LinkedIn na sledovanie používania vložených služieb. 

1 rok

LinkedIn

.linkedin.com

UserMatchHistory

Slúži na sledovanie návštevníkov na viacerých weboch s cieľom zobrazovať im relevantné reklamy na základe preferencií návštevníkov. 

1 mesiac

LiveChat

.livechatinc.com

__livechat

Používa sa na živý čet a personalizovanú komunikáciu. 

37 mesiacov

Marketo

.drift.com

_mkto_trk

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

2 roky

Pardot

.pardot.com

visitor_id_

Používa sa na uloženie jedinečného ID používateľa. Okrem toho sa uloží tiež jedinečné ID účtu Pardot.  

10 rokov

Pardot

pi.pardot.com

lpv_(accountID)

Jeho účelom je zabrániť tomu, aby doména Pardot sledovala zobrazenia viacerých stránok pre jednu položku.  

10 rokov

The Trade Desk

.adsrvr.org

TDCPM

Používa sa na reklamné účely. 

1 rok

The Trade Desk

.adsrvr.org

TDID

Používa sa na reklamné účely. 

1 rok

Thunderhead

.thunderhead.com

ELOQUA

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

7 mesiacov

Thunderhead

.thunderhead.com

_unam

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

4 mesiace

Thunderhead

.thunderhead.com

_ga

Používa sa na personalizovanú komunikáciu. 

20 mesiacov

Thunderhead

.thunderhead.com

_one_MjQ2NA

Používa sa na zobrazenie obsahu, ktorý je na mieru prispôsobený podľa záujmov. Tento súbor cookie obsahuje pseudonymné UUID aktuálneho návštevníka. 

20 mesiacov

Twitter

.twitter.com

personalization_id

Tento súbor cookie používa Twitter. Umožňuje návštevníkovi zdieľať obsah z webu na jeho profile na Twitteri.  

2 roky

YouTube

.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

Pokúša sa odhadnúť rýchlosť pripojenia používateľov na stránkach s integrovanými videami z YouTube. 

6 mesiacov

YouTube

.youtube.com

YSC

Registruje jedinečné ID, ktoré uchováva štatistiky o tom, ktoré videá z YouTube používateľ videl. 

relácia 

1. Spravujte cookies

Väčšina webových prehľadávačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Súbory cookie však môžete odstrániť sami prostredníctvom správcu súborov cookie svojho prehliadača. Postupujte podľa pokynov vo vašom webovom prehliadači. Upozorňujeme, že deaktivácia súborov cookie resetuje vašu reláciu, deaktivuje automatické prihlásenie a môže nepriaznivo ovplyvniť dostupnosť a funkčnosť našich webových stránok a služieb, ktoré vám môžeme poskytnúť.

Viac informácií o týchto nastaveniach je k dispozícii na stránke podpory vášho prehliadača:

2. Súbory cookie tretích strán

Súbor cookie tretej strany je taký súbor, ktorý je umiestnený na pevný disk návštevníkov webových stránok webovou stránkou z inej domény, ako je tá, ktorú používateľ navštevuje. Nie sme zodpovední za zhromažďovanie, spracovanie alebo zverejnenie osobných údajov zhromaždených prostredníctvom iných webových stránok. Na vaše používanie a prehliadanie na akomkoľvek takomto webe sa vzťahujú vlastné pravidlá tohto webu. Prečítajte si oznámenia o súboroch cookie zverejnené na iných webových stránkach, na ktoré máte prístup prostredníctvom našich webových stránok. Týmto nájdete prehľad tretích strán.

Eloqua Ďalšie informácie nájdete na adrese www.oracle.com/legal/privacy/marketing-cloud-data-cloud-privacy-policy.html . Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu www.oracle.com/marketingcloud/opt-status.html
Google Ďalšie informácie nájdete na adrese www.google.com/policies/privacy . Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu tools.google.com/dlpage/gaoptout
Bings Ads Ďalšie informácie nájdete na adrese about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/privacy-and-data-protection-policies . Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout
Facebook

Ďalšie informácie nájdete na adrese www.facebook.com/policy.php 
Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu www.facebook.com/ads/settings

Marketo Ďalšie informácie nájdete na adrese legal.marketo.com/cookies . Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu developers.marketo.com/javascript-api/lead-tracking/#opt_out
YouTube
Ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.google.com/policies/privacy/.  Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Twitter Ďalšie informácie nájdete na adrese https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies . Ak sa chcete odhlásiť, prejdite na adresu https://help.twitter.com/en/using-twitter/tailored-suggestions# 
Dátum poslednej aktualizácie: február 2021
Back To Top