Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme. Šetrite čas, vylepšujte analýzu, spracúvajte rozsiahle objemy údajov vo veľkom rozsahu a zachovajte pôvod údajov. Platforma integruje údaje z viacerých interných systémov a externých zdrojov a možno ju použiť na analýzu a riadenie trhového, úverového a likvidného rizika a na účely dodržiavania súladu. Naše najlepšie softvérové a servisné portfólio vo svojej triede poskytuje prístup k našej jedinečnej službe Regulatory Update Service (RUS) a podporí vaše úsilie v oblasti dodržiavania predpisov pre platformy Basel IV a CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR) a ďalšie.

OneSumX for Finance, Risk, Regulatory Reporting

Dôveryhodný a efektívny spôsob, ako zvládnuť problémy s dátovými silami, prekrývajúcimi sa technológiami a dátovými modelmi pomocou integrovaného prístupu vo viacerých disciplínach. Náš balík riešení umožňuje komplexnú organizačnú štruktúru založenú na spolupráci, ktorá kladie kľúčové funkcie finančného, rizikového a regulačného výkazníctva do centra pozornosti. Poskytuje škálovateľnosť potrebnú na spracovanie veľkých objemov údajov požadovaných novými regulačnými režimami založenými na údajoch, pričom zachováva líniu údajov v každej fáze.

Back To Top