Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme. Šetrite čas, vylepšujte analýzu, spracúvajte rozsiahle objemy údajov vo veľkom rozsahu a zachovajte pôvod údajov. Platforma integruje údaje z viacerých interných systémov a externých zdrojov a možno ju použiť na analýzu a riadenie trhového, úverového a likvidného rizika a na účely dodržiavania súladu. Naše najlepšie softvérové a servisné portfólio vo svojej triede poskytuje prístup k našej jedinečnej službe Regulatory Update Service (RUS) a podporí vaše úsilie v oblasti dodržiavania predpisov pre platformy Basel IV a CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR) a ďalšie.

laptop-checks
Ensures compliance

Save time and resources by enabling future-proofed end-to-end regulatory compliance to deadline.
search growth value center arrow magnifying glass icon
Improves insight and analysis

Flexible and sophisticated reporting functionality gives you the ability to connect critical data across your enterprise.
digital laptop gathering documents icon
Provides scalability

Process large volumes of data required by data-driven regulatory regimes and explore the multi-country regulatory reporting offering available.
secure cloud data privacy safe protecting icon
Preserves data lineage

Enhance data analytics and transparency by preserving data lineage at each functional stage.
Back To Top