Prečo používať ASPI

Vyskúšajte ASPI na 14 dní zadarmo

Čo o ASPI hovoria naši zákazníci

  • AK RELEVANS
  • JUDr.Matej Marhavý
  • ConSense Legal
  • Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
  • GRABAN, TORMA & PARTNERS s.r.o.
  • Ing. Ľudovít Budzák
  • Mgr. Peter Kopún
  • Mgr. Peter Štetka
  • JUDr.  Jozef  SOTOLÁŘ, PhD.
Informačný systém ASPI využívame v našej právnej praxi takmer dennodenne, dlhoročne je naším spoľahlivým zdrojom najnovších právnych informácií. Vyhovuje nám jeho užívateľská komplexnosť, aktuálnosť a široká databáza právnych noriem, ktoré nám uľahčujú orientáciu v množstve právnych predpisov.
JUDr. Lucia Baranová
LB - AK Relevans
Systém ASPI využívame v našej advokátskej kancelárii viac ako 15 rokov. Systém a jeho užívateľské rozhranie sú naozaj skvelou pomôckou pre profesionálne potreby advokátskej kancelárie. ASPI využívame najmä pri každodennej práci s právnymi predpismi, či už v aktuálnom znení alebo v znení ku konkrétnemu časovému obdobiu. V poslednej dobe sa systém výrazne zdokonalil aj pokiaľ ide o vyhľadávanie judikátov a ich databázy, rovnako tak aj databázy iných odborných zdrojov. V neposlednom rade na systéme ASPI oceňujeme prístup obchodných reprezentantov, ktorí sú pri užívateľských požiadavkách veľmi ústretoví a snažia sa vždy nájsť riešenie podľa požiadaviek klienta.
JUDr. Matej Marhavý
JUDr.Matej Marhavý
Systém ASPI je náš každodenný sprievodca, vďaka ktorému sa efektívne orientujeme v spleti rýchlo sa meniacej legislatívy. Veľké množstvo dostupnej literatúry, komentárov a judikatúry nám dáva komfort bohatého zdroja názorov a pohľadov na rôzne problematiky. Ceníme si tiež ochotu a ústretovosť obchodnej zástupkyne, ktorá aktívne analyzuje naše potreby a ponuku nám vždy ušije na mieru.
JUDr. Monika Novotná, LL.M. a Mgr. Jana Olach Kostrabová,LL.M.EUR.
ConSense Legal
ASPI nám výrazne pomáha pri našej práci, a to na všetkých pozíciách od partnerov cez advokátov, koncipientov až po paralegalov. Systém je veľmi prehľadný a user-friendly s pomerne širokým obsahom právnych predpisov, judikatúry a odbornej literatúry.
Tím advokátskej kancelárie Allen & Overy Bratislava, s.r.o.
Allen & Overy
Systém ASPI využívam pri každodennej práci advokáta už viac ako 15 rokov. Považujem ho za základný zdroj odborných informácií. V tejto rýchlej dobe oceňujem najmä dennú aktualizáciu databázy právnych predpisov a vysokú relevantnosť výsledkov vyhľadávania. Veľmi dobre sa mi pracuje aj so systémom porovnávania časových verzií znenia právnych predpisov. Často využívam aj možnosť vyhľadať dostupnú literatúru či judikatúru ku konkrétnemu ustanoveniu právneho predpisu. Celkovo považujem ASPI za nástroj, ktorý významne prispieva ku kvalite mojej odbornej činnosti.
JUDr. Imrich TORMA, LL.M.
Graba Torma

  Už niekoľko rokov využívam pri svojej práci hlavného kontrolóra viacerých obcí /Liptovská Teplička, Pribylina, Važec, Stará Lesná, Veľká Lomnica/ systém ASPI, pre orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi informáciami. Tento systém zefektívňuje moju prácu do tej miery, že informácie získam na jednom mieste v takej širokej ponuke, ktorá mi zabezpečuje výkon činnosti vo viacerých obciach na vysokej odbornej úrovni. Samozrejme zjednodušenie práce prostredníctvom tohto systému ocení pokročilý užívateľ, z dôvodu poznania poznania jednotlivých modulov a možnosti ich prepojenia do želaného výstupu. V mojom prípade je to správa o vykonanej kontrole.

  Ak by som mal zhrnúť výhody práce s týmto produktom, na prvom mieste je to jednoznačne úspora času, praktickosť pri posudzovaní dokumentu k určitému časovému obdobiu, odbornosť komentárov uvádzaných spolu s paragrafovým znením a databáza vzorov dokumentov s príslušným popisom a špecifikami dokumentu, nehovoriac o možnosti vytvorenia svojich vlastných predpisov a dokumentov.

Záverom je možné konštatovať, že tento systém umožňuje používateľovi, kedykoľvek a kdekoľvek využívať odborné informácie pre svoju prácu s právnymi predpismi, a čo je pre prácu kontrolóra dôležité, s možnosťou aktuálneho stavu právneho predpisu k určitému dátumu.

Ing. Ľudovít Budzák
Budzák
  Programovú službu systému ASPI (automatizovaný systém právnych informácií), ktorú zabezpečuje spoločnosť Wolters Kluwer SR, s.r.o. považujem pri svojej práci za veľmi prínosný prostriedok v oblasti legislatívy, judikatúry, odborných komentárov a článkov.

Zo strany spoločnosti Wolters Kluwer SR, s.r.o, oceňujem neustále rozširovanie služieb systému ASPI o najaktuálnejšie poznatky, ktoré nesporne predstavujú veľký prínos aj pre potreby našej mestskej časti.
Mgr. Peter Kopún
Kopún
Používam aplikáciu ASPI dlhodobo. Som zvyknutý ju mať zapnutú vlastne každý deň, pretože pri svojej práci potrebujem mať neustále prístup k právnym predpisom a mať rýchlu a aktuálnu informáciu k dispozícii. Právnik pracuje s právnymi predpismi naozaj denne. Pri zmene práce som ako jednu z prvých vecí požiadal svojho zamestnávateľa o možnosť zakúpenia aplikácie ASPI. Bolo mi vyhovené. Vzhľadom na dobré vzťahy som oslovil zástupcu spoločnosti s moju požiadavkou a v priebehu pár dní som mal aplikáciu ASPI nainštalovanú a mohol som s ňou pracovať, v plne vyhovujúcom rozsahu. Denne otváram v aplikácii zákony týkajúce sa samosprávy, pracovných vzťahov, momentálne aj školské zákony. Pomáha mi možnosť preklikať sa k jednotlivým paragrafom samostatne, vyhľadávanie konkrétnych slov, preklikať si predchádzajúce znenia, výklady jednotlivých ustanovení, ak sú k dispozícii.
Mgr. Peter Štetka
Štetka
Pri poskytovaní právnych služieb je potrebné mať dokonalý prehľad o aktuálnych právnych predpisoch. A práve v tomto je veľmi dobrý pomocník - program ASPI. Využívame ho dlhoročne, nakoľko ide o najkomplexnejší systém na prácu s právnymi predpismi. Uľahčuje a v mnohých smeroch urýchľuje prácu
JUDr. Jozef SOTOLÁŘ, PhD.
SOTOLÁŘ

Čo je nové vo svete ASPI?

Školenia efektívnej práce s ASPI
Pre nových ako aj existujúcich užívateľov ASPI ponúkame možnosť školenia - jedenkrát ročne bezplatne! Termín školenia si môžete dohodnúť s obchodným zástupcom, s ktorým ste podpisovali zmluvu k ASPI.
Máte záujem o ASPI?
Vyplňte formulár, naši kolegovia vás budú kontaktovať.
Back To Top