Systém ASPI je pravidelne dopĺňaný novými aktuálnymi informáciami, zdrojmi a textami, čo predstavuje viac ako 4,1 miliónov dokumentov.
Technické riešenie ASPI

Offline

Inštalácia ASPI je vhodná pre jedného užívateľa a jeden počítač alebo aj viac užívateľov v prípade sieťového riešenia.

Cloud

Riešenie je vhodné pre jedného užívateľa a akýkoľvek počet počítačov. Toto riešenie odporúčame spoločnostiam, v ktorých potrebuje mať prístup k systému viac užívateľov, pričom títo môžu pracovať aj mimo obvyklého pracoviska. Každý užívateľ (alebo skupina užívateľov) pritom môže mať vlastné obsahové nastavenie.

Web

Prístup cez web odporúčame užívateľom, ktorí nepracujú stabilne pri jednom počítači.

Výhody riešenia:

  • nevyžaduje inštaláciu,
  • nevyžaduje aktualizáciu programového vybavenia,
  • prístup k systému je možný z akéhokoľvek miesta, kde ste pripojený na internet formou vzdialeného prístupu k dátovým ASPI-serverom,
  • dátové ASPI-servery sú priebežne aktualizované spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o. a sú umiestnené v profesionálnom dátovom cetntre,
  • nevyžaduje IT podporu,
  • možná personifikácia systému,
  • možnosť aktivácie notifikácií.
Školenia systému ASPI
Pre nových ako aj existujúcich užívateľov ASPI ponúkame možnosť školenia - jedenkrát ročne bezplatne!
Termín školenia si môžete dohodnúť s obchodným zástupcom,
s ktorým ste podpisovali zmluvu k systému ASPI.