Prináša články, riešené príklady z praxe, krátke tematické videá, analýzy súdnych rozhodnutí, vzory dokumentov, právne predpisy, komentáre k zákonom a iné formy atraktívneho obsahu.

Portál je určený

 • zamestnávateľom,
 • zástupcom zamestnancov,
 • personalistom,
 • manažérom ľudských zdrojov,
 • právnikom, ktorí sa zaoberajú pracovným právom.

Benefity portálu pre vašu prácu

Využívaním portálu si zabezpečíte prístup:

 • k odborným článkom z oblasti pracovného práva,
 • k správam o aktuálnom dianí a o pripravovaných legislatívnych zmenách,
 • k riešeným príkladom z praxe,
 • k analýzam súdnych rozhodnutí,
 • ku vzorom dokumentov,
 • k právnym predpisom, ku komentárom a k judikatúre k vybraným predpisom,
 • ku kompletnej databáze otázok a odpovedí (viac ako 3 700) s možnosťou zadať vlastné otázky,
 • k monitoringu legislatívneho procesu,
 • k online časopisu Bezpečnosť práce v praxi a k jeho archívu.

Výnimočnosť portálu

 • Obsah portálu je posudzovaný Vedeckou radou vydavateľstva Wolters Kluwer SR pre oblasť pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia a personálneho manažmentu.
 • Hlavným partnerom a garantom portálu je Labour Law Association/Asociácia pracovného práva.
 • Autormi príspevkov sú odborníci na pracovné právo, ktorí dôverne poznajú problémy aplikačnej praxe.
Obsah portálu

Prečo si predplatiť produktový balíček?

Bezplatné demo
Zaregistrujte sa na pracovnepravo.sk a bezplatne vyskúšajte portál na 10 dní zadarmo. Bez záväzkov.
Back To Top