• Všetky riešenia
  • Zdravie
  • Dane a účtovníctvo
  • ESG
  • Financie
  • Súlad s predpismi
  • Právo

Všetky riešenia

Všetky nižšie uvedené riešenia Wolters Kluwer sú dostupné v tomto regióne. Upravte výsledky pomocou filtrov, aby ste videli riešenia, ktoré zodpovedajú oblasti vášho záujmu. Pozrite si úplný zoznam všetkých riešení Wolters Kluwer. Pozrite si naše globálne expertné riešenia.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Právo
ASPI | Svet práva pre profesionálov
Nájdite (s)právnu odpoveď skôr, ako vám vychladne ranná káva. ASPI prináša vzájomné prepojenia so súvisiacim právnym obsahom až na úroveň §. Aktualizované právne zdroje od renomovaných profesionálov z praxe na jednom mieste. Predpisy | Judikatúra | Monografie | Komentáre | Odborné časopisy | Vzory
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Podnik
Autori
Autori Wolters Kluwer Slovensko
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
D
Dane a účtovníctvo
Dane a účtovníctvo + DPH
Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Dane a účtovníctvo
Daneauctovnictvo.sk
Portál plný aktuálnych informácií, legislatívnych zmien a odborného obsahu z oblasti daní, účtovníctva, práva a miezd podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií so zreteľom na využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
Právo, Súlad s predpismi
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Právo, Súlad s predpismi
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Financie, Súlad s predpismi
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
P
Právo
Pracovné právo
Odborné informácie z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Právo
Praetor
Prehľadný, intuitívny, výkonný a ľahko ovládateľný inovatívny systém pre úsporné a efektívne riadenie advokátskej aj daňovej kancelárie a právneho oddelenia.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Zdravie
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
U
Zdravie
UpToDate®
Clinicians, healthcare professionals, and enterprises around the world trust UpToDate evidence-based clinical information solutions to enable the best possible care decisions and improved health outcomes.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, fr, hu, it, ja, ko, nb, nl, pl, pt, ro, sk, sv, th, vi, zh
V
Právo, Súlad s predpismi
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre oblasť zdravia

Dôveryhodné klinické technológie a riešenia založené na dôkazoch, ktoré podnecujú efektívne rozhodovanie a výsledky v rámci zdravotnej starostlivosti. Špecializujeme sa na klinickú účinnosť, vzdelávanie, výskum a bezpečnosť. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P
Zdravie, Právo
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
U
Zdravie
UpToDate®
Clinicians, healthcare professionals, and enterprises around the world trust UpToDate evidence-based clinical information solutions to enable the best possible care decisions and improved health outcomes.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, fr, hu, it, ja, ko, nb, nl, pl, pt, ro, sk, sv, th, vi, zh

Riešenia pre dane a účtovníctvo

Poskytovanie možností odborníkom a firmám všetkých veľkostí pôsobiacim v oblasti daní a účtovníctva zvýšiť produktivitu, riadiť zmeny a dosahovať lepšie výsledky. Pomocou pracovných postupov optimalizovaných pomocou technológií a riadených hlbokými odbornými znalosťami v oblasti pôsobnosti pomáhame organizáciám pri raste, riadení a ochrane ich podnikov a podnikov ich klientov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D
Dane a účtovníctvo
Dane a účtovníctvo + DPH
Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Dane a účtovníctvo
Daneauctovnictvo.sk
Portál plný aktuálnych informácií, legislatívnych zmien a odborného obsahu z oblasti daní, účtovníctva, práva a miezd podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií so zreteľom na využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

ESG Riešenia

Ponúkame komplexné nástroje a odborné poradenstvo, ktoré spoločnostiam pomôžu splniť regulačné požiadavky na podporu trvalej udržateľnosti a efektívne zvládať riziká v oblasti ESG. Prehľad oblasti ESG.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
No results found. Please consider changing your filters and try again. Reset Filters

Riešenia pre oblasť financií

Naše riešenia pre regulované finančné oddelenia a inštitúcie pomáhajú zákazníkom pri plnení ich záväzkov voči externým regulačným orgánom. Špecializujeme sa na zjednocovanie a optimalizáciu procesov s cieľom poskytnúť vám presný prehľad vašej finančnej situácie v reálnom čase. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Financie, Súlad s predpismi
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre súlad s predpismi

Umožňujeme organizáciám zabezpečiť dodržiavanie neustále sa meniacich regulačných povinností, riadenie rizík, zvyšovanie efektívnosti a dosahovanie lepších obchodných výsledkov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D
Súlad s predpismi, Právo
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Súlad s predpismi, Právo
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Súlad s predpismi, Financie
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo, Financie
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo, Financie
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
V
Súlad s predpismi, Právo
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre oblasť práva

Poskytovanie nástrojov rozhodovania založených na údajoch právnikom v právnických firmách, úradom poskytujúcim všeobecné poradenstvo a právnym oddeleniam spoločností. Zefektívňujeme právny a regulačný výskum, analýzu a pracovné postupy s cieľom zvýšiť hodnotu pre organizácie a súčasne zabezpečiť, aby boli spoločnosti transparentnejšie, spravodlivejšie a bezpečnejšie. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Právo
ASPI | Svet práva pre profesionálov
Nájdite (s)právnu odpoveď skôr, ako vám vychladne ranná káva. ASPI prináša vzájomné prepojenia so súvisiacim právnym obsahom až na úroveň §. Aktualizované právne zdroje od renomovaných profesionálov z praxe na jednom mieste. Predpisy | Judikatúra | Monografie | Komentáre | Odborné časopisy | Vzory
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Podnik
Autori
Autori Wolters Kluwer Slovensko
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
D
Právo, Súlad s predpismi
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Právo, Súlad s predpismi
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
P
Právo
Pracovné právo
Odborné informácie z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Právo
Praetor
Prehľadný, intuitívny, výkonný a ľahko ovládateľný inovatívny systém pre úsporné a efektívne riadenie advokátskej aj daňovej kancelárie a právneho oddelenia.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Zdravie
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
V
Právo, Súlad s predpismi
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Trademarks referenced are owned by Wolters Kluwer N.V. and/or its subsidiaries and may be registered in various countries.

Back To Top