• Všetky riešenia
  • Zdravie
  • Dane a účtovníctvo
  • Financie
  • Súlad s predpismi
  • Právo

Všetky riešenia

Všetky nižšie uvedené riešenia Wolters Kluwer sú dostupné v tomto regióne. Upravte výsledky pomocou filtrov, aby ste videli riešenia, ktoré zodpovedajú oblasti vášho záujmu. Pozrite si úplný zoznam všetkých riešení Wolters Kluwer. Pozrite si naše globálne expertné riešenia.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Zdravie
AudioDigest®: Online CME/CE/MOC Solutions for Healthcare Professionals
AudioDigest’s online CME/CE/MOC and Board Review solutions deliver world class content, comprehensive credits and conveniently generated certificates.
Dostupnosť: Global
Jazyky: en
B
Zdravie
Bates' Visual Guide to Physical Examination
Bates’ Visual Guide delivers head-to-toe and systems-based physical examination techniques for the (Advanced) Assessment or Introduction to Clinical Medicine course.
Dostupnosť: Global
Jazyky: en

Riešenia pre oblasť zdravia

Dôveryhodné klinické technológie a riešenia založené na dôkazoch, ktoré podnecujú efektívne rozhodovanie a výsledky v rámci zdravotnej starostlivosti. Špecializujeme sa na klinickú účinnosť, vzdelávanie, výskum a bezpečnosť. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Zdravie
AudioDigest®: Online CME/CE/MOC Solutions for Healthcare Professionals
AudioDigest’s online CME/CE/MOC and Board Review solutions deliver world class content, comprehensive credits and conveniently generated certificates.
Dostupnosť: Global
Jazyky: en
B
Zdravie
Bates' Visual Guide to Physical Examination
Bates’ Visual Guide delivers head-to-toe and systems-based physical examination techniques for the (Advanced) Assessment or Introduction to Clinical Medicine course.
Dostupnosť: Global
Jazyky: en

Riešenia pre dane a účtovníctvo

Poskytovanie možností odborníkom a firmám všetkých veľkostí pôsobiacim v oblasti daní a účtovníctva zvýšiť produktivitu, riadiť zmeny a dosahovať lepšie výsledky. Pomocou pracovných postupov optimalizovaných pomocou technológií a riadených hlbokými odbornými znalosťami v oblasti pôsobnosti pomáhame organizáciám pri raste, riadení a ochrane ich podnikov a podnikov ich klientov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nenašli sa žiadne výsledky. Zobraziť všetky globálne odborné riešenia.

Riešenia pre oblasť financií

Naše riešenia pre regulované finančné oddelenia a inštitúcie pomáhajú zákazníkom pri plnení ich záväzkov voči externým regulačným orgánom. Špecializujeme sa na zjednocovanie a optimalizáciu procesov s cieľom poskytnúť vám presný prehľad vašej finančnej situácie v reálnom čase. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nenašli sa žiadne výsledky. Zobraziť všetky globálne odborné riešenia.

Riešenia pre súlad s predpismi

Umožňujeme organizáciám zabezpečiť dodržiavanie neustále sa meniacich regulačných povinností, riadenie rizík, zvyšovanie efektívnosti a dosahovanie lepších obchodných výsledkov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nenašli sa žiadne výsledky. Zobraziť všetky globálne odborné riešenia.

Riešenia pre oblasť práva

Poskytovanie nástrojov rozhodovania založených na údajoch právnikom v právnických firmách, úradom poskytujúcim všeobecné poradenstvo a právnym oddeleniam spoločností. Zefektívňujeme právny a regulačný výskum, analýzu a pracovné postupy s cieľom zvýšiť hodnotu pre organizácie a súčasne zabezpečiť, aby boli spoločnosti transparentnejšie, spravodlivejšie a bezpečnejšie. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nenašli sa žiadne výsledky. Zobraziť všetky globálne odborné riešenia.

Trademarks referenced are owned by Wolters Kluwer N.V. and/or its subsidiaries and may be registered in various countries.

Back To Top