• Všetky riešenia
  • Zdravie
  • Dane a účtovníctvo
  • Financie
  • Súlad s predpismi
  • Právo

Všetky riešenia

Všetky nižšie uvedené riešenia Wolters Kluwer sú dostupné v tomto regióne. Upravte výsledky pomocou filtrov, aby ste videli riešenia, ktoré zodpovedajú oblasti vášho záujmu. Pozrite si úplný zoznam všetkých riešení Wolters Kluwer. Pozrite si naše globálne expertné riešenia.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Právo
ASPI
ASPI (Automatizovaný Systém Právnych Informácií) je najpoužívanejší, moderný a komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi informáciami.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
D
Dane a účtovníctvo
Dane a účtovníctvo + DPH
Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Dane a účtovníctvo
Daneauctovnictvo.sk
Portál plný aktuálnych informácií, legislatívnych zmien a odborného obsahu z oblasti daní, účtovníctva, práva a miezd podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií so zreteľom na využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
Právo, Súlad s predpismi
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Právo, Súlad s predpismi
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Financie, Súlad s predpismi
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi, zh
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
P
Právo
Pracovné právo
Odborné informácie z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Právo
Praetor
Prehľadný, intuitívny, výkonný a ľahko ovládateľný inovatívny systém pre úsporné a efektívne riadenie advokátskej aj daňovej kancelárie a právneho oddelenia.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Zdravie
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
V
Právo, Súlad s predpismi
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre oblasť zdravia

Dôveryhodné klinické technológie a riešenia založené na dôkazoch, ktoré podnecujú efektívne rozhodovanie a výsledky v rámci zdravotnej starostlivosti. Špecializujeme sa na klinickú účinnosť, vzdelávanie, výskum a bezpečnosť. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P
Právo, Zdravie
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre dane a účtovníctvo

Poskytovanie možností odborníkom a firmám všetkých veľkostí pôsobiacim v oblasti daní a účtovníctva zvýšiť produktivitu, riadiť zmeny a dosahovať lepšie výsledky. Pomocou pracovných postupov optimalizovaných pomocou technológií a riadených hlbokými odbornými znalosťami v oblasti pôsobnosti pomáhame organizáciám pri raste, riadení a ochrane ich podnikov a podnikov ich klientov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D
Dane a účtovníctvo
Dane a účtovníctvo + DPH
Odborný portál plný najnovších informácií z oblasti daní, práva, účtovníctva a miezd podnikateľov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Dane a účtovníctvo
Daneauctovnictvo.sk
Portál plný aktuálnych informácií, legislatívnych zmien a odborného obsahu z oblasti daní, účtovníctva, práva a miezd podnikateľských subjektov, rozpočtových a príspevkových organizácií so zreteľom na využiteľnosť a aplikáciu v praxi.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre oblasť financií

Naše riešenia pre regulované finančné oddelenia a inštitúcie pomáhajú zákazníkom pri plnení ich záväzkov voči externým regulačným orgánom. Špecializujeme sa na zjednocovanie a optimalizáciu procesov s cieľom poskytnúť vám presný prehľad vašej finančnej situácie v reálnom čase. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Financie, Súlad s predpismi
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi, zh
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre súlad s predpismi

Umožňujeme organizáciám zabezpečiť dodržiavanie neustále sa meniacich regulačných povinností, riadenie rizík, zvyšovanie efektívnosti a dosahovanie lepších obchodných výsledkov. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
D
Súlad s predpismi, Právo
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Súlad s predpismi, Právo
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Súlad s predpismi, Financie
OneSumX® for Finance, Risk and Regulatory Reporting
Balík riešení OneSumX FRR vám poskytne základné stavebné kamene pre všetky vaše požiadavky v oblasti financií, riadenia rizík a kontrolného reportingu na jednej integrovanej platforme.
Dostupnosť: Global
Jazyky: cs, da, de, en, es, hu, it, nb, nl, pl, ro, sk, sv, th, vi, zh
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo, Financie
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Súlad s predpismi, Právo, Dane a účtovníctvo, Financie
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
V
Súlad s predpismi, Právo
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Riešenia pre oblasť práva

Poskytovanie nástrojov rozhodovania založených na údajoch právnikom v právnických firmách, úradom poskytujúcim všeobecné poradenstvo a právnym oddeleniam spoločností. Zefektívňujeme právny a regulačný výskum, analýzu a pracovné postupy s cieľom zvýšiť hodnotu pre organizácie a súčasne zabezpečiť, aby boli spoločnosti transparentnejšie, spravodlivejšie a bezpečnejšie. Viac informácií.

0 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A
Právo
ASPI
ASPI (Automatizovaný Systém Právnych Informácií) je najpoužívanejší, moderný a komplexný systém poskytujúci užívateľovi rýchlu orientáciu pri práci s právnymi normami a súvisiacimi informáciami.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
D
Právo, Súlad s predpismi
Direktor
Aplikácia pre vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
L
Právo, Súlad s predpismi
Legalis
Portál odborných informácií z oblasti súkromného práva.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
M
Právo, Dane a účtovníctvo, Podnik, Financie
Monitor Firiem
Slúži na vyhľadávanie a preverovanie finančnej kondície obchodných partnerov, na monitorovanie informácií o subjektoch, ktoré sú v konkurze alebo likvidácii, aby ste nepremeškali lehoty spojené s uplatnením zákonných nárokov.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
O
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Otázky a odpovede
Portál predstavuje databázu otázok a odborných odpovedí z problematiky daní, účtovníctva, miezd, pracovného, obchodného a občianskeho práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
P
Právo
Pracovné právo
Odborné informácie z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, personalistiky, kolektívneho pracovného práva, ochrany osobných údajov a BOZP.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
Právo
Praetor
Prehľadný, intuitívny, výkonný a ľahko ovládateľný inovatívny systém pre úsporné a efektívne riadenie advokátskej aj daňovej kancelárie a právneho oddelenia.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: cs, en, sk
Právo, Zdravie
Právo v zdravotníctve
Portál poskytuje odborné informácie z oblasti zdravotníckych služieb, medicínskeho práva a oblasti ekonomiky a manažmentu zdravotníckych zariadení, a tiež prehľad aktuálnej legislatívy.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
R
Právo, Dane a účtovníctvo, Súlad s predpismi
ROPO a OBCE
Portál odborných informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva, miezd a súvisiacich poznatkov z praxe pre obce, mestá, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
S
Právo, Dane a účtovníctvo, Financie, Súlad s predpismi
Smarteca - Slovensko
Platforma na čítanie elektronických kníh Wolters Kluwer SR
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk
V
Právo, Súlad s predpismi
Verejné obstarávanie v praxi
Portál obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe.
Dostupnosť: Slovakia
Jazyky: en, sk

Trademarks referenced are owned by Wolters Kluwer N.V. and/or its subsidiaries and may be registered in various countries.

Back To Top