AI for lawyers: mixed perceptions of this technology
Právo08 novembra, 2023

Právnici sa nezhodujú na tom, či generatívna AI predstavuje príležitosť alebo hrozbu

Vplyv generatívnej umelej inteligencie (GenAI) na oblasť práva rastie a väčšina právnikov verí, že zmení spôsob ich práce. Neexistuje však jednoznačná zhoda v tom, či ju vnímajú ako príležitosť alebo hrozbu.

Podľa prieskumu Právnik budúcnosti (Future Ready Lawyer) spoločnosti Wolters Kluwer si právnici uvedomujú rastúci význam GenAI pre svoje advokátske kancelárie a právne oddelenia. Preto 73 % právnikov očakáva, že v nasledujúcom roku začlenia GenAI do svojej právnej praxe.

Prieskum tiež ukazuje, že medzi nimi panuje dôvera v schopnosti GenAI, pričom väčšina (68 %) sa cíti byť pripravená na jej vplyv a chápe, ako ju možno aplikovať v rámci ich práce (73 %). 

GenAI nástroje pre právnikov

Pokiaľ ide o oblasť, v ktorej sa očakáva vplyv GenAI na každodennú prácu právnikov v nasledujúcich troch rokoch, prieskum ukázal, že väčšina právnikov (77 %) z advokátskych kancelárií aj právnych oddelení spoločností očakáva, že to bude v oblasti veľkých dát (big data) a prediktívnej analytiky. 

Neexistuje však jednoznačná zhoda v tom, či tieto aplikácie predstavujú príležitosť, hrozbu alebo oboje. Takmer polovica (43 %) ich považuje za príležitosť, ale 25 % za hrozbu, vyvolávajúcu otázky týkajúce sa dôveryhodnosti, presnosti, nekonzistentnosti a potenciálnej zaujatosti. 26 % právnikov považuje GenAI za hrozbu aj príležitosť.

„Generatívna AI je stále do istej miery čiernou skrinkou, náchylnou k halucináciám a niekedy nedôveryhodnou vo svojich výstupoch. Keď je však táto technológia zodpovedne nasadená dôveryhodnými spoločnosťami voči známym zdrojom údajov, môže poskytnúť obrovskú hodnotu pri minimálnom riziku“ komentuje Robert Ambrogi, vydavateľ, LawSites blog/LawNext podcast. 

Právne AI riešenia zvládajú veľké objemy údajov

Najmä pre odborníkov v oblasti práva poskytuje ChatGPT vzrušujúci pohľad na to, čo nás čaká v oblasti GenAI a ako môže ponúknuť nové možnosti zvýšenia efektivity a získania hlbších poznatkov. Advokáti tvrdia, že táto technológia môže pomôcť automatizovať niektoré rutinné právne operácie, ako je napríklad vypracovanie zmluvy a preskúmanie dokumentov, ako aj pomôcť dokončiť veľký počet úloh v krátkom čase. 

Advokáti, ktorí pravdepodobne začlenia GenAI do svojej práce v nasledujúcich 12 mesiacoch (73 %), ju budú využívať na širokú škálu úloh, väčšinou týkajúcich sa efektívnosti a účinnosti. Niektorí právnici sa vyjadrili, že tieto nástroje majú čoraz väčší význam v ich každodennej práci, keďže právne riešenia poskytované AI dokážu rýchlo spracovať veľké objemy údajov a analyzovať zložité právne otázky. Pomáhajú takisto získať hlbšie rozhodujúce poznatky a formovať právne argumenty. Na druhej strane existujú obmedzenia, ako napríklad nedostatočná dôveryhodnosť, nekonzistentnosť, nedostatočná zrozumiteľnosť a potenciálna zaujatosť.

Celkovo však právnici túto technológiu prijímajú a uvedomujú si, že generatívne nástroje AI prinášajú rôzne výhody. „Nikto sa nemusí báť, že príde o prácu, ani sa nemusí báť AI. AI bude výzvou len pre tých, ktorí sa bránia zmenám“ uzatvára Valerie Keilhau, Managing Director of the Federal Legal Tech Association Nemecko. 

2023 VÝSLEDKY PRIESKUMU | Report
Wolters Kluwer Právnik budúcnosti: Prijímanie inovácií, prispôsobovanie sa zmenám
Back To Top