Stratégia na roky 2022 – 2024

V roku 2022 sme spustili našu novú trojročnú stratégiu Elevate Our Value (Zvýšenie našej hodnoty), ktorej cieľom je zrýchliť expertné riešenia, rozšíriť náš dosah a rozvíjať kľúčové schopnosti. Spolu s našimi zákazníkmi budeme pokračovať v uplatňovaní moderných technológií, vďaka ktorým budeme riešiť zložité problémy v spoločnosti. Tri strategické priority na roky 2022 – 2024:
Strategické piliere
Táto obchodná stratégia, ktorá bude poháňať náš úspech a riadiť našu každodennú činnosť v rokoch 2022 – 2024, pozostáva z troch pilierov, ktoré odrážajú naše strategické priority a tvoria základ pre realizáciu našej stratégie v celom našom portfóliu na nasledujúce tri roky:
  • Podporiť investície do expertných riešení založených na cloude 
  • Transformovať digitálne informačné produkty na expertné riešenia
  • Obohatiť zákaznícku skúsenosť s využitím analýzy údajov"
  • Rozšíriť sa do rýchlo rastúcich susedných oblastí 
  • Zmeniť pozíciu riešení pre nové segmenty
  • Zvýšiť príjmy prostredníctvom partnerstiev a rozvoja ekosystému
  • Posilniť centrálne funkcie vrátane marketingu a technológií
  • Zlepšiť výkonnosť a schopnosti v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a riadenia (ESG)
  • Zapojiť rôzne talenty s cieľom podporiť inovácie a rast"
Náš strategický prístup ponúka príležitosti a hodnotu – dôležité kritériá pre našich investorov. V tomto ohľade sme ako vždy pevne odhodlaní prinášať našim akcionárom výnosy. Zákazníci, ktorým slúžime, sú aj naďalej kľúčovou inšpiráciou pre našu stratégiu. Ich budúcnosť je zároveň príbehom budúcnosti celej spoločnosti. Skutočnú hrdosť na našu prácu môžeme získať jednoducho tým, že si uvedomíme, ako každý deň prispievame k zmene k lepšiemu.

Základy položené v uplynulých mnohých rokoch boli hnacím motorom zlepšeného organického rastu a prevádzkových marží a pomohli nám zvládnuť výzvu globálnej pandémie. Hoci sme sa v roku 2020 kvôli pandémii nakrátko odklonili od našej finančnej trajektórie, oživenie zaznamenané v roku 2021 nám umožnilo splniť takmer všetky finančné ciele stanovené v najnovšom strategickom pláne (2019 – 2021). Odborné riešenia sme zvýšili zo 49 % celkových príjmov v roku 2018 na 55 % celkových príjmov v roku 2021, a to predovšetkým vďaka organickému rastu. Akvizície spoločností CGE, XCM, Vanguard a eOriginal a odpredaj niekoľkých vedľajších aktív tiež pomohli zvýšiť naše zameranie na expertné riešenia. 

Pokročili sme v obohacovaní niekoľkých našich informačných produktov a teraz začíname uvádzať na trh prvé výsledky tohto úsilia. Pokrok sme dosiahli aj pri plnení nášho tretieho cieľa, ktorým bolo zvýšenie prevádzkovej agility, a to dokončením niekoľkých významných interných projektov, ako je zavedenie modernizovaného globálneho systému ľudských zdrojov v roku 2019, konsolidácia 280 webových lokalít zameraných na zákazníkov do jednej globálnej lokality v roku 2021 a zavedenie systému CCH Tagetik ako nášho nového nástroja na riadenie podnikovej výkonnosti v roku 2021.
Back To Top