Portál Direktor rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti ONLINE produktov. Monitoruje, triedi, vyhodnocuje aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov.

Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách:

  • Aktuality - priebežný prehľad informácií o aktuálnom dianí v školstve.
  • Kalendár - prehľadné spracovanie udalostí v dôležitých termínoch.
  • Riadenie školy - riešenie pracovných situácií z oblasti školskej legislatívy, manažmentu, personalistiky, ekonomiky, hospodárenia, pôsobenia samosprávnych orgánov školy, kontroly, hodnotenia, školskej dochádzky, bezpečnosti v práci, inklúzie.
  • Duševné zdravie – aktuálne témy a žiadané príspevky zamerané na prevenciu pred stresom a vyhorením – nová rubrika v novom školskom roku 2022/2023!
  • Vzory - prehľad aktuálnych vzorov dokumentov.
  • Mediácia - nešpecifická forma prevencie v školskom prostredí zameraná na konflikty a zvládanie záťaže.
  • Výzvy - priebežne aktualizovaný prehľad grantových výziev a súťaží.
  • Legislatíva - právne predpisy, ktoré sú denne aktualizované a prehľadne rozdelené podľa kategórie agendy riadenia.
  • Vzdelávanie - ponuka akreditovaných vzdelávacích programov funkčného vzdelávania.
  • Online časopisy Manažment školy v praxi (PREMIUM a TOP) a Didaktika (PROFI).
Bezplatné demo
Zaregistrujte sa na direktor.sk a bezplatne vyskúšajte portál na 10 dní zadarmo. Bez záväzkov.
Back To Top