Internetový portál je určený:

 • starostom obcí a primátorom miest,
 • hlavným kontrolórom obcí, miest, resp. mestských častí a VÚC,
 • účtovníkom a ekonómom obcí, resp. mestských častí a VÚC,
 • riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • ďalším riadiacim pracovníkom vo verejnej správe.

Cieľom internetového portálu je:

 • zabezpečiť prístup k vždy aktuálnej legislatíve vo verejnej správe vďaka prepojeniu s právnym systémom ASPI,
 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti práva, účtovníctva, miezd vo verejnej správe, ako aj ďalšiu súvisiacu problematiku,
 • informovať o dôležitých účtovných a právnych témach a radiť v problémových situáciách prostredníctvom erudovaných odborníkov,
 • zjednodušiť každodennú pracovnú činnosť pomocou zverejnených vzorov z rôznych oblastí vo verejnej správe,
 • priniesť komentáre k novelám zákonov a k iným pripravovaným zákonodarným zmenám.

Obsah internetového portálu je zložený z nasledujúcich kategórií:

 • Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi – online časopis, ktorý sa venuje účtovníkom, ekonómom obcí, miest, VÚC, riaditeľom, ekonómom a účtovníkom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • Právo pre ROPO a obce v praxi - online časopis, ktorý sa starostom obcí a primátorom miest, hlavným kontrolórom a riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií,
 • Z praxe – odborné príspevky z oblasti verejnej správy z rubrík ako účtovníctvo, hospodárenie, kontrola, rozpočet, správne právo a pod.,
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z oblastí daní, účtovníctva, miezd, práva, verejnej správy a ďalších súvisiacich oblastí,
 • možnosť zadať vlastné otázky, na ktoré vám zodpovie náš odborný tím autorov a ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • vzory, v ktorej nájdete prístup k v viac ako 30 odborne spracovaným vzorom, ktoré si môžete stiahnuť a editovať podľa vlastných požiadaviek,
 • komentáre k vybraným zákonom, napríklad zákon o obecnom zriadení, zákon o finančnej kontrole a audite, zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
 • judikatúra k vybraným právnym predpisom,
 • prehľad výziev, do ktorých sa obce, mestá môžu zapojiť, a takisto prehľad spravodajských a ekonomických aktualít z diania na Slovensku.
Prečo sa rozhodnúť pre ROPO a OBCE
Skúšajte 10 dní bezplatne!

Zaregistrujte sa a skúšajte obsah portálu na 10 dní bezplatne a bez záväzkov.

Back To Top