Portál je určený:

 • verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom,
 • záujemcom a uchádzačom, medzi ktorých radíme podnikateľov, nepodnikateľov, obce, mestá a pod.,
 • širokej právnickej, ale aj neprávnickej verejnosti venujúcej sa problematike verejného obstarávania.

Cieľom portálu je:

 • monitorovať aktuálne dianie v oblasti verejného obstarávania, eurofondov, dotácií a súvisiacich poznatkov,
 • mapovať legislatívu určenú verejným obstarávateľom/obstarávateľom, dotovaným obstarávateľom, záujemcom a uchádzačom,
 • prinášať prehľad metodických usmernení a výkladových stanovísk vydaných Úradom pre verejné obstarávanie,
 • prinášať viac odborných článkov, praktických príkladov, aktualít a ďalších informácií pripravených naším renomovaným autorským kolektívom,
 • zjednodušiť každodennú pracovnú činnosť.

Obsah portálu je zložený z nasledujúcich kategórií:

 • Verejné obstarávanie - právo a prax – online časopis obsahujúci informácie z oblasti verejného obstarávania, eurofondov, čerpania dotácií a ďalších relevantných poznatkov z praxe pre podnikateľskú, aj nepodnikateľskú sféru,
 • archív všetkých článkov vydaných v časopise od roku 2015,
 • prístup k rozsiahlej databáze otázok a odborných odpovedí z problematiky verejnej správy, daní, účtovníctva, miezd, práva a ďalších súvisiacich oblastí, prepojených na právne predpisy,
 • možnosť zadať vlastné otázky, ktoré budete mať prehľadne uložené vo svojom profile,
 • denne aktualizované vybrané právne predpisy, ktoré sú prepojené so systémom právnych informácií ASPI,
 • monitoring právnych predpisov – praktický prehľad novelizovaných právnych predpisov usporiadaných podľa mesiaca, v ktorom novelizácia nastala.
Prečo sa rozhodnúť pre portál
Skúšajte 10 dní bezplatne!
Zaregistrujte sa a skúšajte obsah portálu na 10 dní bezplatne a bez záväzkov.
Back To Top