Badanie Wolters Kluwer pokazuje trendy wśród prawników w Europie i USA

 • Dla 91% działów prawnych jest ważne, aby kancelarie, z którymi mają współpracować, w pełni wykorzystywały technologię
 • 63% prawników spodziewa się zwiększenia inwestycji w oprogramowanie wspierające ich pracę
 • tylko 36% lub mniej prawników jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami
 • 63% Liderów Technologii przyznaje, że ich rentowność wzrosła w ciągu ostatniego roku - bardziej niż w przypadku innych firm

Mówi się, że pandemia przeniosła przyszłość do teraźniejszości. Z pewnością dotyczy to branży prawniczej. Przed jakimi więc wyzwaniami stoją prawnicy i jak mogą osiągnąć sukces w dobie „nowej normalności”?

Raport z badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana – zrealizowanego przez Wolters Kluwer – powstał na podstawie opinii 751 prawników z Europy (w tym z Polski) i USA.

Raport pokazuje, że nowe i ulepszone możliwości technologiczne budują odporność na kryzysy, poprawiają relacje z klientami i zwiększają wydajność w przypadku wielu kancelarii i działów prawnych z Europy i USA.

Te wzmocnione możliwości cyfrowe i biznesowe mają kluczowe znaczenie..., ponieważ przyszłość jest coraz bardziej dynamiczna, złożona i niepewna.

Raport Future Ready Lawyer 2022 to:

 • wiodące trendy w branży prawniczej
 • zmiany w relacjach klient-kancelaria
 • zmiany w działach prawnych
 • LegalTech jako główny czynnik sukcesu
 • rosnąca rola inicjatyw z obszaru ESG
 • przewagi konkurencyjne: wskazówki
 • wyzwania z rekrutacją pracowników
 • opinie ekspertów z Polski i zagranicy

Dowiedz się więcej i pobierz raport >>

Poniższy formularz nie wyświetla się?

Aby wyświetlić formularz, będziesz musiał(a) zmienić ustawienia plików cookie. Kliknij przycisk poniżej, aby zaktualizować swoje preferencje i zaakceptować wszystkie pliki cookie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności i plików cookies.

Future Ready Lawyer 2022

Wyniki badania pokazują, że presja wywierana na prawników jest obecnie większa niż kiedykolwiek, ponieważ stoją oni w obliczu wszechobecnych i ciągłych zmian.

Wyzwania to m.in. duża złożoność wymagań compliance, potrzeba efektywności opartej na technologii, znalezienie i zatrzymanie utalentowanych pracowników oraz rosnąca rola wymagań z obszaru ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – Environmental, Social and Governance).

Główne wnioski

Wiodące trendy

3 trendy, które według badania najmocniej wpłyną na branżę prawniczą:
 • rosnące znaczenie technologii prawniczej (LegalTech) – 79%
 • radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji – 79%
 • wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 79%

Zaledwie 36% lub mniej prawników twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z tymi wyzwaniami w ciągu najbliższych trzech lat.

Relacje klient-kancelaria

Zapotrzebowanie klientów na kancelarie wykorzystujące technologię osiągnęło rekordowy poziom w 2022 r. i oczekuje się, że będzie ono nadal rosło.

W 2021 i 2020 r. tylko 52% i 41% działów prawnych poprosiło kancelarie, z którymi zamierzało współpracować, o opisanie technologii stosowanej w celu osiągnięcia większej produktywności i wydajności.

Dzisiaj liczba ta wzrosła do 70% i przewiduje się, że do roku 2025 osiągnie 97%.

Pobierz raport i dowiedz się więcej >>

Każdego roku rośnie liczba działów prawnych, które pytają kancelarie o stosowaną technologię. W ciągu trzech lat niemal wszystkie działy prawne będą już o nią pytać (97%).

Wiodące trendy

„Kto” wykonuje pracę - zmiany

84% działów prawnych będzie częściej korzystać z alternatywnych dostawców usług prawnych
81% kancelarii zwiększy udział współpracy zewnętrznej i outsourcingu

Prawnicy próbują znaleźć nowe sposoby na lepsze zarządzanie rosnącą ilością pracy. Z tego powodu badanie ujawnia nowy trend w branży, który dotyczy zagadnienia „kto” wykonuje pracę.

Oznacza to, że działy prawne i kancelarie coraz częściej korzystają z różnych form współpracy, jak pracownicy kontraktowi, alternatywni dostawcy usług prawnych (ALSPs), outsourcing czy asystenci prawni i paralegals.

Działania te pojawiają się w trudnym momencie, kiedy organizacje prawne z powodu pandemii muszą stawić czoła wyzwaniom kadrowym.

Wyzwania kadrowe

 • 86% działów prawnych i 70% kancelarii twierdzi, że doświadczyło wpływu tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. Great Resignation), czyli globalnego, masowego odchodzenia od dotychczasowej pracy m.in. z powodu pandemii
 • 70% prawników korporacyjnych oraz 58% kancelaryjnych uważa za bardzo albo dość prawdopodobne, że odejdzie z obecnego stanowiska w przyszłym roku
 • Tylko 36% prawników z działów prawnych i 33% z kancelarii twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do rekrutacji/zatrzymania w pracy personelu ds. technologii
 • Dla 87% prawników korporacyjnych oraz dla 83% kancelaryjnych praca w organizacji, która w pełni wykorzystuje technologię, jest ważna lub bardzo ważna.
Prawnicy chcą pracować w działach prawnych (87%) i kancelariach (83%), które w pełni stosują technologię

Środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (ESG)

Prawnicy stanęli przed wyzwaniem związanym z bezprecedensowym rozwojem inicjatyw środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

W działach prawnych zlecenia dotyczące ESG stały się znaczącym i dość specyficznym rodzajem zadań. Liczba zleceń będzie szybko rosła – to m.in. potrzeba tworzenia i udostępniania polityk i procedur związanych z ESG.

Także kancelarie prawne próbują spełnić oczekiwania z zakresu ESG. Jednak klienci zlecają tak dużo zadań w tym obszarze, że kancelarie nie są w stanie ich w pełni zrealizować.

Pobierz raport, by dowiedzieć się więcej >>

Analizy eksperckie

Opinie ekspertów

Raport z badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana zawiera opinie i porady ekspertów z Polski i zagranicy nt. wpływu kryzysu na branżę prawniczą.
 • Włodzimierz Albin
 • Włodzimierz Chróścik
 • prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
 • Kamila Kurkowska
 • Przemysław Rosati
 • Katarzyna Szczudlik
 • Marcin Zręda
Włodzimierz Albin
Mimo „Wielkiej rezygnacji” większość kancelarii i działów prawnych nie radzi sobie ze spełnianiem oczekiwań pracowników.
Włodzimierz Albin
Włodzimierz Chróścik
Prawnik przyszłości w pełni wykorzystuje nowe technologie, jest multifunkcyjny, dostosowuje się do zmiennych warunków i potrafi wejść w rolę lidera.
Włodzimierz Chróścik
prof. UŚ dr hab Dariusz Szostek
Gdy świat sięga po LegalTech w wersjach 2.0 i 3.0, w Polsce nie wychodzimy poza LegalTech 1.0.
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
Kamila Kurkowska
Szefowie kancelarii nie mają świadomości potrzeb i priorytetów młodych prawniczek i prawników.
Kamila Kurkowska
Przemysław Rosati
Raport pokazuje, na czym polega tajemnica sukcesów i przyczyny porażek na rynku usług prawnych.
Przemysław Rosati
Katarzyna Szczudlik
Szersze wykorzystanie technologii jest nieuchronnym kierunkiem rozwoju w dobie powszechnej automatyzacji i robotyzacji gospodarki.
Katarzyna Szczudlik
Marcin Zręda
Liderzy technologiczni dystansują konkurencję w efektywności, marżowości i zdobywaniu klientów.
Marcin Zręda

O badaniu Future Ready Lawyer 2022 i Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Wyniki badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana zrealizowanego przez Wolters Kluwer, powstały na podstawie wywiadów ilościowych z 751 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w Stanach Zjednoczonych oraz 10 krajach europejskich – Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii, Szwecji i na Węgrzech.

Badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologia i inne czynniki wpłyną na przyszłość prawa w kluczowych obszarach i w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian. Badanie przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 16 maja do 3 czerwca 2022 r.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory, dywizja Wolters Kluwer, jest wiodącym dostawcą rozwiązań prawnych i systemów zarządzania zgodnością, które umożliwiają profesjonalistom poprawę wydajności pracy, zmniejszenie ryzyka oraz osiąganie lepszych wyników.

Wolters Kluwer jest globalnym liderem w dziedzinie profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla opieki zdrowotnej, księgowości, zarządzania, ryzyka i compliance oraz w sektorach prawnych i regulacyjnych. Pomagamy klientom w podejmowaniu codziennych decyzji poprzez eksperckie rozwiązania łączące specjalistyczną wiedzę z zaawansowanymi technologiami i usługami. W 2021 r. roczne przychody firmy wyniosły 4,8 mld euro. Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40 krajach, zatrudniając ok. 20 tys. osób na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Raport Future Ready Lawyer 2022
Back To Top