• 91 % právnych oddelení korporácií tvrdí, že bude dôležité mať právnickú firmu, ktorá plne využíva technológie
 • 63 % právnikov očakáva zvýšenie svojich investícií do softvéru na podporu právnickej profesie
 • 36 % alebo menej právnikov je veľmi pripravených riešiť najvýznamnejšie prichádzajúce právne trendy
 • 63 % technologicky popredných právnických firiem uvádza, že ich ziskovosť sa za posledný rok zvýšila – viac ako akýmkoľvek iným firmám

Hovorí sa, že pandémia preniesla budúcnosť do súčasnosti. To určite platí pre právnickú profesiu. Akým výzvam však čelia právnici a ako môžu v novom "normále" prosperovať?

2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny -– výsledky prieskumu poskytujú pohľady 751 právnych profesionálov z Európy a USA.

Ako ukazuje prieskum Právnik budúcnosti, nové a vylepšené technologické možnosti vedú k väčšej odolnosti, zlepšeniu vzťahov s klientmi a vyššej výkonnosti mnohých organizácií v právnickej profesii v Európe a USA.

Spoločne sú tieto posilnené digitálne a obchodné schopnosti kľúčové... pretože budúcnosť je čoraz dynamickejšia, komplexnejšia a neistejšia.

V reporte sa dočítate o:

 • Popredných trendoch v právnom odvetví
 • Meniacom sa vzťahu klient-firma
 • Meniacich sa právnych oddeleniach
 • Meniacich sa právnických firmách
 • Právnom systéme ako výkonnostnej hnacej sily
 • Rastúcej úlohe ESG
 • Konkurenčných výhodách
 • Talentových výzvach

Pozrite si viac o zisteniach prieskumu a stiahnite si report! >>

Nevidíte dole formulár?

Ak chcete, aby sa vám formulár zobrazil, musíte si zmeniť nastavenia súborov cookie. Kliknutím na tlačidlo nižšie aktualizujete svoje predvoľby a akceptujete všetky súbory cookie. Ďalšie informácie nájdete v našom oznámení o ochrane osobných údajov a používaní súborov cookie.

Future Ready Lawyer 2022

Zistenia prieskumu ukazujú, že tlak na právnych profesionálov je v súčasnosti vyšší ako kedykoľvek predtým, pretože čelia všadeprítomným pretrvávajúcim zmenám.

Výzvy zahŕňajú rozsiahly komplex požiadaviek na dodržiavanie predpisov, vyššie očakávania výkonnosti, rastúce tlaky na talent, naliehavú potrebu efektivity právnych technológií a zvyšujúci sa dopyt po rozvíjajúcich sa oblastiach, ako udržateľné podnikanie (ESG).

Kľúčové poznatky

Hlavné trendy

Podľa Prieskumu medzi top tri trendy, pri ktorých sa očakáva vplyv na právnické profesie patrí:
 • Zvyšujúca sa dôležitosť právnych technológií (79%)
 • Zvládanie zvýšeného objemu a komplexnosti informácií (79%)
 • Splnenie meniacich sa očakávaní klienta/vedenia (79%)

Iba 36% alebo menej právnikov tvrdí, že ich organizácia je veľmi pripravená riešiť najvýznamnejšie trendy, o ktorých sa domnievajú, že ich ovplyvnia v nasledujúcich troch rokoch ...

Vzťah klient - firma

Dopyt klientov po právnych firmách s technologickým zázemím dosiahol v roku 2022 rekord a očakáva sa, že bude naďalej rásť.

V rokoch 2021 a 2020 iba 52% a 41% právnych oddelení uviedlo, že požiadali právnické firmy, ktoré zvažujú, aby popísali technológiu, ktorú použili, aby dosiahli väčšiu produktivitu a efektívnosť.

V súčasnosti to poskočilo na 70% a predpokladá sa, že do roku 2025 dosiahne 97%.

Stiahnite si report a získajte viac informácií >>

Každý rok rastie počet právnych oddelení, ktoré sa pýtajú právnických firiem na technologické riešenia. Do troch rokov to plánujú spraviť takmer všetky právne oddelenia (97%)

Popredné trendy v právnej oblasti

Zmeny podľa toho, kto zastáva danú prácu

Právne oddelenia - 84 % bude vo väčšej miere využívať alternatívnych poskytovateľov právnych služieb / Právnické firmy - 81 % bude vo väčšej miere využívať zdroje tretích strán alebo externé zdroje.

Keďže sa právnici zameriavajú na nájdenie nových spôsobov, ako efektívnejšie riadiť svoje zvyšujúce sa pracovné zaťaženie, prieskum ukazuje významný a rastúci trend naprieč právnymi organizáciami v tom, "kto" túto prácu vykonáva, za obdobie posledných troch rokov.

Právne oddelenia a právnické firmy čoraz viac využívajú rôzne typy vzťahov - od zmluvných dodávateľov a tretích strán až po alternatívnych poskytovateľov právnych služieb (ALSP) a ľudí, ktorí nie sú povolaním právnici.

Úsilie organizácií o ďalšie posilnenie svojich tímov prichádza v kritickom čase, keď sa aktuálne pripravujú na čelenie novým talentovým výzvam, ktoré sa objavili po pandémii.

Talentové výzvy

 • 86% právnych oddelení a 70% právnických firiem uvádza, že zažili veľmi alebo trochu významný vplyv z „veľkej rezignácie“.
 • 70% korporátnych právnikov a 58% právnikov advokátskych kancelárií tvrdí, že je veľmi pravdepodobné, že v budúcom roku opustia svoju súčasnú pozíciu.
 • Iba 36% právnikov v právnych oddeleniach a 33% v právnických firmách si myslí, že ich organizácia je veľmi pripravená prijať/udržať technologicky orientovaných zamestnancov.
 • 87% právnikov v právnych oddeleniach a 83% v právnických firmách tvrdí, že je pre nich mimoriadne alebo veľmi dôležité pracovať pre organizáciu, ktorá plne využíva technológiu.
Právnici chcú pracovať v technologicky vyspelých právnych oddeleniach (87%) a právnických firmách (83%)

ESG

Právni profesionáli čelili bezprecedentným nárastom obáv v oblasti udržateľného podnikania (ESG).

ESG sa rýchlo stal významným a špecifickým dopytom pre právne oddelenia a bude naďalej rásť. Potreba vytvárania a zdieľania stratégií a postupov ESG sa zvyšuje.

Právnické firmy si upevňujú svoje postavenie tak, aby reagovali na výzvy ESG. Zažívajú výrazný nárast dopytu od klientov po ESG, avšak dopyt prevyšuje ich pripravenosť reagovať.

Stiahnite si report a získajte viac informácií >>

Odborné poznatky a dáta z odboru

Poznatky od právnych kapacít

Report Právnik budúcnosti poskytuje poznatky o vplyve krízy na právnickú profesiu. Prehľad informácií prinášajú právne kapacity z Európy a USA.
 • Bob Ambrogi
 • Helena Hallgarn
 • Marcus M. Schmitt
 • Patricia Manca Diaz
 • Jean O'Grady
 • Martin O'Malley
 • Richard Tromans
 • Jeroen Zweers
AMBROGI
Aj keď technológie poskytujú nevyhnutné nástroje, výsledky poznatkov z prieskumu nás navigujú na nástroje, ktoré sú najefektívnejšie. Od právneho výskumu po stratégiu sporov, od dodržiavania predpisov po stanovenie ceny, dáta sú kľúčom k odomknutiu bystrejšieho rozhodovania.
Bob Ambrogi
Helena Hallgarn
Pravdepodobne uvidíme nový obchodný fokus na riešenie právnych problémov v kombinácii s odborníkmi, ako právnici, projektoví manažéri, IT odborníci a analýzami údajov.
Helena Hallgarn
Marcus M.Schmitt
Dva aspekty sú teraz podstatné: hráči právneho trhu by nemali odkladať prebiehajúce a plánované projekty digitalizácie príliš dlho s argumentom, že sú zahltení skutočnou právnou prácou. Po druhé a možno najdôležitejšie, hovorme nielen o príbehoch úspechu, ale najmä o zlyhaniach .... to zvýši hodnotu projektom digitalizácie a právnym operáciám ako celku.
Marcus M. Schmitt
Patricia Manca Diaz
Transformácia si vyžaduje najprv vieru vo výhody, ktoré technológia prináša do právneho sveta, a to znamená prijatie zmeny v spôsobe práce, riadeniu našich tímov, vo výbere ľudí, ktorí tvoria celok, ako aj v tom, ako poskytujeme rôzne služby našim klientom, či už interne alebo externe.
Patricia Manca Diaz
OGRADY
[Pandémia] zdôraznila potrebu prebiehajúceho technologického tréningu a rozvoja rozhraní a pracovných postupov, ktoré spĺňajú požiadavky advokátov pre výber správneho nástroja počas pracovného postupu.
Jean O'Grady
Martin O’Malley Executive Vice President and Managing Director Legal & Regulatory
S rastúcou právnou a regulačnou zložitosťou pre organizácie, prípady použitia umelej inteligencie sú pre právnikov čoraz zrejmé. Keď už máme za sebou fantáziu a strach z „právnikov robotov“, právnici postupne chápu, ako môže umelá inteligencia poskytnúť cennú pomoc pri zložitých operáciách, pričom sa počas toho učia a identifikujú vzorce.
Martin O'Malley
Richard Tromans
Najdôležitejšie je, že predovšetkým chýba nový spôsob premýšľania o tom, ako sa  právna práca procesuje. Je to kvôli nedostatku „horiacej platformy“, tj. dopytu po zmene .... Teraz je to 2022 - sme oveľa ďalej nad rámec potreby zmeny
Richard Tromans
JPJ-Jeroen-Zweers-1536
Umelá inteligencia môže rozhodnúť, kde nájsť cenné právne informácie, pretože dokáže čítať a porozumieť právnemu jazyku. Hovorím tomu "Druhá Mozgová Aktivita". Vyrieši tiež ďalší problém. Z dôvodu konkurencie talentov, právnici už nebudú tak dlho pracovať pre rovnaké právnické firmy, takže ich znalosti z organizácie "vymiznú". S touto technológiou už vytvorený obsah bude stále k dohladaniu.
Jeroen Zweers

O prieskume

2022 Wolters Kluwer | Právnik budúcnosti: Hlavné zmeny – výsledky prieskumu

Prieskum zahŕňala kvantitatívne rozhovory so 751 právnikmi v právnických firmách, právnych oddeleniach a obchodných službách v USA a 10 európskych krajinách - Spojené kráľovstvo, Nemecko, Holandsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Belgicko, Švédsko a Maďarsko - na preskúmanie toho, ako očakávania klientov, technológie a ďalšie faktory ovplyvňujú budúcnosť práva v hlavných oblastiach a ako sú právne organizácie pripravené na tieto zmeny. Prieskum uskutočnila pre Wolters Kluwer popredná medzinárodná výskumná organizácia od 16. mája do 3. júna 2022 online.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory je divíziou spoločnosti Wolters Kluwer, globálneho popredného poskytovateľa právnych riešení a riešení dodržiavania predpisov, ktoré umožňujú odborníkom zlepšiť produktivitu a výkon, zmierniť riziko a dosahovať lepšie výsledky.

Wolters Kluwer (WKL) je globálnym lídrom v oblasti profesionálnych informácií, softvérových riešení a služieb pre zdravotnú starostlivosť; dane a účtovníctvo; správa, riziko a dodržiavanie predpisov; a právne a regulačné sektory. Našim zákazníkom pomáhame robiť zlomové rozhodnutia každý deň poskytovaním odborných riešení, ktoré kombinujú hĺbkové znalosti v odbore so špecializovanými technológiami a službami. Wolters Kluwer vykázal 2021 ročných príjmov vo výške 4,8 miliárd EUR. Skupina Wolters Kluwer poskytuje riešenia zákazníkom vo viac ako 180 krajinách, udržiava prevádzky vo viac ako 40 krajinách a zamestnáva približne 20 000 ľudí na celom svete. Spoločnosť má ústredie v Holandsku Alphen Aan Den Rijn."

Právnik budúcnosti – prieskum 2022
Back To Top