ESG
Prawo14 września, 2022

Rosnąca rola ESG w branży prawniczej

Kancelarie i działy prawne stanęły przed nowymi wyzwaniami związanymi z bezprecedensowym rozwojem inicjatyw ESG (środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Podczas badania Future Ready Lawyer 2022 zapytaliśmy prawników o liczbę i rodzaj zleceń z obszaru ESG oraz o stan gotowości do ich realizacji.

W działach prawnych i kancelariach zlecenia dotyczące ESG (Environmental, Social and Governance) stały się znaczącym i dość specyficznym rodzajem zadań. Wyniki badania mówią jasno: liczba tych zleceń będzie szybko rosła.

Wpływ ESG na branżę prawniczą: kancelarie

Z raportu Future Ready Lawyer 2022 wynika, że kancelarie próbują spełniać rosnące oczekiwania względem ekspertyz z obszaru ESG. Z tego powodu 50% ankietowanych kancelarii z Europy i USA w ostatnich trzech latach stworzyło zespoły/komórki odpowiedzialne za ESG. 27% kancelarii stwierdziło, że tematyką ESG zajmuje się dłużej niż trzy lata; 18% planuje zająć się tym zagadnieniem.

Dane te nie dziwią, ponieważ kancelarie odnotowują znaczny wzrost zapotrzebowania ze strony klientów na ESG:

- 45% kancelarii zgłasza, że wymagania klientów korporacyjnych dotyczące wytycznych ESG wzrosły w ciągu ostatniego roku
- 59% spodziewa się, iż wymagania te wzrosną w ciągu najbliższych trzech lat.

Inicjatywy ESG: działy prawne

Także firmy coraz częściej domagają się od swoich działów prawnych tworzenia oraz udostępniania polityk i procedur związanych z ESG. Według raportu:

  • 56% działów prawnych twierdzi, że zapotrzebowanie na wytyczne ESG wzrosło w ciągu ostatniego roku
  • 64% spodziewa się, że zapotrzebowanie ich firmy na wytyczne ESG wzrośnie w ciągu trzech lat.

Co ciekawe, 84% działów prawnych informuje, że kancelarie, z którymi współpracuje, częściej prosiły o politykę ESG firmy. Z kolei 67% zwraca się do „swoich” kancelarii o przedstawienie kompetencji w zakresie ESG; 30% planuje to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat.

Mimo tak dużego zapotrzebowania na usługi z tego obszaru prawnicy nie są w pełni gotowi, by je realizować. Jedynie 39% działów prawnych twierdzi, że jest dobrze przygotowana, by spełnić oczekiwania swojej firmy względem ESG; tylko 20% kancelarii uważa, że jest dobrze przygotowana na zlecenia ESG ze strony klientów.

Raport o ESG

Raport z badania Wolters Kluwer to unikalne spojrzenie na branżę prawniczą w trudnych czasach kryzysu. Powstał na podstawie opinii 751 prawników z 10 krajów europejskich (w tym z Polski) i USA. Raport opisuje wyzwania i trendy w branży, jej przyszłość oraz gotowość kancelarii i działów prawnych do funkcjonowania w erze „nowej normalności”. Zawiera także komentarze i wskazówki ekspertów.

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2022 i dowiedz się więcej o ESG >>

Zapraszamy do zapoznania się z e-bookiem pt. „Mapa regulacji unijnych dotyczących ESG – z czym zmierzą się przedsiębiorcy?"

Back To Top