• Pro 91 % podnikových právních oddělení je důležité spolupracovat s advokátní kanceláří, která plně využívá technologie
 • 63 % právníků očekává, že zvýší své investice do právního softwaru
 • 36 % nebo méně právníků se cítí zcela připraveno reagovat na nejvýznamnější právní trendy, které nyní přicházejí
 • 63 % advokátních kanceláří, které mají přední postavení díky využívání technologií, uvádí, že jejich ziskovost se za poslední rok zvýšila – což je vice než v jiných typech firem

Říká se, že pandemie posunula budoucnost do současnosti. Určitě to platí pro právnické profese. Jakým výzvám však právníci čelí a jak mohou v novém normálu prosperovat?

2022 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey: Leading Change Report poskytuje poznatky od 751 právníků z celé Evropy a USA.

Jak ukazuje průzkum Future Ready Lawyer Survey, nové a vylepšené technologické možnosti jsou hnacím motorem k větší odolnosti, lepším vztahům s klienty a vyšší výkonnosti mnoha organizací v právnických profesích v celé Evropě a USA.

Společně jsou tyto posílené digitální a obchodní schopnosti klíčové... protože budoucnost je stále dynamičtější, složitější a nejistá.

Zpráva zkoumá:

 • Přední trendy v právním odvětví
 • Měnící se vztah klient-advokátní kancelář
 • Změny v právních odděleních
 • Změny v advokátních kancelářích
 • Technologie v právu jako hnací síla výkonu
 • Rostoucí role ESG
 • Konkurenční výhody
 • Talentové výzvy

Zjistěte více o zjištěních průzkumu a stáhněte si zprávu hned teď! >>

Chybí vám formulář níže?

Aby se vám formulář zobrazil, musíte změnit nastavení souborů cookie. Kliknutím na tlačítko níže aktualizujete své předvolby tak, aby přijímaly všechny soubory cookie. Více informací naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie.

Future Ready Lawyer 2022

Zjištění průzkumu ukazují, že tlak na právníky je nyní vyšší než kdy jindy, protože jako všichni ostatní čelí všudypřítomným probíhajícím změnám.

Mezi hlavní výzvy patří enormní složitost požadavků na dodržování předpisů, vyšší očekávání výkonu, rostoucí napětí v lidských zdrojích, naléhavá potřeba efektivity založená na právních technologiích a eskalace poptávky v nově se rozvíjejících oblastech, jako je životní prostředí, sociální oblast a řízení podniku (ESG).

Klíčová zjištění

Hlavní trendy

Z výzkumu vyplývá, že tři hlavní trendy, které budou mít dopad na právníky, jsou:
 • Rostoucí význam právních technologií (79 %)
 • Zvládání zvýšeného objemu a komplexnosti informací (79 %)
 • Splnění měnících se očekávání klientů/vedení (79 %)

Pouze 36 % nebo méně právníků tvrdí, že je jejich organizace dobře připravena reagovat na nejvýznamnější trendy, o nichž předpokládají, že je ovlivní v příštích třech letech…

Vztahy klient-advokátní kancelář

Poptávka klientů po technologicky vybavených právnických firmách dosáhla v roce 2022 rekordního maxima a očekává se, že bude nadále stoupat.

V letech 2021 a 2020 pouze 52 % a 41 % právních oddělení uvedlo, že si zjišťovalo u advokátních kanceláří, jejichž služby zvažovaly využít, jaké technologie používají pro větší efektivitu a produktivitu práce.

Dnes toto číslo vyskočilo na 70 % a předpokládá se, že do roku 2025 dosáhne 97 %.

Stáhněte si celou zprávu v angličtině a dozvíte se více >>

Každým rokem roste počet právních oddělení, které se ptají advokátních kanceláří na jejich technologie. Do tří let to plánují téměř všechna právní oddělení (97 %)

Hlavní právní trendy

Změny v tom "kdo tu práci udělá"

Právní oddělení – 84 % bude více využívat alternativní poskytovatele právních služeb – 81 % zvýší využívání zdrojů třetích stran nebo externích zdrojů

S tím, jak se právníci zaměřují na hledání nových způsobů, jak efektivněji zvládat rostoucí pracovní zátěž, roste podle průzkumu i trend napříč právnickými organizacemi za poslední tři roky v tom, „kdo“ tuto práci dělá.

Právní oddělení a advokátní kanceláře stále více využívají různé typy pracovních poměrů a spolupráce – od smluvních pracovníků a zdrojů třetích stran až po alternativní poskytovatele právních služeb (ALSP) a neprávnické zaměstnance.

Právníci usilují o posílení pracovních týmů v kritickou chvíli, kdy celý pracovní trh čelí novým výzvám v oblasti lidských zdrojů, které vyvstaly v souvislostí s pandemií.

Výzvy v oblasti lidských zdrojů

 • 86 % právních oddělení a 70 % advokátních kanceláří uvádí, že velmi nebo významně pocítilo dopad „velké rezignace“.
 • 70 % podnikových právníků a 58 % advokátů uvedlo, že je velmi až poněkud pravděpodobné, že svou současnou pozici v příštím roce opustí.
 • Pouze 36 % právníků v právních odděleních a 33 % v advokátních kancelářích si myslí, že jejich firma je velmi dobře připravena na nábor/udržení technologického personálu.
 • 87 % právníků v právních odděleních a 83 % v advokátních kancelářích tvrdí, že je pro ně extrémně nebo velmi důležité pracovat pro organizaci, která plně využívá technologie.
Právníci chtějí pracovat v technologicky vyspělých právních odděleních (87 %) a advokátních kancelářích (83 %)

ESG

„Profesionálové v oblasti práva byli vystaveni nebývalému nárůstu environmentálních a sociálních výzev a požadavků v oblasti podnikového řízení (ESG).

Politika ESG se ukázala jako významný a specifický požadavek na firemní právní oddělení, který bude dále růst. Potřeba vytvářet a sdílet environmentální, sociální a řídící politiku a postupy stále roste.

Advokátní kanceláře se snaží na výzvy ESG reagovat. Zaznamenávají významný nárůst poptávky klientů po ESG, ale tato poptávka převyšuje jejich připravenost na ni reagovat.

Stáhněte si zprávu a dozvíte se více >>

Statistiky a data

Vyjádření a postřehy významných osobností

Zpráva Future Ready Lawyer Survey 2022 poskytuje postřehy od významných osobností právního odvětví z Evropy a USA o dopadu krize na právnické profese.
 • Bob Ambrogi
 • Helena Hallgarn
 • Marcus M. Schmitt
 • Patricia Manca Diaz
 • Jean O’Grady
 • Martin O’Malley
 • Richard Tromans
 • Jeroen Zweers
Robert Ambrogi
Jsou to sice technologie, které poskytují základní nástroje, ale jsou to data, která poskytují informace jak tyto nástroje co nejefektivněji využít. Od právní rešerše až po strategii soudních sporů, od dodržování předpisů až po ceny, jsou právě data klíčem, který odemyká možnosti pro lepší rozhodování.
Bob Ambrogi
Helena Hallgarn
Pravděpodobně uvidíme vznikat nové firmy a podniky, které se zaměří na řešení právních problémů a které využijí kombinaci odborných znalostí různých profesí, jako jsou právníci, projektoví manažeři, IT lidé a analytici dat.
Helena Hallgarn
Marcus M.Schmitt
Nyní jsou podstatné dva aspekty: Hráči na právním trhu by neměli příliš dlouho zdržovat probíhající a plánované projekty digitalizace s tím argumentem, že jsou zavaleni skutečnou právnickou prací. Zadruhé, a to je možná nejdůležitější, mluvme nejen o úspěšných projektech, ale především o tom, co se nepovedlo... To přinese přidanou hodnotu projektům digitalizace a právním operacím obecně.
Marcus M. Schmitt
Patricia Manca Diaz
Transformace vyžaduje na prvním místě věřit ve výhody, které technologie přináší právnímu světu, a to znamená přijmout změnu ve způsobu práce, ve vedení našich týmů, ve výběru lidí, kteří tyto technologie vyvíjejí, i v tom, jak odlišnou službu našemu klientovi poskytujeme, ať už internímu nebo externímu.
Patricia Manca Diaz
Jean O’Grady
[Pandemie] zdůraznila potřebu průběžného technologického školení a vývoje nových rozhraní a pracovních postupů, které budou nejlépe vyhovovat jednotlivým právníkům podle jejich činnosti a během jejich pracovního procesu.
Jean O’Grady
Martin O’Malley
Právní profesionálové stále více akceptují použití umělé inteligence v návaznosti na to, jak roste složitost a komplexnost v oblasti práva a regulace. Dostali jsme se za hranice fantazie a obav z „robotického právníka“ - právníci postupně chápou, jak cennou pomoc může umělá inteligence poskytovat při složitých operacích a zároveň se učit a identifikovat opakující se vzorce.
Martin O’Malley
Richard Tromans
V právní praxi úplně chybí uvažování o tom, jak se s právními dokumenty a dalšími výstupy pracuje. Nemáme nic, co by zažehlo větší posun, změny se intenzivně nevyžadují. Jsme dávno za bodem, od kterého je potřeba velkých změn.
Richard Tromans
Jeroen Zweers
Umělá inteligence ukazuje, kde leží cenné právní znalosti, protože umí číst právní jazyk a rozumí mu. Říkám tomu přidaná hodnota druhého mozku. Vyřeší to i další problém. Kvůli problémům s udržením talentovaných lidí už právníci nezůstávají tak dlouho pracovat ve stejných advokátních kancelářích a jejich znalosti z organizace s jejich odchodem mizí. Díky využití technologií bude obsah vytvořený těmito právníky firmám stále k dispozici.
Jeroen Zweers

O průzkumu

„Průzkum 2022 Future Ready Lawyer Survey: Leading Change od Wolters Kluwer Legal & Regulatory zahrnoval kvantitativní rozhovory se 751 právníky v advokátních kancelářích, právních odděleních a firmách poskytujících obchodní služby v USA a 10 evropských zemích – Spojené království, Německo, Nizozemsko, Itálie, Francie, Španělsko, Polsko, Belgie, Švédsko a Maďarsko – s cílem prozkoumat, jak očekávání klientů, technologie a další faktory ovlivňují budoucnost práva napříč klíčovými oblastmi a jak jsou je právní organizace připraveny řešit. Průzkum byl proveden online pro Wolters Kluwer přední mezinárodní výzkumnou organizací a probíhal od 16. května do 3. června 2022.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory je divizí Wolters Kluwer, předního světového poskytovatele právních a compliance řešení, která umožňují profesionálům zlepšovat produktivitu a výkon, zmírňovat rizika a dosahovat lepších výsledků.

Wolters Kluwer (WKL) je globálním lídrem v oblasti profesních informací, softwarových řešení a služeb pro zdravotnictví; daně a účetnictví; řízení, rizika a dodržování předpisů; a právní a regulační sektory. Pomáháme našim zákazníkům každý den činit zásadní rozhodnutí tím, že jim poskytujeme odborná řešení, která kombinují hluboké znalosti oboru se specializovanou technologií a službami. Wolters Kluwer vykázal v roce 2021 roční tržby ve výši 4,8 miliardy eur. Skupina slouží zákazníkům ve více než 180 zemích, provozuje provozy ve více než 40 zemích a zaměstnává přibližně 20 000 lidí po celém světě. Společnost má sídlo v Alphen aan den Rijn, Nizozemsko."

2022 Wolters Kluwer Future Ready Lawyer Survey
Back To Top