Trendy w LegalTech
Prawo14 września, 2022

Trendy w LegalTech – Raport Future Ready Lawyer 2022

Raport Future Ready Lawyer 2022: nowe i ulepszone możliwości technologiczne budują odporność na kryzysy, poprawiają relacje z klientami i zwiększają wydajność w przypadku wielu kancelarii i działów prawnych z Europy i USA. 63% Liderów Technologii spośród kancelarii przyznaje, że ich rentowność wzrosła w ciągu ostatniego roku – bardziej niż w przypadku innych firm.

Z czwartej edycji badania Wolters Kluwer jasno wynika, że technologia rok po roku pozostaje kluczowym czynnikiem, który zapewnia wyższą wydajność w branży prawniczej. Co ważne, zapotrzebowanie na technologię stale rośnie.

Raport LegalTech

Badanie z 2022 r. pokazuje wyraźne trendy wśród prawników w Europie i Stanach Zjednoczonych:

  • szybko rosnące znaczenie technologii wśród kancelarii i działów prawnych
  • technologia jest kluczowym czynnikiem dla działów prawnych przy wyborze kancelarii i utrzymaniu współpracy z nią
  • większe wykorzystanie technologii to jedna z kluczowych zmian zarówno w działach prawnych, jak i w kancelariach.

Korporacyjne działy prawne, w obliczu większych obciążeń pracą i ograniczeń budżetowych, zwróciły się ku technologii, aby zautomatyzować pracę i poprawić produktywność. Z kolei kancelarie – ze względu na zmieniające się oczekiwania klientów, zapotrzebowanie na wyższą produktywność oraz rosnącą konkurencję – również szukają wsparcia w technologii.

Zapotrzebowanie na technologię, jako kluczowy czynnik napędzający przyszły wzrost wydajności, efektywności i produktywności, jest bezsporne. Mimo to organizacje napotykają trudności w optymalizacji wykorzystania technologii, sygnalizując, że nadal potrzebne są ulepszenia w zarządzaniu zmianą i w szkoleniach z zakresu nowych narzędzi.

Liderzy technologii osiągają sukces

Dane z raportu nie pozostawiają wątpliwości: Liderzy technologii (organizacje, które najpełniej wykorzystują technologię) świetnie prosperują. Rok po roku wyprzedzają inne kancelarie i działy prawne pod względem kluczowych wskaźników i pokazują, dlaczego inwestowanie w odpowiednią technologię oraz jej stosowanie ma znaczenie. 63% Liderów technologii spośród kancelarii przyznaje, że ich rentowność wzrosła w ciągu ostatniego roku – bardziej niż w przypadku innych firm.

W 2022 r. 54% kancelarii i działów prawnych określiło się jako Liderzy technologii, a 44% jako Organizacje w fazie transformacji. Liczba podmiotów identyfikujących się jako Liderzy technologii wzrosła w stosunku do lat ubiegłych (40% w 2021 r. i 39% w 2020 r.). Co ważne, Liderzy technologii – podczas pandemii oraz w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym – wykazali się doskonałą odpornością, zwinnością i wydajnością.

LegalTech a kłopoty kadrowe

Prawnicy chcą pracować w działach prawnych (87%) i kancelariach (83%), które w pełni stosują technologię. Wyniki badania pokazują, że jest to dla nich ważne lub bardzo ważne. Co więcej, mają wysokie wymagania względem pracodawcy: chcą dostępu do najnowszych narzędzi oraz do technologii, która umożliwia „zwinną” i zdalną pracę.

Raport z badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana, zrealizowanego przez Wolters Kluwer, powstał na podstawie opinii 751 prawników z Europy (w tym z Polski) i USA.

Pobierz raport i dowiedz się więcej o LegalTech >>

BADANIE WOLTERS KLUWER
Raport Future Ready Lawyer: Kluczowa zmiana
Back To Top