Osoba przy biurku porównująca programy z informacją prawną
Standard LEX na tle konkurencji

Poznaj definicje, różnice i porównanie zawartości w programach z informacją prawną w Polsce

Analiza – definicja

  1. Dostępny w jednym oknie programu autorski zbiór różnego typu dokumentów (jak np. komentarze praktyczne, wzory dokumentów, akty prawne, orzeczenia i pisma urzędowe), które są tematycznie związane z praktycznym problemem prawnym.
  2. Podstawowym dokumentem analizy jest komentarz praktyczny lub poradnik, którego celem jest praktyczne wyjaśnienie problemu prawnego.
  3. Analiza jako całość (zbiór dokumentów) nie jest oceniana co do aktualności, ale dokumenty wchodzące w jej skład mogą podlegać takiej ocenie na zasadach właściwych dla danej kategorii dokumentów.

Brak w produktach konkurencji dokumentów spełniających warunki określone w definicji

Autorem definicji jest dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UG

Porównanie funkcjonalności i liczby dokumentów przygotowane przez redakcję LEX

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach LEX dla następujących dziedzin:
Back To Top