Badanie Wolters Kluwer pokazuje trendy wśród prawników w Europie i USA

 • Dla 91% działów prawnych jest ważne, aby kancelarie, z którymi mają współpracować, w pełni wykorzystywały technologię
 • 63% prawników spodziewa się zwiększenia inwestycji w oprogramowanie wspierające ich pracę
 • tylko 36% lub mniej prawników jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z wyzwaniami
 • 63% Liderów Technologii przyznaje, że ich rentowność wzrosła w ciągu ostatniego roku - bardziej niż w przypadku innych firm

Mówi się, że pandemia przeniosła przyszłość do teraźniejszości. Z pewnością dotyczy to branży prawniczej. Przed jakimi więc wyzwaniami stoją prawnicy i jak mogą osiągnąć sukces w dobie „nowej normalności”?

Raport z badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana – zrealizowanego przez Wolters Kluwer – powstał na podstawie opinii 751 prawników z Europy (w tym z Polski) i USA.

Raport pokazuje, że nowe i ulepszone możliwości technologiczne budują odporność na kryzysy, poprawiają relacje z klientami i zwiększają wydajność w przypadku wielu kancelarii i działów prawnych z Europy i USA.

Te wzmocnione możliwości cyfrowe i biznesowe mają kluczowe znaczenie..., ponieważ przyszłość jest coraz bardziej dynamiczna, złożona i niepewna.

Raport Future Ready Lawyer 2022 to:

 • wiodące trendy w branży prawniczej
 • zmiany w relacjach klient-kancelaria
 • zmiany w działach prawnych
 • LegalTech jako główny czynnik sukcesu
 • rosnąca rola inicjatyw z obszaru ESG
 • przewagi konkurencyjne: wskazówki
 • wyzwania z rekrutacją pracowników
 • opinie ekspertów z Polski i zagranicy

Dowiedz się więcej i pobierz raport >>

You are missing something amazing

Please accept cookies to see the form. You can update your preferences by clicking the button below and accepting all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Future Ready Lawyer 2022

Wyniki badania pokazują, że presja wywierana na prawników jest obecnie większa niż kiedykolwiek, ponieważ stoją oni w obliczu wszechobecnych i ciągłych zmian.

Wyzwania to m.in. duża złożoność wymagań compliance, potrzeba efektywności opartej na technologii, znalezienie i zatrzymanie utalentowanych pracowników oraz rosnąca rola wymagań z obszaru ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny – Environmental, Social and Governance).

Główne wnioski

Wiodące trendy

3 trendy, które według badania najmocniej wpłyną na branżę prawniczą:
 • rosnące znaczenie technologii prawniczej (LegalTech) – 79%
 • radzenie sobie ze zwiększoną ilością i złożonością informacji – 79%
 • wychodzenie naprzeciw zmieniającym się oczekiwaniom klientów/managerów – 79%

Zaledwie 36% lub mniej prawników twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do radzenia sobie z tymi wyzwaniami w ciągu najbliższych trzech lat.

Relacje klient-kancelaria

Zapotrzebowanie klientów na kancelarie wykorzystujące technologię osiągnęło rekordowy poziom w 2022 r. i oczekuje się, że będzie ono nadal rosło.

W 2021 i 2020 r. tylko 52% i 41% działów prawnych poprosiło kancelarie, z którymi zamierzało współpracować, o opisanie technologii stosowanej w celu osiągnięcia większej produktywności i wydajności.

Dzisiaj liczba ta wzrosła do 70% i przewiduje się, że do roku 2025 osiągnie 97%.

Pobierz raport i dowiedz się więcej >>

Każdego roku rośnie liczba działów prawnych, które pytają kancelarie o stosowaną technologię. W ciągu trzech lat niemal wszystkie działy prawne będą już o nią pytać (97%).

Wiodące trendy

„Kto” wykonuje pracę - zmiany

84% działów prawnych będzie częściej korzystać z alternatywnych dostawców usług prawnych
81% kancelarii zwiększy udział współpracy zewnętrznej i outsourcingu

Prawnicy próbują znaleźć nowe sposoby na lepsze zarządzanie rosnącą ilością pracy. Z tego powodu badanie ujawnia nowy trend w branży, który dotyczy zagadnienia „kto” wykonuje pracę.

Oznacza to, że działy prawne i kancelarie coraz częściej korzystają z różnych form współpracy, jak pracownicy kontraktowi, alternatywni dostawcy usług prawnych (ALSPs), outsourcing czy asystenci prawni i paralegals.

Działania te pojawiają się w trudnym momencie, kiedy organizacje prawne z powodu pandemii muszą stawić czoła wyzwaniom kadrowym.

Wyzwania kadrowe

 • 86% działów prawnych i 70% kancelarii twierdzi, że doświadczyło wpływu tzw. Wielkiej Rezygnacji (ang. Great Resignation), czyli globalnego, masowego odchodzenia od dotychczasowej pracy m.in. z powodu pandemii
 • 70% prawników korporacyjnych oraz 58% kancelaryjnych uważa za bardzo albo dość prawdopodobne, że odejdzie z obecnego stanowiska w przyszłym roku
 • Tylko 36% prawników z działów prawnych i 33% z kancelarii twierdzi, że ich organizacja jest bardzo dobrze przygotowana do rekrutacji/zatrzymania w pracy personelu ds. technologii
 • Dla 87% prawników korporacyjnych oraz dla 83% kancelaryjnych praca w organizacji, która w pełni wykorzystuje technologię, jest ważna lub bardzo ważna.
Prawnicy chcą pracować w działach prawnych (87%) i kancelariach (83%), które w pełni stosują technologię

Środowisko naturalne, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny (ESG)

Prawnicy stanęli przed wyzwaniem związanym z bezprecedensowym rozwojem inicjatyw środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego (ESG).

W działach prawnych zlecenia dotyczące ESG stały się znaczącym i dość specyficznym rodzajem zadań. Liczba zleceń będzie szybko rosła – to m.in. potrzeba tworzenia i udostępniania polityk i procedur związanych z ESG.

Także kancelarie prawne próbują spełnić oczekiwania z zakresu ESG. Jednak klienci zlecają tak dużo zadań w tym obszarze, że kancelarie nie są w stanie ich w pełni zrealizować.

Pobierz raport, by dowiedzieć się więcej >>

Analizy eksperckie

Opinie ekspertów

Raport z badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana zawiera opinie i porady ekspertów z Polski i zagranicy nt. wpływu kryzysu na branżę prawniczą.
 • Włodzimierz Albin
 • Włodzimierz Chróścik
 • prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
 • Kamila Kurkowska
 • Przemysław Rosati
 • Katarzyna Szczudlik
 • Marcin Zręda
Włodzimierz Albin
Mimo „Wielkiej rezygnacji” większość kancelarii i działów prawnych nie radzi sobie ze spełnianiem oczekiwań pracowników.
Włodzimierz Albin
Włodzimierz Chróścik
Prawnik przyszłości w pełni wykorzystuje nowe technologie, jest multifunkcyjny, dostosowuje się do zmiennych warunków i potrafi wejść w rolę lidera.
Włodzimierz Chróścik
prof. UŚ dr hab Dariusz Szostek
Gdy świat sięga po LegalTech w wersjach 2.0 i 3.0, w Polsce nie wychodzimy poza LegalTech 1.0.
prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek
Kamila Kurkowska
Szefowie kancelarii nie mają świadomości potrzeb i priorytetów młodych prawniczek i prawników.
Kamila Kurkowska
Przemysław Rosati
Raport pokazuje, na czym polega tajemnica sukcesów i przyczyny porażek na rynku usług prawnych.
Przemysław Rosati
Katarzyna Szczudlik
Szersze wykorzystanie technologii jest nieuchronnym kierunkiem rozwoju w dobie powszechnej automatyzacji i robotyzacji gospodarki.
Katarzyna Szczudlik
Marcin Zręda
Liderzy technologiczni dystansują konkurencję w efektywności, marżowości i zdobywaniu klientów.
Marcin Zręda

O badaniu Future Ready Lawyer 2022 i Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Wyniki badania Future Ready Lawyer 2022: Kluczowa zmiana zrealizowanego przez Wolters Kluwer, powstały na podstawie wywiadów ilościowych z 751 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w Stanach Zjednoczonych oraz 10 krajach europejskich – Wlk. Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii, Szwecji i na Węgrzech.

Badanie miało na celu zbadanie, w jaki sposób oczekiwania klientów, technologia i inne czynniki wpłyną na przyszłość prawa w kluczowych obszarach i w jakim stopniu organizacje prawne są przygotowane do tych zmian. Badanie przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 16 maja do 3 czerwca 2022 r.

Wolters Kluwer Legal & Regulatory, dywizja Wolters Kluwer, jest wiodącym dostawcą rozwiązań prawnych i systemów zarządzania zgodnością, które umożliwiają profesjonalistom poprawę wydajności pracy, zmniejszenie ryzyka oraz osiąganie lepszych wyników.

Wolters Kluwer jest globalnym liderem w dziedzinie profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla opieki zdrowotnej, księgowości, zarządzania, ryzyka i compliance oraz w sektorach prawnych i regulacyjnych. Pomagamy klientom w podejmowaniu codziennych decyzji poprzez eksperckie rozwiązania łączące specjalistyczną wiedzę z zaawansowanymi technologiami i usługami. W 2021 r. roczne przychody firmy wyniosły 4,8 mld euro. Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40 krajach, zatrudniając ok. 20 tys. osób na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Holandii.

Raport Future Ready Lawyer 2022
Back To Top