Toegang tot de omgeving voor aandeelhouders /leden/gemachtigden

Toegang tot de omgeving voor aandeelhouders /leden/gemachtigden

EasyQuorum geeft u de mogelijkheid om beveiligde zones te creëren voor alle deelnemers.

U bepaalt zelf de graad van beveiliging van de toegang tot deze omgeving

 • een verbinding met een beveiligd token
 • een login/wachtwoord combinatie
 • inloggen via single-sign-on (SSO)

Het is mogelijk om een meervoudige verificatie in te stellen (per sms of door een beveiligingsvraag) dit om de identiteit van de persoon die toegang wenst te verzekeren.

Raadpleging van documenten vergadering

Raadpleging van documenten vergadering

In deze pmgeving kunnen de deelnemers op een veilige wijze raadplegen:

 • Documenten die de organisatie ter beschikking stelt
 • Documenten van algemene vergaderingen en raden van bestuur: teksten van besluiten, oproepingen, volmachten, stemmingen per brief, directieverslagen, enz.
 • De deelnemer heeft de mogelijkheid alle documenten te raadplegen/toe te lichten/te downloaden. Afhankelijk van de gevoeligheid van de informatie kan de beheerder de downloads en de toegang tot bepaalde documenten beperken.
Elektronische volmacht

Elektronische volmacht

Vanuit de omgeving voor de aandeelhouder kan deze eenvoudig en vlot een volmacht maken.

Het volstaat aan te geven aan wie hij/zij de volmacht wenst te geven, en de instructies voor de stemming toet te voegen.

Het document met de volmacht wordt dan opgesteld. U dient het document nog slechts te ondertekenen, dit elektronisch of manueel.

Stemmen op afstand, elektronische ondertekening

Stemmen op afstand, elektronische ondertekening

Vanuit de omgeving voor aandeelhouders kunnen de leden per brief stemmen. Zij dienen voor elk van de besluiten te stemmen.
Het document 'stemming per brief' wordt dan aangemaakt en zij kunnen het ondertekenen, elektronisch vanaf het platform of manueel.
Videoconferentie

Videoconferentie

Een videoconferentie voor uw vergaderingen organiseren. Vennoten of leden kunnen vragen stellen via een rechtstreekse chat, het woord vragen, tussenbeide komen en in realtime het woord voeren, tussenkomen en stemmen over besluiten.

Dit alles via één enkel scherm.

Live Stemming

Live Stemming

De leden kunnen in realtime stemmen over besluiten.

 • Live stemming
 • Live verkiezing
 • Live resultaten

Een eenvoudige en doeltreffende oplossing, via één enkel scherm.

Een omgeving met uw branding

Een omgeving met uw branding

De omgeving voor aandeelhouders/leden kan naar eigen smaak worden aangepast.  U kunt uw logo toevoegen en kleuren aanpassen.
De omgeving voor aandeelhouders is beschikbaar voor een computer/smartphone/ tablet

De omgeving voor aandeelhouders is beschikbaar voor een computer/smartphone/ tablet

De omgeving is bereikbaar via de browser van de computer, een smartphone (iOS & Android applicatie) of een tablet.

Wat zijn de voordelen van de omgeving voor aandeelhouders/leden?

 

Eenvoudige uitwisseling van gegevens

Eenvoudige uitwisseling van gegevens

Vlotte relatie met uw vennoten/leden

Versterking van uw branding

Versterking van uw branding

Dankzij een speciale interface versterkt u uw branding bij uw aandeelhouders.

Tijd besparen

Tijd besparen

U vereenvoudigt de handelingen van de vennoten; in een paar minuten kunnen zij een volmacht geven of een stemming op afstand uitbrengen.

Vraag een demo

FAQ's ivm de aandeelhoudersomgeving

 

 • Hoe maak ik een omgeving voor aandeelhouders/leden aan?
  Op easyQuorum wordt de ruimte voor aandeelhouders/Leden automatisch aangemaakt wanneer een nieuwe organisatie toegevoegd wordt. Deze omgeving is toegankelijk voor uw aandeelhouders na aankondiging van de algemene vergadering.
 • Hoe melden aandeelhouders/leden zich aan op deze omgeving?
  Aandeelhouders ontvangen een link, een login en een tijdelijk wachtwoord samen met hun oproeping. Na de eerste aanmelding wordt gesuggereerd om het paswoord aan te passen.
 • Is deze omgeving toegankelijk voor de directie?
  De directie zal vanuit deze omgeving bruikbare informatie kunnen opvragen voor de raad van bestuur.
 • Wat zijn de kosten van een elektronische volmacht of een stemming per brief?
  Aandeelhouders/leden kunnen deze omgeving gebruiken om een elektronische volmacht te geven of te stem uit te brengen. De organisatie draagt de kost van de elektronische handtekeningen. De prijs per elektronische handtekening hangt af van uw type abonnement.
Back To Top