Abstract data connectivity pattern
ComplianceFinanceTax & AccountingTháng Mười Một 12, 2021

Triển khai hiệu quả chiến lược phân tích dữ liệu kiểm toán nội bộ hiệu quả

Trong vài năm trở lại đây, việc sử dụng hoạt động phân tích dữ liệu trong Kiểm toán nội bộ đang ngày càng được nhân rộng. Chúng ta cũng thấy được những bước tiến trong việc thu thập và lưu trữ dữ liệu, cùng với sự phát triển tinh xảo của các kỹ thuật phân tích dữ liệu, nghĩa là ngày càng nhiều chức năng kiểm toán nội bộ được xây dựng khả năng này. Tuy nhiên, triển khai khả năng phân tích dữ liệu hiệu quả không chỉ liên quan đến công nghệ và dữ liệu bạn thu thập. Việc triển khai phân tích dữ liệu thành công đòi hỏi một sự thay đổi toàn diện trong chức năng kiểm toán nội bộ bao gồm việc phát triển các kỹ năng của kiểm toán viên nội bộ, điều chỉnh mô hình hoạt động kiểm toán nội bộ và thay đổi tổng thể về phong cách và cách tiếp cận trong cách chúng ta kiểm toán.

Bài viết này giới thiệu 10 Mẹo hữu hiệu hàng đầu, đem lại kinh nghiệm thực tế về cách phát triển và triển khai chiến lược phân tích dữ liệu kiểm toán nội bộ một cách hiệu quả

Nhận một bản sao của toàn bộ bài báo
Jonathan Chapman
Chuyên gia tư vấn về rủi ro và chuyển đổi kiểm toán nội bộ
Jonathan Chapman là chuyên gia về chiến lược chức năng kiểm toán nội bộ và quản lý sự thay đổi.
Back To Top