Bộ giải pháp OneSumX FRR cung cấp cho bạn những thành tố cơ bản giúp thực hiện mọi yêu cầu về tài chính, quản lý rủi ro và báo cáo theo luật định, tất cả chỉ trong một nền tảng tích hợp. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phân tích, xử lý lượng dữ liệu lớn trên quy mô rộng, cũng như bảo toàn luồng dữ liệu. Nền tảng này tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống nội bộ và nguồn bên ngoài, có thể dùng để phân tích và quản lý các rủi ro về thị trường, tín dụng và thanh khoản, cũng như để thực hiện các mục đích tuân thủ. Với danh mục các phần mềm và dịch vụ vượt trội của chúng tôi, khách hàng sẽ được sử dụng Regulatory Update Service (RUS) chỉ riêng chúng tôi có, và được hỗ trợ cho những nỗ lực tuân thủ luật định đối với Basel IV và CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ), cũng như các quy định khác.
Back To Top