Bộ giải pháp OneSumX FRR cung cấp cho bạn những thành tố cơ bản giúp thực hiện mọi yêu cầu về tài chính, quản lý rủi ro và báo cáo theo luật định, tất cả chỉ trong một nền tảng tích hợp. Nhờ đó, bạn có thể tiết kiệm thời gian, nâng cao chất lượng phân tích, xử lý lượng dữ liệu lớn trên quy mô rộng, cũng như bảo toàn luồng dữ liệu. Nền tảng này tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống nội bộ và nguồn bên ngoài, có thể dùng để phân tích và quản lý các rủi ro về thị trường, tín dụng và thanh khoản, cũng như để thực hiện các mục đích tuân thủ. Với danh mục các phần mềm và dịch vụ vượt trội của chúng tôi, khách hàng sẽ được sử dụng Regulatory Update Service (RUS) chỉ riêng chúng tôi có, và được hỗ trợ cho những nỗ lực tuân thủ luật định đối với Basel IV và CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ), cũng như các quy định khác.

OneSumX for Finance, Risk, Regulatory Reporting

Một cách đáng tin cậy và hiệu quả để xử lý các thách thức về silo dữ liệu, công nghệ chồng chéo và mô hình dữ liệu bằng cách thực hiện phương pháp tích hợp trên nhiều lĩnh vực. Bộ giải pháp của chúng tôi hỗ trợ cho một cơ cấu tổ chức hợp tác, toàn diện, đặt các chức năng chính về báo cáo tài chính, rủi ro và quy định làm trọng tâm. Bộ giải pháp này cung cấp khả năng mở rộng cần thiết để xử lý khối lượng dữ liệu lớn theo yêu cầu của các cơ chế quản lý dựa trên dữ liệu mới, duy trì dòng dữ liệu ở mỗi giai đoạn.

Back To Top