Phân tích cho tất cả Kiểm toán viên, cho tất cả các cuộc Kiểm toán

Bắt đầu sử dụng phân tích dữ liệu ngay hôm nay trong quy trình kiểm toán của bạn, từ lập kế hoạch, kiểm tra đến báo cáo. Cung cấp sự đảm bảo và các tổ chức sáng suốt cần phải hoạt động trong một thế giới với rủi ro luôn thay đổi. 

Phân tích dữ liệu từ các định dạng và nguồn tập tin khác nhau

Nhập và chuẩn hóa dữ liệu để thực hiện phân tích chính xác. 

Phương pháp điều hướng dữ liệu để tìm hiểu sâu hơn

Sử dụng phân tích dữ liệu để khám phá những rủi ro tiềm ẩn và mang lại sự đảm bảo cao hơn cho tổ chức.

Cung cấp thông tin chi tiết phản hồi cho tổ chức

Tự tin hơn trong những phát hiện của bạn. Kiểm tra đối với các bộ dữ liệu đầy đủ và trong tất cả các cuộc kiểm toán có nghĩa là bạn có thể xác định và giảm thiểu rủi ro tốt hơn. 

Tải xuống và chạy trong môi trường nội bộ

Hoạt động trong Excel, TeamMate Analytics được tải xuống và chạy nội bộ.

Tiếp xúc

Back To Top