Tập trung vào tương lai của kiểm toán
Là một giá trị cốt lõi đối với Wolters Kluwer, TeamMate thực hiện cách tiếp cận tập trung vào khách hàng để phát triển sản phẩm trong 25 năm qua và vẫn tiếp tục như vậy. Cách tiếp cận lấy tập trung vào khách hàng này dựa trên xu hướng của ngành về hệ sinh thái thông tin, hỗ trợ công nghệ, thay đổi môi trường dành cho nhân tài, rủi ro kết hợp và gián đoạn kiểm toán. Cho dù bộ phận của bạn đang nghiên cứu về dữ liệu lớn, giám sát rủi ro liên tục hay xu hướng tiếp theo trong tương lai, TeamMate đều có thể đáp ứng vì chúng tôi đang dẫn đầu trong sự phát triển về kiểm toán.

Phân tích cho tất cả Kiểm toán viên, cho tất cả các cuộc Kiểm toán

Bắt đầu sử dụng phân tích dữ liệu ngay hôm nay trong quy trình kiểm toán của bạn, từ lập kế hoạch, kiểm tra đến báo cáo. Cung cấp sự đảm bảo và các tổ chức sáng suốt cần phải hoạt động trong một thế giới với rủi ro luôn thay đổi. 

Phân tích dữ liệu từ các định dạng và nguồn tập tin khác nhau

Nhập và chuẩn hóa dữ liệu để thực hiện phân tích chính xác. 

Phương pháp điều hướng dữ liệu để tìm hiểu sâu hơn

Sử dụng phân tích dữ liệu để khám phá những rủi ro tiềm ẩn và mang lại sự đảm bảo cao hơn cho tổ chức của bạn.  

Cung cấp thông tin chi tiết phản hồi cho tổ chức

Tự tin hơn trong những phát hiện của bạn. Kiểm tra đối với các bộ dữ liệu đầy đủ và trong tất cả các cuộc kiểm toán có nghĩa là bạn có thể xác định và giảm thiểu rủi ro tốt hơn. 

Tải xuống và chạy trong môi trường cục bộ

Hoạt động trong Excel, TeamMate Analytics được tải xuống và chạy cục bộ.  

Tiếp xúc