Woman in front seat of Nissan car
Compliance21 พฤศจิกายน, 2565

จากที่นั่งของคนขับ: TeamMate ช่วยให้ทีมตรวจสอบภายในของนิสสันเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างไร

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูง อีกทั้งเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายองค์กรของนิสสัน “ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตผู้คน” นิสสันมีความกล้าที่จะดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 ทีมตรวจสอบภายในต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนเหล่านี้หมายถึงการปรับเปลี่ยนของทีมตรวจสอบภายในทั่วโลกจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายขององค์กร เพื่อปกป้องและเพิ่มคุณค่าองค์กร ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีที่นำมาใช้จึงต้องปรับคะแนนความเสี่ยงได้ มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Wolters Kluwer ได้ให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนจนประสบความสำเร็จภายในช่วงเวลา 6 เดือน และยังคงความเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทีมตรวจสอบภายใน

ความต้องการของหน่วยงานตรวจสอบภายในของนิสสัน

มิเชล บารอน รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ) ของนิสสัน เริ่มต้นภารกิจการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังนี้:

  • มีการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือและความสอดคล้อง โดยการย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายในที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในเกือบ 100 คนในพื้นที่หลายแห่งทั่วโลก ให้เข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเดียวกัน
  • มีการทำงานแบบโปร่งใสและคล่องตัวมากขึ้น โดยช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุปัญหาและรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ และลดการใช้แรงงานคนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ในขณะที่จัดให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้
  • คงไว้ซึ่งคุณภาพโดยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในออกมาเป็นเอกสาร รวมทั้งวิธีการบันทึกการตรวจสอบ เพื่อให้ทีมสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เน้นให้เห็นผลการตรวจสอบที่พบร่วมกัน และเรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน
ดิฉันรู้สึกพึงพอใจกับการที่เราสามารถใช้งาน TeamMate ได้หลายแบบ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบ สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ J-SOX และการที่ TeamMate มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบ
มิเชล บารอน รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ) ของนิสสัน 
Download the Nissan TeamMate+ Audit Case Study
จากเรื่องราวตรงนี้ เราสามารถเรียนรู้ ความท้าทายในปัญหาต่างๆของนิสสันและได้เรียนรู้ว่า TeamMate+ ได้ช่วย แผนกตรวจสอบภายในได้อย่างไร

Missing the form below?

To see the form, you will need to change your cookie settings. Click the button below to update your preferences to accept all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

สำหรับผู้ตรวจสอบที่มีความท้าทายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบในขณะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ TeamMate นำเสนอโซลูชันจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการระดับมืออาชีพระดับพรีเมียมแก่ผู้ตรวจสอบทั่วโลกและในทุกอุตสาหกรรม
โซลูชั่น
TeamMate + Audit
การจัดการการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบชั้นนำระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานตรวจสอบทุกขนาดองค์กร
Back To Top