Woman in front seat of Nissan car
Compliance21 พฤศจิกายน, 2565

จากที่นั่งของคนขับ: TeamMate ช่วยให้ทีมตรวจสอบภายในของนิสสันเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตได้อย่างไร

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในด้านคุณภาพและความน่าเชื่อถือในระดับสูง อีกทั้งเป็นผู้นำด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายองค์กรของนิสสัน “ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตผู้คน” นิสสันมีความกล้าที่จะดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการในปี 2562 ทีมตรวจสอบภายในต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการทางธุรกิจใหม่ๆ และความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนเหล่านี้หมายถึงการปรับเปลี่ยนของทีมตรวจสอบภายในทั่วโลกจะต้องได้รับการสนับสนุนจากเทคโนโลยีที่ส่งเสริมจุดมุ่งหมายขององค์กร เพื่อปกป้องและเพิ่มคุณค่าองค์กร ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีที่นำมาใช้จึงต้องปรับคะแนนความเสี่ยงได้ มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อการนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

Wolters Kluwer ได้ให้การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนจนประสบความสำเร็จภายในช่วงเวลา 6 เดือน และยังคงความเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับทีมตรวจสอบภายใน

ความต้องการของหน่วยงานตรวจสอบภายในของนิสสัน

มิเชล บารอน รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ) ของนิสสัน เริ่มต้นภารกิจการตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ดังนี้:

  • มีการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือและความสอดคล้อง โดยการย้ายหน่วยงานตรวจสอบภายในที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยผู้ตรวจสอบภายในเกือบ 100 คนในพื้นที่หลายแห่งทั่วโลก ให้เข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเดียวกัน
  • มีการทำงานแบบโปร่งใสและคล่องตัวมากขึ้น โดยช่วยให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุปัญหาและรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ และลดการใช้แรงงานคนที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ในขณะที่จัดให้กระบวนการตรวจสอบมีความโปร่งใสและผู้บริหารสามารถเข้าถึงได้
  • คงไว้ซึ่งคุณภาพโดยจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในออกมาเป็นเอกสาร รวมทั้งวิธีการบันทึกการตรวจสอบ เพื่อให้ทีมสามารถแบ่งปันประสบการณ์ เน้นให้เห็นผลการตรวจสอบที่พบร่วมกัน และเรียนรู้จากการทำงานร่วมกัน
ดิฉันรู้สึกพึงพอใจกับการที่เราสามารถใช้งาน TeamMate ได้หลายแบบ ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนจบ สอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนดของ J-SOX และการที่ TeamMate มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับงานได้หลากหลายรูปแบบ
มิเชล บารอน รองประธาน / ประธานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ) ของนิสสัน 
Download the Nissan TeamMate+ Audit Case Study
จากเรื่องราวตรงนี้ เราสามารถเรียนรู้ ความท้าทายในปัญหาต่างๆของนิสสันและได้เรียนรู้ว่า TeamMate+ ได้ช่วย แผนกตรวจสอบภายในได้อย่างไร
สำหรับผู้ตรวจสอบที่มีความท้าทายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบในขณะที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ TeamMate นำเสนอโซลูชันจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมบริการระดับมืออาชีพระดับพรีเมียมแก่ผู้ตรวจสอบทั่วโลกและในทุกอุตสาหกรรม
โซลูชั่น
TeamMate + Audit
การจัดการการตรวจสอบ
ซอฟต์แวร์การจัดการการตรวจสอบชั้นนำระดับโลก เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับหน่วยงานตรวจสอบทุกขนาดองค์กร
Back To Top