มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบในอนาคต

เนื่องจากเป็นค่านิยมหลักของ Wolters Kluwer ทาง TeamMate เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานานถึง 25 ปีและยังคงใช้หลักการนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้านี้ จะอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มอุตสาหกรรมแบบระบบนิเวศน์ของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความสามารถ ความเสี่ยงแบบบูรณาการ และการหยุดชะงักของการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานของคุณให้รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือการดูแนวโน้มในอนาคต โดย TeamMate จะช่วยสร้างวิวัฒนาการการตรวจสอบชั้นนําในองค์กรของคุณ

การตรวจสอบด้วยวิธีการของคุณ - ง่ายต่อการใช้งานและการ Implement

คุณสามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกกระบวนการตรวจสอบที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ – คุณสามารถปรับ TeamMate ให้เข้ากับหน่วยงานของคุณ – คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

การรักษาความเป็นอิสระ พร้อมกับการปรับปรุงการแชร์ข้อมูล ในระบบนิเวศน์แบบเปิด

การบูรณาการข้อมูลจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่รวบรวมจากกระบวนการตรวจสอบเข้าไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัย เพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน 

เครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในทุกกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการทำรายงาน ในการตรวจสอบทั้งหมด เพื่อกํากับดูแลความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นและเผยให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่ตรวจไม่พบก่อนหน้านี้ 

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

การตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละแผนกทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้งานระบบคลาวด์หรือ on-premise

ความต้องการทางเทคนิคและระบบความปลอดภัยสามารถถูกกำหนดโดยองค์กรของคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งาน TeamMate+ บนเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเราก็ได้

ติดต่อเรา
กรุณาติดต่อสำนักงานของ Wolters Kluwer TeamMate ประจำแต่ละภูมิภาค เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการข้อมูลซอฟต์แวร์การตรวจสอบ การควบคุมและการวิเคราะห์ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายซอฟต์แวร์ ทั้งนี้ TeamMate สามารถนำเสนอโซลูชันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด เพราะเรามีสำนักงานและพนักงานอยู่ทั่วโลก
Back To Top