มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบในอนาคต

เนื่องจากเป็นค่านิยมหลักของ Wolters Kluwer ทาง TeamMate จึงใช้วิธีการที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานานถึง 25 ปีและยังคงดำเนินการต่อไป การให้ความสำคัญกับลูกค้านี้อยู่บนพื้นฐานแนวโน้มอุตสาหกรรมในระบบนิเวศข้อมูล เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถ การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความสามารถ ความเสี่ยงแบบบูรณาการ และการหยุดชะงักของการตรวจสอบ ไม่ว่าแผนกของคุณจะต้องการการตรวจสอบที่คล่องตัว การตรวจติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือแนวโน้มในอนาคต TeamMate ก็เป็นผู้นำในวิวัฒนาการด้านการตรวจสอบ

ตรวจสอบวิธีการของคุณ

กำหนดวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และทั่วถึงที่ตรงกับกระบวนการของคุณ – ปรับ TeamMate ให้เข้ากับแผนกของคุณ – เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

รักษาความเป็นอิสระในขณะที่ปรับปรุงการแชร์ข้อมูล

บูรณาการข้อมูลจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่แต่งต่างกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัยในกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน 

เครื่องมือวิเคราะห์ที่บูรณาการ

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในทุกกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการรายงาน และสําหรับการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อกํากับดูแลความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นและเผยให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่ตรวจไม่พบก่อนหน้านี้ 

ส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกกลับไปยังองค์กร

ตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้นในขณะที่ปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับธุรกิจเพื่อให้แต่ละแผนกมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและแจ้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

ระบบคลาวด์หรือในองค์กร คุณเป็นผู้ตัดสินใจ

ข้อกําหนดทางเทคนิคและความปลอดภัยถูกกำหนดโดยองค์กรและอยู่นอกเหนือการควบคุมของคุณ TeamMate+ สามารถปรับใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ในสถานที่ของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเรา 

Contact Us