มุ่งเน้นในเรื่องการตรวจสอบในอนาคต

เนื่องจากเป็นค่านิยมหลักของ Wolters Kluwer ทาง TeamMate เน้นความต้องการของลูกค้าเป็นหลักสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นเวลานานถึง 25 ปีและยังคงใช้หลักการนี้ต่อไปในอนาคต ซึ่งการให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้านี้ จะอยู่บนพื้นฐานของแนวโน้มอุตสาหกรรมแบบระบบนิเวศน์ของข้อมูล การใช้เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน การเปลี่ยนภูมิทัศน์ด้านความสามารถ ความเสี่ยงแบบบูรณาการ และการหยุดชะงักของการตรวจสอบ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานของคุณให้รองรับข้อมูลขนาดใหญ่ การตรวจติดตามความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง หรือการดูแนวโน้มในอนาคต โดย TeamMate จะช่วยสร้างวิวัฒนาการการตรวจสอบชั้นนําในองค์กรของคุณ

การตรวจสอบด้วยวิธีการของคุณ - ง่ายต่อการใช้งานและการ Implement

คุณสามารถกำหนดวิธีการตรวจสอบที่สอดคล้องกัน มีความชัดเจน และครอบคลุมทุกกระบวนการตรวจสอบที่ตรงกับกระบวนการทำงานของคุณ – คุณสามารถปรับ TeamMate ให้เข้ากับหน่วยงานของคุณ – คุณสามารถเริ่มต้นการทำงานได้อย่างรวดเร็ว 

การรักษาความเป็นอิสระ พร้อมกับการปรับปรุงการแชร์ข้อมูล ในระบบนิเวศน์แบบเปิด

การบูรณาการข้อมูลจากระบบและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่รวบรวมจากกระบวนการตรวจสอบเข้าไว้ด้วยกันอย่างปลอดภัย เพื่อให้เห็นภาพองค์กรที่ครบถ้วน 

เครื่องมือวิเคราะห์แบบบูรณาการ

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ในทุกกระบวนการตรวจสอบ ตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงไปจนถึงการทำรายงาน ในการตรวจสอบทั้งหมด เพื่อกํากับดูแลความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้นและเผยให้เห็นปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่ตรวจไม่พบก่อนหน้านี้ 

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

การตัดสินใจทางเทคนิคที่ดีขึ้น พร้อมกับการปรับปรุงการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อให้แต่ละแผนกทำงานร่วมกัน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร และสนับสนุนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

คุณเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้งานระบบคลาวด์หรือ on-premise

ความต้องการทางเทคนิคและระบบความปลอดภัยสามารถถูกกำหนดโดยองค์กรของคุณ โดยคุณสามารถเลือกได้ว่าจะใช้งาน TeamMate+ บนเซิร์ฟเวอร์ในเครือข่ายของคุณหรือจัดเก็บบนสภาพแวดล้อม TeamCloud ของเราก็ได้

ติดต่อเรา

Missing the form below?

To see the form, you will need to change your cookie settings. Click the button below to update your preferences to accept all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Back To Top