ชุดโปรแกรมโซลูชัน OneSumX FRR มีแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับคุณในเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการจัดทำรายงานตามกฎหมายทั้งหมด โดยรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ประหยัดเวลา วิเคราะห์ได้ดีขึ้น ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากตามระดับ และสงวนการติดตามการใช้งานข้อมูล แพลตฟอร์มนี้รวมข้อมูลจากระบบภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกหลากหลายระบบ รวมทั้งสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านตลาด เครดิต และสภาพคล่อง อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการที่ดีที่สุดของเราช่วยให้เข้าถึงบริการ Regulatory Update Service (RUS) ที่เป็นเอกลักษณ์ และสนับสนุนความพยายามของคุณในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น Basel IV และ CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ) และอื่น ๆ

OneSumX for Finance, Risk, Regulatory Reporting

วิธีที่ได้รับความไว้วางใจและมีประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาข้อมูลที่บริหารจัดการแบบแยกส่วนกัน เทคโนโลยีและโมเดลข้อมูลที่ซ้อนทับกัน โดยใช้แนวทางแบบบูรณาการทั่วทั้งหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ชุดโซลูชันของเราช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่โครงสร้างองค์กรที่ครอบคลุมและเน้นความร่วมมือ ซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการเงิน การรายงานความเสี่ยง และการรายงานตามกฎระเบียบเป็นหลัก โซลูชันนี้มีความสามารถในปรับขนาดที่จำเป็นสำหรับการประมวลผลข้อมูลปริมาณมหาศาลตามที่ระบบกฎหมายใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกำหนด ซึ่งจะคอยติดตามและบันทึกความเป็นไปของข้อมูลในแต่ละขั้นตอนของวงจรชีวิตของข้อมูลอย่างละเอียด

Back To Top