ชุดโปรแกรมโซลูชัน OneSumX FRR มีแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับคุณในเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการจัดทำรายงานตามกฎหมายทั้งหมด โดยรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ประหยัดเวลา วิเคราะห์ได้ดีขึ้น ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากตามระดับ และสงวนการติดตามการใช้งานข้อมูล แพลตฟอร์มนี้รวมข้อมูลจากระบบภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกหลากหลายระบบ รวมทั้งสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านตลาด เครดิต และสภาพคล่อง อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการที่ดีที่สุดของเราช่วยให้เข้าถึงบริการ Regulatory Update Service (RUS) ที่เป็นเอกลักษณ์ และสนับสนุนความพยายามของคุณในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น Basel IV และ CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ) และอื่น ๆ
Back To Top