ชุดโปรแกรมโซลูชัน OneSumX FRR มีแบบเอกสารสำเร็จรูปสำหรับคุณในเพื่อดำเนินการตามข้อกำหนดด้านการเงิน การจัดการความเสี่ยง และการจัดทำรายงานตามกฎหมายทั้งหมด โดยรวมทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ประหยัดเวลา วิเคราะห์ได้ดีขึ้น ประมวลผลข้อมูลปริมาณมากตามระดับ และสงวนการติดตามการใช้งานข้อมูล แพลตฟอร์มนี้รวมข้อมูลจากระบบภายในและแหล่งข้อมูลภายนอกหลากหลายระบบ รวมทั้งสามารถใช้เพื่อวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้านตลาด เครดิต และสภาพคล่อง อีกทั้งยังสามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้วย กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการที่ดีที่สุดของเราช่วยให้เข้าถึงบริการ Regulatory Update Service (RUS) ที่เป็นเอกลักษณ์ และสนับสนุนความพยายามของคุณในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่าง ๆ เช่น Basel IV และ CRDV, IFRS9, AnaCredit, MAS610, CECL, Corep, Finrep, Granular Data Repository (GDR ) และอื่น ๆ

laptop-checks
Ensures compliance

Save time and resources by enabling future-proofed end-to-end regulatory compliance to deadline.
search growth value center arrow magnifying glass icon
Improves insight and analysis

Flexible and sophisticated reporting functionality gives you the ability to connect critical data across your enterprise.
digital laptop gathering documents icon
Provides scalability

Process large volumes of data required by data-driven regulatory regimes and explore the multi-country regulatory reporting offering available.
secure cloud data privacy safe protecting icon
Preserves data lineage

Enhance data analytics and transparency by preserving data lineage at each functional stage.
Back To Top