เครื่องมือการวิเคราะห์ขสําหรับผู้ตรวจสอบทุกคน และสําหรับทุกการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอนการตรวจสอบของคุณ นับตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการทดสอบ รวมถึงการทำรายงาน การให้ความเชื่อมั่นและความเข้าใจเชิงลึกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการดําเนินงานในโลกที่ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบไฟล์และแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

การนําเข้าและปรับข้อมูลให้เป็นปกติเพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ 

การสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากการใช้ข้อมูลสนับสนุน

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และมอบความเชื่อมั่นให้กับองค์กรของคุณมากขึ้น    

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

คุณจะมีความมั่นใจในผลการค้นพบของคุณมากขึ้น เพราะเป็นการทดสอบเทียบกับชุดข้อมูลทั้งหมดและในทุกการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถค้นพบและลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น  

ดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ

TeamMate Analytics จะถูกดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภายในเครือข่ายขององค์กรของคุณ โดยทำงานผ่านโปรแกรม MS Excel

ติดต่อเรา

Back To Top