เครื่องมือวิเคราะห์สําหรับผู้ตรวจสอบทุกคน สําหรับทุกการตรวจสอบ

เริ่มใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้ตลอดทุกเวิร์คโฟลว์การตรวจสอบของคุณ นับตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการทดสอบและการรายงาน มอบการประกันและความเข้าใจเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับองค์กรในการดําเนินงานในโลกที่ความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

วิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบไฟล์และแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

นําเข้าและปรับข้อมูลให้ปกติเพื่อทําการวิเคราะห์อย่างแม่นยำ 

วิธีการที่มีข้อมูลสนับสนุนสําหรับความเข้าใจเชิงลึกยิ่งขึ้น

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และมอบการรับประกันต่อองค์กรของคุณมากขึ้น  

ส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกกลับไปยังองค์กร

มั่นใจในผลการค้นพบของคุณมากขึ้น การทดสอบเทียบกับชุดข้อมูลทั้งหมดและทุกการตรวจสอบหมายความว่า คุณจะสามารถค้นพบและลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น 

ดาวน์โหลดและเรียกใช้งานในสภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ

TeamMate Analytics จะถูกดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภายในองค์กร โดยทำงานภายในโปรแกรม Excel  
ติดต่อ