เครื่องมือการวิเคราะห์ขสําหรับผู้ตรวจสอบทุกคน และสําหรับทุกการตรวจสอบ

คุณสามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอนการตรวจสอบของคุณ นับตั้งแต่การวางแผนไปจนถึงการทดสอบ รวมถึงการทำรายงาน การให้ความเชื่อมั่นและความเข้าใจเชิงลึกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรในการดําเนินงานในโลกที่ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากรูปแบบไฟล์และแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน

การนําเข้าและปรับข้อมูลให้เป็นปกติเพื่อทําการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างแม่นยำ 

การสร้างความเข้าใจเชิงลึกจากการใช้ข้อมูลสนับสนุน

การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยเปิดเผยความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และมอบความเชื่อมั่นให้กับองค์กรของคุณมากขึ้น    

การส่งมอบความเข้าใจเชิงลึกให้กับองค์กร

คุณจะมีความมั่นใจในผลการค้นพบของคุณมากขึ้น เพราะเป็นการทดสอบเทียบกับชุดข้อมูลทั้งหมดและในทุกการตรวจสอบ ซึ่งหมายความว่า คุณจะสามารถค้นพบและลดความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น  

ดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภายใต้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรของคุณ

TeamMate Analytics จะถูกดาวน์โหลดและเรียกใช้งานภายในเครือข่ายขององค์กรของคุณ โดยทำงานผ่านโปรแกรม MS Excel    
ติดต่อเรา

Missing the form below?

To see the form, you will need to change your cookie settings. Click the button below to update your preferences to accept all cookies. For more information, please review our Privacy & Cookie Notice.

Back To Top