Prin accesarea și utilizarea acestui site și a oricăror pagini web situate în cadrul www.wolterskluwer.com (colectiv, “site-ul”), acceptați următorii termeni și condiții (“Termeni”), fără limitare sau calificare. Dacă nu acceptați acești termeni, trebuie să întrerupeți toate utilizările site-ului.

Dreptul de proprietate și legăturile terțe

Cu excepția cazului în care se specifică altfel, tot conținutul furnizat pe acest site, inclusiv, dar fără să se limiteze la textul și imaginile conținute în prezentul document și aranjamentul lor, ce sunt deținute sau licențiate de către Wolters Kluwer N.V. și/sau filialele sale (denumite în mod colectiv „Wolters Kluwer” sau „us”). Puteți utiliza conținutul numai în scop informativ, necomercial. Informațiile furnizate pe acest site sunt doar cu scop informativ și nu creează o relație de afaceri sau servicii profesionale între dvs. și Wolters Kluwer. Nu puteți copia, reproduce, publica, distribui, modifica sau crea lucrări derivate din vânzări sau exploatare în orice mod în care conținutul este furnizat pe acest site. Este interzisă rebutarea ecranului/paginii web, accesarea cu crawlere, extragerea sau colectarea conținutului de pe site. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres sunt rezervate.

Link-urile de pe acest site pot duce la servicii sau site-uri care nu sunt operate de Wolters Kluwer. Nu se face nicio judecată sau garanție cu privire la alte servicii sau site-uri și Wolters Kluwer nu își asumă nicio responsabilitate pentru astfel de site-uri sau servicii. Un link către un alt site sau serviciu nu este o aprobare a site-ului sau serviciului respectiv. Orice utilizare pe care o faceți a informațiilor furnizate pe acest site sau orice site sau serviciu legat de acest site este pe propriul risc. Notificarea noastră privind modulele cookie și confidențialitatea  nu se aplică niciunei colectări și prelucrări a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe sau prin intermediul altor site-uri.

Notificare privind confidențialitatea și modulele cookie

Wolters Kluwer colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului în conformitate cu notificarea privind confidențialitatea și modulele cookie.

Feedback și observații

Cu excepția cazului în care se specifică altfel în prezentul document, orice informații transmise de dvs. prin intermediul acestui site vor fi considerate neconfidențiale și neprotejate. Declarați că aveți dreptul legal de a transmite astfel de informații și sunteți de acord că nu veți prezenta nicio informație decât dacă aveți dreptul legal de a face acest lucru și întotdeauna într-un mod care nu ar putea afecta interesele sau reputația noastră de afaceri (Inclusiv că nu veți prezenta nicio informație pentru a defăima sau discredita Wolters Kluwer, sau pentru a hărțui, intimida sau discrimina în mod ilegal personalul sau părțile terțe; sau pentru a face declarații false sau înșelătoare).

Prin prezenta îi atribuiți lui Wolters Kluwer drepturile, titlurile și interesele din întreaga lume, în mod non-exclusiv, perpetuu, irevocabil, fără redevențe, transferabil și sublicențiat, să utilizeze și să încorporeze în site (sau pentru orice altă utilizare) orice sugestie, solicitare de îmbunătățire, recomandare, corecție sau alt feedback furnizat de dvs. cu privire la site. Nu vom fi obligați să vă acordăm credit pentru un astfel de feedback sau să avem un astfel de feedback cu încredere.

Orice idei dezvăluite Wolters Kluwer în afara unei relații de afaceri confidențiale preexistente și documentate nu sunt confidențiale și Wolters Kluwer poate, prin urmare, să dezvolte, să utilizeze și să dezvăluie liber sau să publice idei similare fără a vă compensa sau să pună pe seama dvs. Prin trimiterea unei idei sau a unei alte observații detaliate către Wolters Kluwer prin intermediul acestui site, sunteți de acord să respectați acești termeni.

Exonerare de răspundere

Acest site și conținutul său sunt furnizate “CA ATARE” și Wolters Kluwer nu face nici o afirmație sau garanție de orice fel cu privire la acest site sau orice site sau serviciu accesibil prin intermediul acestui site. Wolters Kluwer declină în mod expres toate garanțiile exprese și implicite, inclusiv, dar fără a se limita la garanțiile implicite de comercializare, potrivite pentru un anumit scop, titlu, și neîncălcare. În niciun caz Wolters Kluwer sau ofițerii, directorii, angajații, reprezentanții sau furnizorii de servicii terți nu vor fi răspunzători în fața niciunei părți pentru nicio parte, directă, indirectă, incidentală, specială, exemplară; daune de consecință sau de altă natură (inclusiv, dar fără a se limita la, profituri pierdute, întreruperea activității, pierderea programelor sau a datelor), fără a ține seama de forma de acțiune și indiferent dacă sunt în contract, delict, neglijență, răspundere strictă sau altfel, care rezultă din sau în legătură cu acest site, orice conținut de pe sau accesat prin intermediul acestui site sau orice serviciu legat de, sau orice copiere, afișare sau utilizare a acestuia. Limitările de aici se vor aplica chiar dacă o cale de atac nu își îndeplinește scopul esențial. Această dispoziție nu este menită să excludă răspunderea pe care nu o putem exclude în temeiul legislației aplicabile.

Orice informații conținute în aceste pagini sunt furnizate numai în scopuri informaționale generale și nu trebuie interpretate ca sfaturi legale, contabile, fiscale sau de altă natură profesională. Trebuie să vă adresați direct unui profesionist dacă este necesară asistența juridică, contabilă, fiscală sau de alt tip. Alegerea legislației și a jurisdicției

Sunteți de acord că acești termeni și orice acțiune sau procedură legală referitoare la acest site vor fi guvernate de legile din Țările de Jos fără a produce efect oricărei legi sau prevederi legale care ar necesita sau permite aplicarea legilor altei jurisdicții. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu acești termeni sau orice obligații contractuale sau necontractuale legate de acești termeni va fi soluționat exclusiv de instanța competentă din Amsterdam, Țările de Jos.

Sunteți responsabil pentru respectarea legilor jurisdicției din care accesați acest site și sunteți de acord că nu veți accesa sau utiliza informațiile de pe acest site, încălcând astfel de legi.

În cazul în care o parte din acești termeni este nevalidă sau inaplicabilă în orice jurisdicție, atunci (i) în acea jurisdicție va fi reinterpretată la efectul maxim permis de lege pentru a-și realiza intenția cât mai aproape posibil, și restul acestor termeni vor rămâne în vigoare și efect deplin, și (ii) în orice altă jurisdicție, toți acești termeni vor rămâne în vigoare și efect deplin.

Modificarea site-ului și a termenilor

Putem, la discreția noastră absolută și fără nici o răspundere, modificarea, suspendarea sau întreruperea oricărui aspect al site-ului, temporar sau permanent, în orice moment și fără notificare prealabilă. De asemenea, putem modifica acești termeni fără notificare. Utilizatorii site-ului sunt sfătuiți să citească periodic termenii pentru posibile modificări. Continuând să utilizați acest site după ce au fost făcute modificări la acești termeni, acceptați modificările aduse acestor termeni.

În cazul în care se depun solicitări de aplicare a legii

Solicitările de aplicare a legii pot fi transmise prin e-mail la adresa: [email protected]

Primirea corespondenței prin acest mijloc este numai în scop de interes și nu renunță la nicio obiecție, inclusiv lipsa competenței sau a serviciului adecvat. Entitățile guvernamentale care nu depun cereri legale prin intermediul cutiilor poștale de aplicare a legii de mai sus ar trebui să se aștepte la timpi de răspuns mai mari.

Ultima actualizare: 9 aprilie 2021

 

Back To Top