Consultanță fiscală prin Q&A


În timp ce fiecare companie depune toate eforturile spre a oferi o imagine detaliată, informativă asupra afacerii, produselor și serviciilor, este imperios necesar un produs care să le ajute în stabilirea unor politici fiscale adaptate cerințelor de afaceri, dar și legislației aferente. Răspunsurile oferă siguranță și eficiență în gestionarea modificărilor legislative și a reglementărilor neclare.

Eliminarea riscurilor asociate


Pentru practicieni, aplicarea imediată a legislației devine o provocare. Căutarea soluțiilor juste care să acopere lipsa informațiilor și să prevină riscurile asociate poate fi consumatoare de timp și resurse. Informarea din surse sigure devine o prioritate.

Depășirea barierelor comerciale


Comerțul total intracomunitar și extracomunitar al României a depășit 100.000 mil. de euro în ultimul an calendaristic. Pe fondul dezvoltării relațiilor de comerț extern, nevoia de soluții fiscale certificate devine una extrem de importantă. Cunoașterea legislației reprezintă o provocare importantă în depășirea eventualelor bariere comerciale.

Expertul Wolters Kluwer


Cerasela Dragoș, consultant fiscal, are peste 20 de ani de experiență în consultanța fiscală și contabilă în firme precum Andersen, Ernst & Young si Baker Tilly, fiind Partenerul fondator al companiei Advanced Fiscal Consulting. Cerasela este consultant fiscal autorizat de Camera Consultanților Fiscali și a fost expert contabil autorizat CECCAR.
Consultanță fiscală online
Noul modul din Sintact.ro vine în sprijinul tău cu variante de întrebări și răspunsuri, în limba română și engleză,
care să te ajute în procesul de îmbunătățire a cunoștințelor. Corporate Fiscal Consulting Q&A este resursa online
pe care o folosești pentru rezolvarea corectă și rapidă a problemelor generate de legislația neclară.

În plus, Consultanță personalizată

Ai o întrebare pentru care nu găsești răspunsul potrivit în baza de date? Ne poți trimite speța ta și expertul nostru îți răspunde! În baza abonamentului anual, ne poți transmite 6 (șase) întrebări/an pe care le întâlnești în activitatea ta și expertul nostru îți răspunde gratuit în cel mult 72 de ore.

De acum nu mai trebuie să analizezi
zeci sau sute de legi, bloguri de fiscalitate sau să întrebi colegii și prietenii

Beneficiile tale

 • Peste 120 de întrebări și răspunsuri, în limba română și engleză;
 • Actualizare lunară cu noi întrebări și răspunsuri;
 • Răspunsuri structurate, ușor de parcurs și soluții detaliate;
 • Documentare suplimentară prin acces la legislație, jurisprudență relevantă și doctrină;
 • Funcționalități de identificare rapidă a soluțiilor potrivite;

Exemple de soluții fiscale

Acum poți consulta răspunsuri avizate din practica de consultantul fiscal, cum ar fi: tratamentul fiscal al investițiilor în curs sistate, cum taxăm câștigul de capital sau dividendele, care este răspunderea vizavi de recuperarea documentelor contabile distruse sau sustrase, dar și multe spețe referitoare la TVA.

Instrument de lucru online

În contextul unui mediu economic în continuă schimbare, al unui mediu fiscal românesc care se adaptează schimbărilor fiscal legislative impuse de Uniunea Europeană, dar și cerințelor mediului de afaceri sau strategiilor fiscale și economice dictate de mediul politic, avem nevoie de răspunsuri la unele probleme complexe, răspunsuri care să diminueze cât mai mult riscurile fiscale. Pentru a economisi timp și pentru a crește eficacitatea, consultanța fiscală de specialitate este acum la îndemâna ta!

Consultanța fiscală de specialitate

 • Ai acces imediat la cele mai relevante răspunsuri și soluții
 • Optimizezi timpul dedicat informării și căutării
 • Ai siguranța soluției certificată de profesioniști
 • Reduci riscurile provenite din nesiguranță și neclaritate
 • Ai la îndemână mereu un instrument de consultanță fiscală actualizat
Ai siguranța că răspunsul găsit este conform legislației în vigoare
și este oferit de un specialist cu o vastă experiență în domeniu

Pe cine ajută

 • Persoane fizice străine din managementul companiilor cu activitate în România
 • Persoane juridice străine cu activitate economică în România
 • Reprezentanți companii românești cu activitate de export intra sau extra comunitar
 • Contabili, Manageri, Directori Financiari, Antreprenori

Vezi cele mai relevante spețe din fiscalitate

Titlu

Tratament fiscal investiții în curs abandonate

Întrebare
Care este tratamentul fiscal al investițiilor în curs abandonate și a căror elemente rezultate în urma casării au fost valorificate prin vânzare sau prin folosirea în activitatea curentă a societății?

Citește mai mult…

Titlu
Ajustarea TVA în cazul faliment beneficiar

Întrebare
Societatea noastră, A, a emis facturi de prestări servicii de consultanță către beneficiarul B. Facturile nu au fost încasate în perioada de cei 3 ani de prescriere comercială, cu toate eforturile noastre de a recupera creanța, perioadă în care beneficiarul serviciilor (B) a intrat în insolvență. Am depus o cerere de înscriere la masa credală, dar sumele respective nu au fost încasate până în prezent. S-a solicitat la Registrul Comerțului o fișă de informații din care reiese că B a fost radiată în august 2017. Nu s-au constituit provizioane pentru sumele respective, TVA s-a colectat, iar aceste sume se regăsesc în contul Clienți, respectiv 411. Menționăm că suntem plătitori de impozit pe profit.

Care este procedura de recuperare TVA și cum se înregistrează scoaterea din evidența contabilă a acestor sume și ce documente trebuie întocmite conform legislației la 31.12.2019?

Citește mai mult…

Titlu
Tratament fiscal câștig capital persoane fizice nerezidente

Întrebare
Care este tratamentul fiscal aplicabil câștigului din vânzarea de acțiuni deținute la diverse entități din România de către persoane fizice nerezidente? Ce obligații declarative au acestea?

Citește mai mult…

Titlu
Tipuri de contabilitate clădiri

Întrebare
Care sunt tipurile de operațiuni imobiliare și cum se reflectă acestea în situațiile financiare?

Citește mai mult…

Titlu
Înregistrarea fiscală a persoanelor străine în România

Întrebare
Persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România trebuie să se înregistreze fiscal?

Citește mai mult…

Titlu
Tratament fiscal impozit pe venit nerezidenți

Întrebare
Care este tratamentul fiscal din punctul de vedere al impozitului pe veniturile nerezidenților aplicabil facturii de dobândă și comision emise de firma de factoring din Italia?

Citește mai mult…

Titlu
Impozit dividende încasate de la o persoană juridică din UE

Întrebare
Societatea noastră este parte dintr-un grup, având o subsidiară deschisă în Germania. Societatea din România obține venituri din dividende de la subsidiara din Germania, ambele companii fiind plătitoare de impozit pe profit. Sunt aceste venituri impozabile la calculul rezultatului fiscal efectuat de societatea din România? Menționăm că România are încheiată convenție de evitare a dublei impuneri cu Germania și că societatea deține 50% din capitalul social al societății germane de 2 ani neîntrerupți.

Citește mai mult…

Titlu
Deducerea cheltuielilor de formare profesională angajați

Întrebare
Compania noastră pregătește la începutul fiecărui an un plan de formare și pregătire profesională a angajaților, ca rezultat al procesului de evaluare a acestora. În ce măsură aceste cheltuielile sunt deductibile la calculul impozitului pe profit? Sunt considerate programele de formare profesională ale angajaților avantaje în natură și impozitate ca atare?

Citește mai mult…

Titlu
TVA la achiziții creanțe neperformante

Întrebare
O entitate care cumpără creanțe, asumându-și riscul neincasării acestora, la un preț inferior valorii nominale a creanțelor, fără să perceapă un comision de recuperare a creanțelor de la cedent, se consideră că efectuează o prestare de servicii de recuperare creanțe în beneficiul cedentului și în sfera de aplicare a TVA? Menționăm că entitatea este înregistrată în scopuri de TVA.

Citește mai mult…

Titlu
TVA pentru bunuri puse la dispoziție gratuit

Întrebare
Societatea noastră pune gratuit bunuri la dispoziția unei alte societăți, B, angajată pentru prestarea de servicii în beneficiul exclusiv al nostru. Aceasta operațiune intră în sfera de aplicare a TVA? Menționăm că ambele societăți sunt înregistrate în scopuri de TVA.

Citește mai mult…

Titlu
Impozit pentru profitul reinvestit

Întrebare
Scutirea de impozit pe profitul reinvestit se aplică la o societate care în anul 2018 reinvestește profitul în producerea sau achiziția de programe informatice?

Citește mai mult…

Titlu
Reconstituire documente contabile distruse sau furate

Întrebare
În cazul în care se constată lipăa documente justificative, de exemplu distrugerea într-un incendiu a acestora, care este procedura de recuperare? Cine este responsabil și răspunde potrivit legislației și care sunt sancțiunile în cazul nerecuperării/reconstituirii acestor documente lipsă?

Citește mai mult…

Titlu
Detașarea și delegarea angajatului

Întrebare
Care este diferența dintre delegare și detașare pe teritoriul României? Ce condiții trebuie îndeplinite în ambele situații?

Citește mai mult…

Titlu
Provizioane pentru puncte bonus acordate clienților

Întrebare
O societate, înregistrată fiscal și în scopuri de TVA în România, plătitoare de impozit pe profit are ca obiect de activitate vânzarea de produse agricole, producție proprie. Pentru stimularea vânzărilor, în luna decembrie 2019 implementează un sistem de recompensare a clienților prin puncte bonus, respectiv la o a doua achiziție a bunurilor clientul primește din partea societății o recompensă. Recompensa poate să fie o reducere a facturii sau o suplimentare cantitativă de bunuri din categoria celor cumpărate, acordate cu titlu gratuit.

Care este tratamentul fiscal și contabil pentru punctele bonus acordate la sfârșitul exercițiului financiar 2019 către clienți, decontabile în anul următor, respectiv 2020?

Citește mai mult…

Titlu
Taxe pentru clădiri neevaluate

Întrebare
Societatea deține o clădire a cărei valoare nu a mai fost evaluată de aproximativ 5 ani. Care este cota de impozitare?

Citește mai mult…

Titlu
Taxe pentru închiriere locuință de serviciu

Întrebare
Suntem o societate care lucrează în domeniul construcțiilor și care dorește să închirieze mai multe apartamente pe care să le ofere spre folosință angajaților. În contractul de închiriere, părțile sunt proprietarul și societatea, dar se specifică la obiectul contractului că locuința este închiriată pentru a folosi ca locuință de serviciu angajaților nominalizați în contract. Vor fi costurile acestor apartamente închiriate considerate avantaj în natură pentru angajați?

Citește mai mult…

Titlu
Prescripția dividendelor repartizate

Întrebare
În cazul în care societatea, din lipsă de disponibilități, nu plătește dividende aprobate de AGA și repartizate în urmă cu 3 ani și nici nu le confirmă, ca parte din procesul de inventariere patrimonială, anual pot fi acestea înregistrate în alte venituri operaționale, ca prescrise? Care este tratamentul fiscal?

Citește mai mult…

Obține maximum din documentarea juridică!


Alege Sintact.ro


Ești la curent cu modificările legislative, iei deciziile corecte și elimini riscurile ce apar în activitatea curentă, folosind soluțiile noastre dedicate profesioniștilor din domeniul juridic.

Vreau demo
Back To Top