LEX Navigator
LEX Navigator Postępowanie Karne

Praktyczny przewodnik po procedurach uregulowanych przepisami Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego skarbowego oraz procedurach karnych z ustaw szczególnych. Pomocny w unikaniu błędów w postępowaniu sądowym.

Dzięki procedurom można dotrzeć do wzorów, komentarzy, linii orzeczniczych, orzecznictwa i innych kategorii dokumentów.

Interaktywne schematy procedur znajdujące się w programie, prezentują:

Zawartość LEX Navigator Postępowanie Karne:

  • Schematy procedur.
  • Praktyczne wskazówki.
  • Akty prawne z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.
  • Komentarze (w tym komentarz aktualizowany do KPK).
  • Monografie.
  • Orzecznictwo.
  • Tezy z piśmiennictwa prawniczego.
  • Glosy.
  • Wzory dokumentów.
  • Linie orzecznicze.
Eksperci LEX Navigator Postępowanie Karne

ORCID 0000-0002-7427-1474

Doktor habilitowany, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

ORCID 0000-0002-5097-6170

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

ORCID 0000-0002-2132-2645

Doktor, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doktor, pracownik naukowy Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego.
Doktor, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego.
Pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, adwokat.
Ryszard Andrzej Stefański
Profesor, doktor habilitowany Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego.
Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.
Profesor doktor habilitowany, Sędzia SN w stanie spoczynku, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.
Profesor doktor habilitowany, Prezes Izby Karnej SN w latach 1999-2016.
Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.
LEX Navigator
Dowiedz się więcej o możliwościach korzystania z programu
Back To Top