Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego, adwokat.

Specjalista z zakresu prawa karnego międzynarodowego i postępowania karnego, autor i współautor licznych publikacji z tego zakresu.


Back To Top