Profesor doktor habilitowany, Sędzia SN w stanie spoczynku, specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń.

W latach 2004–2006 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego, w ramach której przewodniczył zespołowi ds. postępowania karnego.

Autor ponad 250 prac, m.in. artykułów i glos z zakresu prawa karnego skarbowego, komentarzy do kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa dewizowego. Jest też współautorem podręcznika Polskie postępowanie karne.


Back To Top