Doktor, pracownik naukowy Katedry Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego.

Autor i współautor publikacji z zakresu prawa karnego, kryminologii oraz prawa dyscyplinarnego.


Back To Top