Profesor, doktor habilitowany Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. 

Były zastępca Prokuratora Generalnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Specjalista z zakresu postępowania karnego, prawa karnego materialnego i zagadnień prawnych ruchu drogowego.

Autor i współautor komentarzy do kodeksu postępowania karnego, prawa o ruchu drogowym, wykroczeń drogowych, autor licznych glos i publikacji w czasopismach naukowych.


Back To Top