ORCID 0000-0002-5097-6170

Profesor nadzwyczajny doktor habilitowany Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu. 

Prowadzi wykłady i szkolenia dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów powyższych grup zawodowych.


Back To Top