Profesor doktor habilitowany, Prezes Izby Karnej SN w latach 1999-2016.

Specjalista z zakresu postępowania karnego i prawa karnego materialnego, współautor komentarza do kodeksu postępowania karnego, autor licznych glos do orzeczeń SN, publikacji w czasopismach naukowych oraz recenzji.


Back To Top