Profesor doktor habilitowany, kierownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

Specjalista z zakresu postępowania karnego, karnoskarbowego oraz prawa karnego gospodarczego.

Autor i współautor licznych monografii, glos i innych publikacji z zakresu postępowania karnego i przestępstw gospodarczych.


Back To Top