ORCID 0000-0002-7427-1474

Doktor habilitowany, pracownik naukowy w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Autor opinii i ekspertyz dla Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sejmu. Autor publikacji z zakresu prawa karnego procesowego oraz materialnego.


Back To Top