ÚVOD

Společnost Wolters Kluwer N.V. spolu se svými přidruženými společnostmi (souhrnně „Wolters Kluwer“, „my“, „nás“ nebo „naše“) vás chce informovat o způsobech, kterými zpracovává vaše osobní údaje. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie vysvětlujeme, které osobní údaje shromažďujeme, používáme a předáváme. Toto je naše globální Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie. Pokud jste uživatele se sídlem v Kalifornii, Quebecu nebo Kanadě, konkrétní informace pro vaši lokalitu naleznete níže.

Osobními údaji se rozumí libovolné údaje týkající se osoby, na jejichž základě lze danou osobu přímo nebo nepřímo identifikovat. Sem mohou patřit údaje, jako je jméno, kontaktní údaje, (online) identifikační údaje, online identifikátory nebo jiné vlastnosti, kterými je daná osoba charakterizována. 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie se vztahuje na případy, kdy navštívíte náš web, řešení nebo jiné služby, včetně akcí a komunikace prostřednictvím webového chatu, které odkazují na toto prohlášení nebo na něj obsahují odkaz (dále jen „služby“). Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie může být doplněno nebo nahrazeno dalšími vám poskytnutými prohlášeními nebo podmínkami týkajícími se ochrany osobních údajů. 

 • KDO JSME

  Wolters Kluwer je globální organizace, která se skládá z mnoha společností po celém světě. Naše firemní webové stránky obsahují informace o našem ředitelství, Wolters Kluwer N.V., a různých přidružených nebo dceřiných společnostech v závislosti na tom, které webové stránky navštívíte. Osobní údaje shromažďované společností Wolters Kluwer prostřednictvím našich firemních webových stránek nebo jí poskytnuté jsou spravovány společností Wolters Kluwer N.V., P. O. Box 1030, 2400 BA, Alphen aan den Rijn, Nizozemí, nebo za určitých okolností společně s některou z jejích přidružených nebo dceřiných společností. Například údaje související s používáním webových stránek zaměřených na konkrétní produkt mohou být využívány jak společností Wolters Kluwer N.V., tak danou přidruženou nebo dceřinou společností Wolters Kluwer nabízející příslušný produkt. Související zpracování osobních údajů probíhá na základě ujednání mezi společnými správci mezi společností Wolters Kluwer N.V. a jejími příslušnými přidruženými nebo dceřinými společnostmi. Na základě tohoto ujednání bude společnost Wolters Kluwer N.V. v souvislosti s osobními údaji vždy řešit jakékoli obavy nebo otázky subjektů údajů a/nebo jim bude umožňovat uplatňovat jejich práva na základě místních platných právních zákonů o ochraně osobních údajů. Některé webové stránky zaměřené na konkrétní produkt mohou obsahovat komunikační funkce, které jsou specifické pro danou přidruženou nebo dceřinou společnost Wolters Kluwer zodpovědnou za produkt související s touto webovou stránkou, jako jsou kontaktní formuláře a funkce webového chatu. Správce osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto komunikačních funkcí je strana, která v nich je uvedena.

  • Naším cílem je chránit osobní údaje našich zákazníků, uživatelů, zaměstnanců a dalších zainteresovaných stran a zároveň našim zákazníkům, zaměstnancům, investorům a veřejnosti pomáhat získávat větší vliv a činit správná rozhodnutí.
  • Pokud se na nás chcete obrátit s otázkami ohledně vašich osobních údajů, včetně otázek týkajících se totožnosti konkrétních správců údajů, kteří zpracovávají vaše osobní informace na základě těchto zásad ochrany osobních údajů, podívejte se níže do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ 
 • JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

  Typy osobních údajů, které shromažďujeme, závisí na našem vztahu s vámi a službách, jež vám poskytujeme. Za tímto účelem můžeme shromažďovat následující informace týkající se vaší osoby:

  • Jméno a kontaktní údaje, kam patří jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.
  • Údaje související s prací, například název pracovní pozice a další informace o zaměstnání nebo vzdělání.
  • Přihlašovací údaje k účtu, kam patří hesla a další bezpečnostní data pro ověření a zajištění přístupu.
  • Finanční údaje, kam patří bankovní účet nebo čísla kreditních a debetních karet pro účely zpracování plateb.
  • Údaje o používání, kam patří údaje o tom, jakým způsobem naše služby procházíte a které prvky našich služeb využíváte nejvíce. Rovněž sem spadají informace týkající se zboží anebo služeb, které si chcete objednat, seznam přání, preference, zájmy atd.
  • Údaje o počítači, zařízení a připojení, kam patří IP adresa, typ a verze prohlížeče a poloha, reklamní identifikátory, soubory cookie nebo sledovací identifikátory a související informace.
  • Zvukové nebo vizuální informace, kam patří například váš hlas nebo obraz zachycený na fotografiích, videích nebo zvukových nahrávkách, pokud se účastníte našich událostí nebo nám zanecháte zprávu.  
  • Jakékoli jiné informace sdílené z vaší strany na našich webech, v aplikacích nebo v jiných produktech a službách, včetně komunikace prostřednictvím webového chatu.

  Pokud je vám méně než 13 let, služby prosím nepoužívejte ani k nim nepřistupujte. Společnost Wolters Kluwer vědomě neshromažďuje ani neukládá údaje (jak je definováno v zákoně USA o ochraně osobních údajů dětí na internetu – Children’s Online Privacy Protection Act) osob mladších 13 let. Když se společnost Wolters Kluwer dozví, že byly ve službě nebo jejím prostřednictvím shromažďovány osobní údaje osob mladších 13 let, podnikne příslušné kroky k jejich vymazání.

 • JAK OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME
  My a externí poskytovatelé služeb můžeme osobní údaje získávat z následujících zdrojů:
  • Přímé interakce, například když se zaregistrujete do našich služeb, provedete nákup nebo s námi komunikujete, včetně prostřednictvím našich funkcí webového chatu.
  • Údaje od třetích stran, kam patří údaje na webech třetích stran, jiné údaje, které jste zveřejnili, nebo údaje poskytnuté externími zdroji, kam patří zejména státní úřady a prodejci údajů. 
  • Automatické metody sledování, kam patří automaticky shromažďované údaje týkající se vaší interakce s naším webem a službami pomocí různých technologií, jako jsou soubory cookie, webové protokoly a majáky a internetové štítky. 
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

  Osobní údaje se používají pro účely, pro které byly shromážděny, a mohou být dále používány pouze k zákonným a dalším oprávněným účelům. Pokud například využijete kontaktní formulář nebo funkce webového chatu na našem webu, použijeme vámi zadané údaje, abychom zareagovali na vaši žádost. Tyto údaje můžeme dále použít ke zvýšení kvality našeho procesu zákaznických služeb. 

  Zákonnost zpracování je jedním z hlavních principů týkajících se zpracování osobních údajů – využíváme následující právní důvody pro zpracování: 

  • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro přijetí opatření před uzavřením smlouvy, 
  • zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů – například ke zvýšení kvality našich produktů a služeb, 
  • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů; s vaším souhlasem. 

  V závislosti na vaší interakci s námi a našimi službami můžeme vaše osobní údaje použít k následujícím účelům: 

  • Řízení našeho vztahu mezi vámi a naší společností, například poskytování a správa vašeho přístupu k našim službám a jejich používání. toto zpracování je nezbytné k plnění smlouvy. 
  • Rozvoj a zlepšování našich nových i stávajících produktů a služeb, například abychom vás pozvali k účasti na průzkumech, abychom analyzovali návštěvnost našich webových stránek za účelem jejich zlepšování nebo abychom vám přizpůsobili obsah našich služeb. Toto zpracování je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. 
  • Marketing a reklama, například abychom zajistili segmentaci zákazníků a poskytli vám marketingové nebo propagační materiály, které by vás dle našeho mínění mohly zajímat. Toto zpracování je s vaším souhlasem nebo pro účely našich oprávněných zájmů. 
  • Nábor, například k vyhodnocení žadatelů o zaměstnání. toto zpracování představuje nezbytné kroky před uzavřením smlouvy nebo je s vaším souhlasem. 
  • Zpřístupnění online komunit, například prostřednictvím chatovacích místností, webových chatů, diskusních fór, vývěsek nebo nových skupin, které jsou vám k dispozici. Toto zpracování je nezbytné kvůli plnění smlouvy nebo pro účely našich oprávněných zájmů. Pamatujte, že veškeré informace zveřejněné v chatovacích místnostech, fórech, vývěskách a dalších online skupinách jsou veřejné. Při zveřejňování osobních údajů v těchto fórech proto buďte opatrní, protože tyto informace jsou k dispozici ostatním uživatelům. Nezveřejňujte na těchto veřejných fórech informace, které mohou být považovány za důvěrné nebo vyhrazené, nebo informace, které nemají být veřejně přístupné nebo které je zakázáno zveřejňovat.
  • Ostatní účely obecné obchodní podpory, kam patří zejména nákup, finanční a daňová správa, řízení rizika a souladu s normami a externí audit. toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléháme nebo která je jinak vyžadována podle platných zákonů na ochranu osobních údajů, nebo je pro naše oprávněné účely. 
 • PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby a podporovali naše podnikání, můžeme některé údaje předat interně nebo vybraným třetím stranám. Mohou také existovat některé zákonné nebo právní povinnosti, které podle našeho názoru v dobré víře zakládají naši povinnost předat vaše osobní údaje externím subjektům. Mezi strany, kterým můžeme údaje předat, patří: 

  • jiné přidružené nebo dceřiné společnosti Wolters Kluwer, například za účelem správy údajů zákazníků nebo poskytování základní technologie na podporu služeb, jež nabízíme, 
  • naši poskytovatelé služeb, například pro správu či hostování služeb nebo základní technologie ke službám, které nabízíme, 
  • naši obchodní partneři a zadavatelé reklamy, např. pokud jste si zakoupili produkt nebo službu tohoto obchodního partnera nebo jste o ně projevili zájem, nebo pokud vám byla doručena reklama nebo jste si prohlíželi reklamu tohoto obchodního partnera, komunikovali s ním nebo jinak souhlasili s předáním svých osobních údajů tomuto obchodnímu partnerovi,
  • přispívající, akreditující nebo profesní sdružení, například za účelem poskytování informací o využití organizacím, které vám zajišťují přístup ke službám, nebo sdílení kreditů pro sledování a odměňování v rámci profesní akreditace, 
  • organizace účastnící se převodu podniků, například nabývajícímu nebo následnickému subjektu v případě prodeje nebo libovolné jiné firemní transakce, která zahrnuje část nebo celé naše podnikání,
  • jiné strany, například pro potřeby záležitostí týkajících se externích auditů, souladu s normami, řízení rizika, firemního rozvoje nebo firemního řízení, 
  • státní úřady, regulační orgány a jiné třetí strany v reakci na zákonný požadavek, soudní příkaz anebo jak je jinak nezbytné pro dodržení platných zákonů. 

  Kdykoli předáváme osobní údaje interně nebo třetím stranám v jiných zemích, máme zavedena vhodná opatření v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů včetně platných ustanovení modelových doložek EU nebo jiná ochranná opatření specifikovaná v platných zákonech na ochranu osobních údajů, jako jsou závazná podniková pravidla, vzájemné dohody nebo derogace. V souladu s požadavky platného zákona musí třetí strany zavést vhodná opatření na ochranu osobních údajů a přistupovat mohou pouze k osobním údajům, které jsou potřebné k vykonání jejich konkrétních úkolů. 

 • JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?
  Vaše osobní údaje se budou zpracovávat v rozsahu potřebném k plnění našich povinností, dodržení zákonných povinností a po dobu nutnou k dosažení účelů, pro které byly údaje shromažďovány, a to v souladu s našimi zásadami uchovávání dat a platnými zákony na ochranu osobních údajů. Až vaše osobní údaje nebudeme potřebovat, provedeme přiměřené kroky k jejich odstranění z našich systémů a záznamů nebo provedeme kroky k jejich anonymizaci, aby již nebylo možné vás podle nich identifikovat. 
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME
  Ve všech našich společnostech máme zaveden interní rámec zásad a minimální standardy, abychom uchovávali vaše údaje v bezpečí. Kromě toho omezujeme našim zaměstnancům, obchodním partnerům, poskytovatelům služeb a externím poskytovatelům služeb přístup k vašim osobním údajům jen na situace, kdy je potřebují znát. Konkrétněji a v souladu se zákonem máme zavedena technická a organizační opatření (zásady a postupy, zabezpečení IT a další) s cílem zajistit důvěrnost a integritu vašich osobních údajů a způsobu jejich zpracování. 
 • JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

  Jako globální organizace působíme v různých jurisdikcích, které v souvislosti se zpracováváním osobních údajů poskytují jednotlivcům různé úrovně ochrany. Budeme dodržovat vaše práva podle platných zákonů. V rozsahu stanoveném platnými místními zákony na ochranu údajů, včetně evropských zákonů na ochranu údajů, mezi vaše práva patří následující: 

  • Právo na přístup (kontrola vašich osobních údajů): právo získat přehled o tom, které vaše osobní údaje zpracováváme. 
  • Právo na nápravu (oprava vašich osobních údajů): pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje opravili nebo doplnili. 
  • Právo na výmaz (právo být zapomenut): právo požádat, abychom vaše osobní údaje odstranili, a to v rozsahu povoleném platnými zákony. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když je nutné k plnění smluvních závazků. V některých případech jsou vaše osobní údaje nezbytné pro poskytování služeb, a pokud nám tyto informace neposkytnete, může vám být zabráněno v přístupu a použití služeb nebo využívání některých funkcí služeb. 
  • Právo na přenositelnost údajů (převedení vašich osobních údajů): právo požádat, abychom převedli vaše osobní údaje přímo vám. Toto právo se týká některých osobních údajů, pokud jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a je vykonáváno s vaším souhlasem nebo na základě smlouvy, kterou s námi máte. Na vaši žádost, pokud je to technicky proveditelné, převedeme vaše osobní údaje jiné straně podle vaší volby.
  • Právo omezit zpracování: právo požádat, abychom na určitou nebo neurčitou dobu omezili nebo zastavili zpracovávání vašich osobních údajů, které máme. V některých případech možná nebudeme moci váš požadavek splnit, například když je zpracování nutné pro dodržení právní povinnosti nebo když můžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody, proč to neudělat. 
  • Právo vznést námitku: právo na nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Důvody pro vznesení námitky se musí týkat vaší konkrétní situace a souviset se zpracováním na základě podmínky oprávněného zájmu. Osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud nebudeme moci prokázat přesvědčivé oprávněné důvody. V některých případech máte právo na vznesení námitky bez podmínek, například v kontextu činností přímého marketingu. 
  • Odvolání souhlasu: právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Například poté, co jste souhlasili s tím, že vás budeme informovat o našich službách, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nebude mít dopad na zákonnost zpracování vašich osobních údajů před tímto odvoláním. 

  Pokud chcete využít svá (případná) práva nebo máte otázky týkající se nakládání s vašimi osobními údaji, podívejte se do části „JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT“ níže.

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, můžete také podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

 • POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE A ZÁJMOVĚ ORIENTOVANÁ REKLAMA

  Soubory cookie jsou malé textové soubory, které mohou být uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.  Mezi podobné technologie patří například pixely, majáky, štítky, vložené skripty, moduly plug-in sociálních sítí nebo jiné sledovací či obdobné technologie.  Tyto sledovací technologie se často používají společně se soubory cookie, ale mohou být ukládány odlišným způsobem.   

  Soubory cookie a podobné sledovací technologie (dále společně jako „soubory cookie“) používáme pro několik různých účelů, například pro optimalizaci našich webových stránek, umožnění procházení webu a analýzu návštěvnosti webových stránek.  Soubory cookie mohou lze využívat ke shromažďování údajů za účelem analýzy chování osob při procházení webu, zapamatování si údajů o vás a vašich preferencích, uzpůsobení našich služeb a dodávání a měření reklamy (včetně zájmově orientované reklamy).  
  Můžeme používat soubory cookie, které patří do jedné z níže uvedených kategorií. 

  Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie jsou pro fungování webu nezbytné. Obvykle se nastavují v reakci na vaše aktivity, které mají charakter požadavku na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, což může mít vliv na správné fungování (částí) webu.

  • Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie jsou pro fungování webu nezbytné. Obvykle se nastavují v reakci na vaše aktivity, které mají charakter požadavku na služby, jako je nastavení předvoleb ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplnění formulářů. Prohlížeč si můžete nastavit tak, aby tyto soubory cookie blokoval nebo vás na ně upozornil, což může mít vliv na správné fungování (částí) webu.
  • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie umožňují webu zajišťovat lepší funkčnost, uživatelský komfort a přizpůsobení a mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme na naše stránky zařadili. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nemusí některé nebo všechny tyto služby správně fungovat.
  • Soubory cookie týkající se výkonu – tyto soubory cookie podporují analytické služby, které nám pomáhají zlepšovat funkčnost našeho webu a zajišťovat jeho pohodlné používání.
  • Reklamní soubory cookie – tyto soubory cookie lze používat ke shromažďování informací pro zobrazování přizpůsobeného obsahu a reklam na našich i jiných webech.

  Pokud si nepřejete, aby se soubory cookie ukládaly, většina moderních prohlížečů umožňuje vybrat v nastavení prohlížeče odpovídající nastavení nebo předvolby. 

  Náš webový nástroj pro správu souhlasu se soubory cookie umožňuje úpravu nastavení pro kategorie souborů cookie (kromě těch, které jsou naprosto nezbytné). Tento nástroj obsahuje také přehled všech používaných souborů cookie ve výše popsaných kategoriích.  Chcete-li získat další informace o souborech cookie anebo změnit předvolby pro souhlas se soubory cookie, navštivte centrum nastavení zde. 

  Využíváme služeb třetích stran, včetně služeb Google, pro naše vlastní marketingové účely a dodávání reklamy (včetně zájmově orientované reklamy), přičemž tyto třetí strany mohou také používat soubory cookie pro tyto účely a ke sledování návštěvníků na našich webových stránkách i kdekoli jinde na internetu. Chcete-li odmítnout používání souborů cookie nebo identifikátorů zařízení ze strany společnosti Google, můžete tak učinit v Nastavení reklam společnosti Google nebo na stránce pro odhlášení ze služby Google Marketing Platform. Můžete také odmítnout použití určité zájmově orientované reklamy prostřednictvím odhlašovací stránky asociace Network Advertising Initiative a odhlašovací stránky organizace Digital Advertising Alliance. Tyto mechanismy pro odhlášení nespravujeme ani neřídíme – poskytují je nezávislé třetí strany. Nemáme ani kontrolu nad tím, které třetí strany se rozhodnou na těchto mechanismech pro odhlášení podílet. Upozorňujeme, že odmítnutí zájmově orientované reklamy neznamená, že na službách nadále neuvidíte žádnou reklamu. Zobrazovaná reklama však už nemusí být tak relevantní pro vaše zájmy.

 • ODKAZY NA DALŠÍ WEBY
  Náš web může obsahovat odkazy na jiné weby společnosti Wolters Kluwer nebo třetích stran. Tyto weby mohou mít prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie odlišná od našeho. Neneseme odpovědnost za shromažďování, zpracování a předávání osobních údajů shromažďovaných prostřednictvím takových webů.

  Neneseme také odpovědnost za žádné informace ani obsah na těchto webech. Odkazy na jiné weby jsou poskytovány pouze jako doplněk. Vaše používání těchto webů a jejich procházení podléhá vlastním zásadám těchto webů. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů na jiných webech, na které můžete mít přístup z našeho webu.

  Společnost Wolters Kluwer vám může v určitých případech poskytnout dodatečná nebo odlišná prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se toho, jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány a používány u konkrétní služby. 
 • DODATEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SE SÍDLEM V KALIFORNII
  Dodatečné informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele se sídlem v Kalifornii lze nalézt zde.
 • DODATEČNÉ INFORMACE PRO UŽIVATELE SE SÍDLEM V QUEBECU A KANADĚ
  Dodatečné informace k těmto zásadám ochrany osobních údajů pro uživatele se sídlem v Quebecu a Kanadě naleznete zde.
 • JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT
  Pokud máte nějakou otázku ohledně toho, jak vaše osobní údaje zpracováváme, nebo chcete využít některé své právo, můžete nás kontaktovat prostřednictvím formuláře „DOTAZ NEBO JINÉ POŽADAVKY“. Pomocí formuláře „DOTAZ NEBO JINÉ POŽADAVKY“ máte rovněž možnost kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

  Pokud máte pocit, že neodpovídáme, nebo s našimi postupy ochrany osobních údajů nesouhlasíte, máte také v závislosti na příslušných právních předpisech právo podat stížnost k místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů. 

  V odpovědi na váš požadavek vás v případě potřeby můžeme požádat o ověření identity a poskytnutí informací, které nám pomohou požadavek lépe pochopit. Pokud vám váš požadavek nesplníme, ať už částečně nebo vůbec, vysvětlíme vám proč. 
 • AKTUALIZACE TOHOTO PROHLÁŠENÍ

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie nebo jiné konkrétní prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Když provedeme změnu tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie, přidáme do něj datum. Tato verze platí od ledna 2024. 

  Verze 1.3, 2024

   

Back To Top