Conceptual technology illustration of artificial intelligence
Compliance23 března, 2022

IT guru - poradci pro digitalizaci škol

MŠMT v rámci Národního plánu obnovy posílá finance na digitalizaci škol. Konkrétně se jedná o finance na digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence žáků a pořízení digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky v rámci prevence digitální propasti.

Zajištění financí je jedna stránka věci, ale jak si se vším mají školy poradit? V návaznosti na předchozí kroky vznikla metodická podpora v podobě sítě konzultantů, tzv. IT guru. Ti vám zdarma pomohou s digitalizací vaší školy.

O tom, jak to všechno funguje, kdo jsou to IT guru a jak můžete o konzultaci zažádat se dočtete v aktualitách Řízení školy. 

Související témata
Řízení školy online
Vaše jistota ve vedení a řízení školy
Funkce Řízení školy online
Back To Top