Strategie 2019-2021

Naše strategie zahrnuje neustálé inovace a zdokonalování naší sady odborných řešení pro profesionály. Naše centra excelence a pracovní skupiny nám pomáhají předvídat a reagovat na trendy trhu související s potřebami zákazníků, regulací a technologickými změnami.

V roce 2019 jsme zahájili naší tříletou strategii Accelerating Our Value, jejímž cílem je růst našich expertních řešení, posílení našich hlubokých odborných znalostí a zvýšení provozní agility. Ve spolupráci s našimi zákazníky budeme i nadále používat pokročilé technologie k řešení složitých problémů ve společnosti.

Strategické pilíře
Tato obchodní strategie, která podporuje náš úspěch a posouvá naše každodenní operace od roku 2019 do roku 2021, se skládá ze tří pilířů, které odrážejí naše strategické priority a tvoří základ pro realizaci naší strategie v celém našem portfoliu pro tyto tři roky:
 • Posílení globálního rozsahu a rozšíření vedoucích pozic;
 • Rozšíření rozsahu činnosti v souvisejících oblastech; a
 • Rozvoj strategických partnerství.
 • Obohacení odborných znalostí  prostřednictvím pokročilých technologií a poskytování specializovaných informací v pracovních postupech zákazníků;
 • Zlepšení zákaznické zkušenost prostřednictvím diferencovaných uživatelských rozhraní; a
 • Investice ve výši 8 % až 10 % výnosů do vývoje nových nebo vylepšení stávajících produktů.
 • Využití globální značky a posílení pozice na trhu;
 • Vylepšení back-office systémů, infrastruktury a digitálních platforem; a
 • Přilákání  a rozvíjení talentů. 
Náš strategický přístup nabízí příležitosti a hodnotu - důležitá kritéria pro naše investory. V tomto ohledu jsme - jako vždy - pevně odhodláni zaručit našim akcionářům návratnost investic. Zákazníci, kterým sloužíme, jsou tou nejdůležitější inspirací pro naši strategii. Jejich budoucnost je také příběhem budoucnosti celé naší společnosti. Skutečnou hrdost na svou práci můžeme odvodit jednoduše tím, že si uvědomíme, že každý den přispíváme k významným změnám.

Rok 2019, první rok tohoto plánu, byl rokem, kdy jsme dosáhli významného pokroku ve zlepšování podnikových systémů a infrastruktury na podporu provozní agility. Zároveň jsme se i nadále soustředili na poskytování hodnoty našim zákazníkům rozšiřováním našich odborných řešení a zdokonalováním našich informačních produktů, což poskytlo pevný základ pro rok 2020.
 • Přečtěte si o našem úspěchu dosáhnutém v roku 2019 & 2020
  Investovali jsme do našich odborných řešení, rozšiřovali jsme globální dosah produktů, jako jsou UpToDate, TeamMate, CCH Tagetik, OneSumX a Enablon, a pracovali jsme na posílení klíčových distribučních partnerství. S akvizicí CLM Matrix v květnu 2019 a CGE Risk Management v únoru 2020 jsme expandovali do  oblastí řízení  životního cyklu smluv a bariérového řízení rizik. Opustili jsme  určitá malá aktiva, která již neodpovídají našemu dlouhodobému strategickému záměru.

  Zintenzivnili jsme investice do našich digitálních informačních produktů, jako je Ovid a naše evropská právní řešení, abychom vylepšili jejich obsah, funkčnost a uživatelské rozhraní a přidali funkce, které využívají umělou inteligenci. Učinili jsme významný pokrok v několika klíčových iniciativách, které podporují provozní agilitu: v roce 2019 jsme zavedli novou globální technologickou platformu HR, což výrazně zlepšilo naši schopnost přilákat, udržet a rozvíjet talenty. Zrychlili jsme probíhající investice a programy určené k zajištění dat a systémů v bezpečí. Učinili jsme pokrok v rozšiřování používání standardizovaných technologických platforem a komponent.

  V roce 2020 jsme se i nadále zaměřovali na rozšiřování našich odborných řešení, zvyšování našich odborných znalostí v oblasti domén a zvyšování provozní agility pro další růst našich předních pozic na trhu a vztahů se zákazníky.
Back To Top