Strategie 2022–2024

V roce 2022 jsme zahájili naši novou tříletou strategii Elevate Our Value, jejímž cílem je urychlovat odborná řešení, rozšiřovat náš dosah a rozvíjet klíčové schopnosti. Ve spolupráci s našimi zákazníky budeme i nadále používat pokročilé technologie k řešení složitých problémů ve společnosti. Priority tříleté strategie pro roky 2022–2024 jsou následující:

Strategické pilíře
Tato obchodní strategie, která podporuje náš úspěch a řídí naše každodenní operace od roku 2022 do roku 2024, se skládá ze tří pilířů, které odrážejí naše strategické priority a tvoří základ pro realizaci strategie v celém našem portfoliu pro následující tři roky:
  • Podpora investic do odborných cloudových řešení
  • Proměna digitálních informačních produktů na odborná řešení
  • Obohacení zkušeností zákazníků s využitím analýzy dat   
  • Expanze do oblastí s vysokým růstem
  • Řešení pro změnu obchodní strategie pro nové segmenty
  • Zvyšování příjmů rozvojem partnerství a ekosystémů
  • Rozvoj klíčových funkcí, včetně marketingu a technologií
  • Zlepšování výkonu a schopností v environmentální, sociální a správní oblasti (ESG)
  • Zapojení rozmanitých talentů pro podporu inovací a růstu 

Náš strategický přístup nabízí příležitosti a hodnotu – důležitá kritéria pro naše investory. V tomto ohledu jsme – jako vždy – pevně odhodláni zaručit našim akcionářům návratnost investic. Zákazníci, o které se staráme, jsou tou nejdůležitější inspirací pro naši strategii. Jejich budoucnost je také příběhem budoucnosti celé naší společnosti. Skutečnou hrdost na svou práci můžeme pocítit jednoduše tím, že si uvědomíme, jak každý den přispíváme k významným změnám.

Základy položené za posledních mnoho let podpořily lepší organický růst a provozní marže a pomohly nám zvládnout výzvu v podobě globální pandemie. Zatímco v roce 2020 jsme se z důvodu pandemie krátce odklonili od naší finanční trajektorie, díky oživení, které nastalo v roce 2021, se nám podařilo splnit téměř všechny finanční cíle stanovené pro poslední strategický plán (2019–2021). Podíl odborných řešení na celkových příjmech vzrostl z 49 % vykázaných v roce 2018 na 55 % v roce 2021, a to zejména díky organickému růstu. Díky akvizici CGE, XCM, Vanguard a eOriginal a odprodeji několika vedlejších aktiv jsme se mohli více zaměřit na odborná řešení.

Pokročili jsme s obohacením několika našich informačních produktů a nyní začínáme uvádět první výsledky tohoto úsilí. Také jsme postoupili kupředu s naším třetím cílem, kterým bylo zvýšení provozní agility, a to díky dokončení několika velkých interních projektů, jako např. zavedení modernizovaného globálního HR systému v roce 2019, sloučení 280 webových stránek pro zákazníky do jedné globální stránky v roce 2021 a zavedení CCH Tagetik jako našeho nového nástroje pro řízení firemní výkonnosti v roce 2021.

Back To Top