Business Fitness Split Hero
Compliance04 dubna, 2022

2 dotační výzvy na podporu prevence digitální propasti a nákup digitálních pomůcek

MŠMT zveřejnilo v rámci implementace Komponenty 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 2 dotační výzvy pro soukromé a církevní školy. 

kalendářní rok 2022 o poskytnutí dotací z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti a nákup digitálních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitální kompetence. Zdrojem financování je fond EU – Next Generation EU. Žádost musí být podána nejpozději do 30. dubna 2022.

Další důležité informace ohledně Výzvy k prevenci digitální propasti si můžete přečíst v aktualitách Řízení školy. 

 

Související témata
Řízení školy online
Vaše jistota ve vedení a řízení školy
Back To Top